Pdf Omzetten Naar Word Gratis Online (2023)

1. PDF naar Word Omzetter - 100% gratis - Smallpdf.com

 • Hoe je online van pdf naar Word converteert. Upload je bestand naar onze online pdf-converter; Smallpdf zal het extractieproces meteen starten; OCR wordt ...

 • De beste kwaliteit PDF naar Word omvorming op de markt - gratis en makkelijk in gebruik. Geen watermerken - omzetten van PDF naar Word in enkele seconden.

PDF naar Word Omzetter - 100% gratis - Smallpdf.com

2. Gratis online PDF naar Word converter - PDF Candy

 • Met deze PDF-converter kunt u met slechts twee muisklikken PDF-bestanden naar Word-documenten omzetten. Voeg een PDF-document dat u naar DOC-formaat wilt ...

 • PDF Candy:

Gratis online PDF naar Word converter - PDF Candy

3. Converteer PDF naar Word - snel, online, gratis - PDF24 Tools

 • Gratis online converter om PDF naar Word te converteren. Snel en gemakkelijk. Zonder installatie. Zonder registratie.

Converteer PDF naar Word - snel, online, gratis - PDF24 Tools

4. Pdf omzetten naar Word | SeniorWeb

 • Aug 29, 2022 · Een pdf omzetten naar een Word-bestand? Dat kan via Word zelf, Adobe of een online programma.

 • Een pdf omzetten naar een Word-bestand? Dat kan via Word zelf, Adobe of een online programma.

Pdf omzetten naar Word | SeniorWeb

5. Converteer je PDF's naar DOC en DOCX voor eenvoudig ... - iLovePDF

 • PDF converteren naar WORD. Converteer je PDF naar WORD-documenten met ongelofelijke precisie. Mogelijk gemaakt doorSolid Documents.

 • Converteer elke PDF naar een bewerkbaar Microsoft Office DOCs & DOCXs. Conversie accuraatheid is bijna 100%.

Converteer je PDF's naar DOC en DOCX voor eenvoudig ... - iLovePDF

6. PDF naar DOC – Online PDF naar Word converteren

 • Met deze gratis online PDF naar DOC converter kun je een PDF-bestand als een bewerkbaar document opslaan in Microsoft Word DOC formaat.

PDF naar DOC – Online PDF naar Word converteren

7. PDF naar Word - Gratis - CleverPDF

 • PDF converteren naar Microsoft Word voor eenvoudigere bewerking, waarbij de originele opmaak behouden blijft ... Alle online PDF-tools zijn voor altijd gratis.

 • PDF converteren naar Microsoft Word voor eenvoudigere bewerking, waarbij de originele opmaak behouden blijft. Volledig gratis, geen registratie vereist.

PDF naar Word - Gratis - CleverPDF

8. Gratis PDF naar Word-converter online - Xodo

 • Converteer PDF naar Word online. Gebruik onze gratis en nauwkeurige PDF naar Word-converter om PDF naar DOCX-bestanden om te zetten die u kunt bijwerken en ...

 • Converteer PDF naar Word online. Gebruik onze gratis en nauwkeurige PDF naar Word-converter om PDF naar DOCX-bestanden om te zetten die u kunt bijwerken en bewerken zoals u dat wilt.

9. Omzetten PDF naar DOC (WORD) (Online en Gratis) - Convertio

 • Beste manier om in seconden je PDF- naar DOC-bestanden te converteren. 100% gratis, veilig en makkelijk te gebruiken! Convertio — geavanceerde online tool ...

 • Beste manier om in seconden je PDF- naar DOC-bestanden te converteren. 100% gratis, veilig en makkelijk te gebruiken! Convertio — geavanceerde online tool voor het oplossen van problemen met alle bestanden.

10. PDF to Word Converter - Convert PDF to Word Online for FREE - Soda PDF

 • Our easy-to-use online PDF to Word converter tool converts your PDF to the latest .docx format while preserving the layout of your file.

 • Our easy-to-use online PDF to Word converter tool converts your PDF to the latest .docx format while preserving the layout of your file. Try it for FREE today!

PDF to Word Converter - Convert PDF to Word Online for FREE - Soda PDF

11. Best PDF to Word Converter: Convert to DOCX Online (FREE)

 • Our PDF converter is the best choice for your file conversion needs, whether you need to turn a PDF into a Word doc, Excel sheet, PowerPoint, or even a PNG or ...

 • Easily convert PDF to Word DOC using online PDF to Word converter.

Best PDF to Word Converter: Convert to DOCX Online (FREE)

12. Online PDF converter, Word naar PDF | PDF naar Word | JPG naar PDF ...

 • Gratis online PDF converter voor het omzetten van Word naar PDF, PDF naar Word, JPG naar PDF maar ook voor het roteren, splitsen en samenvoegen van PDF ...

 • Gratis online PDF converter voor het omzetten van Word naar PDF, PDF naar Word, JPG naar PDF maar ook voor het roteren, splitsen en samenvoegen van PDF bestanden. | 2pdf.nl

Online PDF converter, Word naar PDF | PDF naar Word | JPG naar PDF ...

13. Converteer PDF naar WORD GRATIS - Aspose Products

 • ... PDF naar Word -converter is altijd online beschikbaar, voor uw gemak. How to. Hoe PDF naar Word converteren. 1. Open de gratis PDF website en kies Applicatie ...

 • Converteer PDF naar WORD - Gratis naar WORD converter, niets te downloaden, geen registratie, geen watermerk. Begin gratis met converteren!

Converteer PDF naar WORD GRATIS - Aspose Products

FAQs

Pdf Omzetten Naar Word Gratis Online? ›

Als je de online Acrobat-tool gebruikt, heb je geen andere software nodig om een PDF naar Microsoft Word te converteren. Open de tool eenvoudig in je voorkeursbrowser op elk besturingssysteem, selecteer je bestand en laat Acrobat de conversie online uitvoeren.

Hoe kan ik PDF omzetten naar Word gratis? ›

Zet dan zo een pdf om naar een Word-document:
 1. Open Adobe Acrobat Reader.
 2. Klik op Bestand > Openen.
 3. Klik op het pdf-document dat u wilt omzetten.
 4. Klik op Openen.
 5. Klik aan de rechterzijde op PDF Exporteren.
 6. Selecteer aan de rechterkant onder 'Converteren naar' de optie Microsoft Word.
 7. Klik op Converteren.
Aug 29, 2022

Kan je een PDF omzetten naar Word? ›

PDF converteren naar Word met Acrobat
 • Open het PDF-bestand in Acrobat.
 • Klik op het gereedschap PDF exporteren in het rechterdeelvenster.
 • Kies Microsoft Word als de indeling voor exporteren en kies daarna Word-document.
 • Klik op Exporteren. ...
 • Selecteer de locatie waar u het bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.
Jun 27, 2023

Hoe maak ik PDF bestand van word? ›

U kunt Word, PowerPoint en De webversie van OneNote gebruiken om uw document te converteren naar een PDF-bestand.
 1. Selecteer Bestand > Afdrukken > Afdrukken (in PowerPoint selecteert u een van de drie indelingen).
 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder Printer de optie Opslaan als PDF en selecteer vervolgens Opslaan.

Hoe kan je een PDF bestand bewerken? ›

Hoe PDF-bestanden te bewerken:

Open een bestand in Acrobat. Klik op “PDF bewerken” in het rechterdeelvenster. Gebruik de bewerkingstools van Acrobat: Voeg nieuwe tekst toe, bewerk tekst of werk de lettertypen bij met opties in de lijst met opmaakelementen.

Hoe zet je PDF om in Powerpoint? ›

PDF converteren naar PPT
 1. Klik op de knop Een bestand selecteren of sleep bestanden naar de dropzone.
 2. Selecteer het PDF-bestand dat je wilt omzetten in een PPTX-bestand.
 3. Bekijk hoe Acrobat je PDF automatisch naar PPT converteert.
 4. Meld je aan om je geconverteerde bestand te downloaden of te delen.

Hoe maak je een PDF gratis? ›

Open een document (met Microsoft Word, WordPad, NotePad of een ander programma), kies Afdrukken en selecteer doPDF. doPDF zal je vragen waar je het PDF document wilt opslaan om daarna het bestand te converteren naar PDF. Als hij klaar is opent hij het bestand in je standaard PDF lezer.

Hoe maak ik een PDF-bestand op mijn ipad? ›

Hiervoor heb je minimaal iOS 10 nodig en de app die je gebruikt moet een printfunctie hebben.
 1. Open het document dat je naar PDF wilt omzetten, bijvoorbeeld een webpagina of e-mail.
 2. Tik op het deelicoon en kies Druk af.
 3. Je krijgt een preview te zien (dit kan even duren). ...
 4. Je kunt dit PDF-document nu opslaan of delen.

Waarom kan ik word niet opslaan als PDF? ›

Ga via het hoofdmenu van Microsoft Word naar "Bestand" en kies "Opslaan als". Vervolgens kun je in de meeste gevallen het bestandstype wijzigen. Kies hier voor PDF of PDF-document. Daarna kun je het bestand definitief opslaan.

Hoe een PDF bewerken zonder Adobe? ›

Als je pdf's wil bewerken op een tablet of smartphone, dan is Xodo PDF Reader een aan te raden app, met name voor Android-gebruikers. Je kunt pdf's lezen, rechtstreeks op een pdf-document schrijven, tekst markeren en onderstrepen, formulieren invullen, documenten ondertekenen en aantekeningen maken in lege PDF's.

Waarom kan ik mijn PDF niet bewerken? ›

Als je alleen een voorbeeld van een pdf kunt bekijken, kan het zijn dat je het bestand niet kunt bewerken omdat het machtigingsniveau op 'alleen-lezen' staat ingesteld. Een manier om dit te omzeilen is door de pdf van Adobe Acrobat naar een andere toepassing zoals Microsoft Word te exporteren.

Wat is de beste gratis PDF Editor? ›

PDF24 Creator is onze nummer één keuze voor de beste gratis PDF-editor. De website is misschien wat gedateerd, maar het programma heeft verrassend veel mogelijkheden. Deze gratis PDF-editor is een klein programma dat gemakkelijk op oudere systemen kan draaien.

Hoe PDF naar Word omzetten macbook? ›

Sla PDF op als Word. Ga naar het menu "Bestand" in de bovenste balk en kies "Download" en selecteer vervolgens "Microsoft Word (. docx)" als uitvoerformaat. Google Docs converteert PDF naar een Word-document en slaat het onmiddellijk op uw Mac-computer op.

Wat is de betekenis van converteren? ›

heeft geconverteerd (volt. deelw.) (Gegevens omzetten van het ene naar het andere formaat, zodat andere toepassingen ook overweg kunnen met de data.) effectenrecht: omzetten.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 12/11/2023

Views: 5408

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.