วัฒนธรรมของคำว่า 1999/5 (2023)

เนื้อหา

 • คำว่า "ดู" และคำอื่นที่มีรากศัพท์ "ดู" ในกาลปัจจุบัน
 • สโลวัก
 • เกี่ยวกับการใช้ประเภทคำและประเภทประโยคในข้อความโฆษณา
 • คำว่า potlach และ mejdan เป็นภาษาโบฮีเมียนของสโลวาเกียหรือไม่?
 • การสนทนา
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานของชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น Bučie/Búcie
 • เราต้องการแสดงความสูญเสียที่เส้นชัยตามระยะทาง
 • จากภาษาแม่ที่ดี
 • ป่าน ป่าน ป่านเขียว คืนนี้ฉันจะทำอะไร
 • ซาโคลปา?
 • ความแตกต่าง
 • ประวัติและความหมายปัจจุบันของคำว่า praženka/praženka
 • ข่าวและบทวิจารณ์
 • Anton Kmeť ฉลองวันเกิดครบรอบ 94 ปี
 • ใหม่พจนานุกรมสโลวักโปแลนด์
 • คุณถาม
 • จากการแสดงออกใหม่
 • สำนวนใหม่ (21)
 • จาก RUBRICS ภาษา
 • สุดท้ายและอื่น ๆ
 • ผู้ควบคุม
 • แล้วความรู้ล่ะ?
 • ในภาษาถิ่น ดังภาษาชาวบ้านว่า
 • ท่อระบายน้ำอุดตัน
 • การออกเสียงคำว่า ทูตสวรรค์ พระกิตติคุณ
 • ประธานาธิบดี ไม่ใช่ประธานาธิบดี
 • ชอบช่างก่ออิฐ?
 • ใหม่และความต้องการใหม่
 • คุณเขียนถึงเรา
 • เรื่องสาธารณะ
 • เราได้อ่านมัน
 • คุณรู้จักบุคคลด้วยคำพูดของเขา

หน้า 257

ยาน โฮเรคกี้

เมื่อมองแวบแรก คำนามทั่วไป ความสนใจ มีความโดดเด่นจากหลายมุมมอง: โครงสร้างความหมาย หรือ การประมวลผลและการลงทะเบียนในงานพจนานุกรมร่วมสมัย มุมมองทางประวัติศาสตร์ (การขับไล่จากคำศัพท์) และสุดท้าย ประวัติการสร้างคำและตำแหน่งในรังการสร้างคำโดยใช้พื้นฐานของการดู/ดู

เป็นที่น่าสังเกตว่าในเล่มที่ 3 พจนานุกรมภาษาสโลวัก (พ.ศ. 2506) และในพจนานุกรมภาษาสโลวักฉบับย่อ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, พ.ศ. 2540) โดยใช้คำว่า ระวัง เป็นคำแรก ความหมายพื้นฐานจริง ๆ แล้วให้ไว้เฉพาะในการเชื่อมโยงที่กำหนดไว้เพื่อให้/ระวัง ต้องระวัง ดังนั้นจึงไม่ได้ให้ความหมายของคำนาม ระวังตัวเอง . ในพจนานุกรมของภาษาสโลวัก (ต่อไปนี้เรียกว่า SSJ) การผสมคำว่า give/give Attention แบ่งออกเป็นสามความหมายย่อย: a) ให้ความสนใจกับบางสิ่ง อย่างระมัดระวัง ดูบางสิ่งอย่างตั้งใจ (คำว่า ความสนใจ อธิบายได้จากคำว่า ความสนใจ !), เช่น. ให้ความสนใจกับปากกับไหวพริบ; ให้ความสนใจกับสิ่งที่กำลังทำ กำลังทำอยู่ ข) ระมัดระวัง รอบคอบ แสดง/แสดงความระมัดระวัง ระแวดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดอะไรขึ้น (ระวังสิ่งของ ภาษาของคุณ คำพูดของคุณ) , ค) มีการกำกับดูแลบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง, เฝ้าดูบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง, เฝ้าดูบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง

หน้า 258

(ให้ความสนใจกับเด็ก, จักรยาน). ค่อนข้างอนินทรีย์ ภายใต้ตัวอักษร b) มีการกล่าวถึงการรวมวลีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของ "ระวัง" (ก่อนใครบางคน บางสิ่ง) ในความหมาย "ระวัง"

ความหมายที่สองของคำว่า pozor "ท่าทางชนิดหนึ่งที่ร่างกายตั้งตรง เกร็ง" ถูกกำหนดด้วยคุณสมบัติ voj กีฬา. (ยืนที่ความสนใจ, ยืนที่ความสนใจ) ด้านล่างด้วย สายเข้า. (ระวัง).

ความหมายที่สามของคำว่า pozor "attention" จะได้รับพร้อมกับตัวระบุที่ล้าสมัย (ให้ความสนใจกับบางสิ่งบางอย่าง, การทำงานที่ควรค่าแก่ความสนใจ).

ความหมายอื่น ๆ หรือการใช้คำว่าระวังจะได้รับการจัดการโดยรหัสผ่านพิเศษ ในฐานะที่เป็นคำพ้องเสียง หมายเหตุ 2 จะได้รับพร้อมกับตัวระบุที่ล้าสมัยเล็กน้อย "มอง สีหน้า แววตา" ด้วยเอกสารจาก Kalinčiak, Urban, Rázus และ Timrava คำพ้องเสียง ระวัง 3 เป็นคำกริยาใน 2 ความหมาย ก) เรียกให้สนใจ (ระวัง เรากำลังเริ่ม) ข) เตือนอันตราย เตือนให้ระวัง (ระวังอย่าให้ชนกัน ).

ในพจนานุกรมฉบับย่อของภาษาสโลวาเกีย (ต่อไปนี้เรียกว่า KSSJ) โครงสร้างที่สำคัญนี้ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับกันในรูปแบบที่เรียบง่ายเล็กน้อย ความหมายที่ล้าสมัยหรือล้าสมัยไม่ได้ลงทะเบียน การเชื่อมต่อที่จัดตั้งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานในที่นี้ คัดลอกมาจากการแบ่งความหมายที่ใช้ใน SSJ ศัพท์ทางทหารและกีฬาถูกกล่าวถึงเป็นความหมายที่สอง ในรายการเดียวกัน ภายใต้เลขโรมัน II คำเตือนคำอุทานถูกแนะนำในสองความหมาย คือ คำเรียก และ คำเตือน เนื่องจากคำเหล่านี้เป็นคำพ้องเสียงประเภทคำที่มีความเกี่ยวข้องทางความหมายที่ชัดเจน ประมวลผลภายในรายการเดียวภายใต้เลขโรมัน

อย่างไรก็ตาม ในพจนานุกรมทั้งสองฉบับ ความหมายแรกได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการ เฉพาะในการเชื่อมโยงที่จัดตั้งขึ้นเท่านั้น จากการประมวลผลนี้ แต่ยังรวมถึงการใช้ในทางปฏิบัติทั่วไปด้วย พอจะสรุปได้ว่าคำว่า ระวัง บกพร่องจริงในความหมายนี้ เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีกล่าวหาและในคำบุพบทเท่านั้น เป็นเรื่องยาก เพื่อจินตนาการถึงการใช้ในกรณีนามหรือสัมพันธการกหรือ ในกรณีใด ๆ ในพหูพจน์

จากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่ได้ให้ความหมายคำพ้องเสียงที่ล้าสมัยใน KSSJ เราสามารถเห็นการแนะนำคำว่า "การดูแล" อย่างค่อยเป็นค่อยไปนอกเหนือจากความเชื่อมโยงที่สร้างขึ้นจากคำศัพท์ปัจจุบัน แม้แต่ความสัมพันธ์ที่คู่ควรแก่ความสนใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งตัวก็เกิดขึ้นเฉพาะในรูปแบบที่กลายเป็นหินเท่านั้น น่าทึ่งมาก

ควรเพิ่มความหมายทางทหารของ "ทัศนคติพื้นฐาน" ที่บางส่วนเคลื่อนไปยังพื้นที่ของคำอุทานหรืออนุภาคที่แม่นยำยิ่งขึ้นเนื่องจากมักใช้

หน้า 259

va เป็นส่วนประกอบสัญญาณ (คำเตือน) ของคำสั่งเช่น บริษัท ระวังมองไปทางขวา

ในรูปคำ คำนาม ความสนใจ มาจากกริยาพื้นฐาน to look/watch อย่างไม่ต้องสงสัย และจากความหมาย ซึ่งนิยามไว้ใน KSSJ ว่า "จ้อง/จ้องมอง บีบอัด/ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ/ตรวจสอบ ตรวจดูเห็น/ตรวจดูตรวจพิสูจน์" ตามลำดับ. ด้วยการขยับเล็กน้อย "หัน/หันความสนใจ, สังเกต/แจ้งให้ทราบ, ตรวจสอบ/ตรวจสอบ, ประเมิน/ประเมิน". จริงความหมายของคำนำหน้าหม้อไม่ชัดเจนอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม คำนำหน้านี้มาจากคำนำหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งคล้ายกับความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำนำหน้า do- (ดูแล, เป็นผู้ใหญ่) และวางไว้ในชุดคำนำหน้า pri- (นาฬิกา), za- (นาฬิกา), do- (นาฬิกา ). คำกริยาที่มีคำนำหน้าเหล่านี้สร้างแถวพื้นฐานในรังของการสร้างคำ คำกริยา "to see" รวมไว้ที่นี่อย่างชัดเจนที่สุดพร้อมกับความหมาย "ให้ความสนใจ, มองดู, เพื่อดู"

จากคำกริยากลางสี่คำในบรรทัดพื้นฐานนี้ได้มาจากคำนาม ความเห็น, รูปลักษณ์, การดูแลและความสนใจ, ความจริง, โดยมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับฐาน ไม่มีคำนาม *การเห็น จากกริยาที่แปลว่า ดู/จ้อง และจากกริยาที่ลงเป็นเหลือบ จ้องที่นาม *การเห็น ในทางกลับกัน คำนามโปร่งใสมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกริยาเพื่อดู แต่คำนำหน้าผ่านจะแนบกับฐานที่เป็นสาระสำคัญเพื่อแสดงความเป็นไปได้ในการมองเห็นผ่านช่องเปิดบางช่อง แม้ว่านามขอบฟ้าจะเป็นของกริยา obzerat แต่โครงสร้างการสร้างคำนั้นคลุมเครือมาก สุดท้าย ไม่มีรูปแบบเลยสำหรับคำนาม คำกริยาที่มีคำนำหน้า v- (*มอง, *มองดู)

คำพื้นฐานในบรรทัดนี้ หรือ คู่คำกริยา-นามสามารถเรียงได้ดังนี้: ตรงกลางคือคู่ dozerat — การดูแล, resp. ในทางกลับกัน คู่ดู — ดู เพราะมีความสัมพันธ์โดยตรงของรากเหง้าระหว่างคำกริยาและคำนาม คู่นี้เข้าร่วมโดยคู่ดู - ความสนใจและมอง - ความคิดเห็นซึ่งไม่ได้มาจากคำกริยาโดยตรง แต่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความหมาย Common คือคำประสม worldview สมาชิกพื้นฐานเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างสามารถแสดงได้ดังนี้:

ดูไปดูไปดูมา

เพื่อดูมุมมองเพื่อดู —(ความคิดเห็น) ตัวอย่างหน้าต่างมุมมองขอบฟ้า

หน้า 260

ลักษณะเฉพาะของคู่ที่รุนแรงสองคู่ ทางด้านซ้ายของแถวเป็นคำกริยาที่ไม่มีอนุพันธ์หลัก ทางด้านขวาเป็นคำนามที่ไม่มีฐานกริยา อาจเป็นเพราะระยะความหมายนี้ รูปแบบคำนามจึงมีโครงสร้างความหมายที่ซับซ้อน VKSSJ ให้ความหมายห้าประการ: 1. บุคคล, สิ่งที่คนอื่นสามารถหรือควรปฏิบัติตาม, 2. ใครหรือสิ่งที่แสดงถึงลักษณะ (บวก) ของกลุ่มทั้งหมด, ประเภท (ความหมายทั้งสองนี้สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด), 3. แม่แบบสำหรับการเลียนแบบทางกลหรือทางศิลปะ 4. ประเภทการผลิต แบบจำลอง 5. บรรทัดฐานพื้นฐานที่ตัวอย่างประกอบขึ้นด้วยบรรทัดฐานนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ารูปแบบในความหมายทางไวยากรณ์ (กระบวนทัศน์) ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นความหมายพิเศษในที่นี้ แต่เป็นความเชื่อมโยงคงที่ของรูปแบบทางไวยากรณ์กับการตีความ "คำในรูปแบบการดัด" ภายในความหมายที่สอง

การย่อของตัวอย่างนั้นมาจากคำนามตัวอย่างโดยตรง (แม้ว่าจะไม่ใช่ในความหมายทั้งหมด) แต่คำนามตัวอย่างเป็นการแสดงออกอย่างเป็นทางการของความสัมพันธ์ระหว่างค่าบางอย่างและตัวอย่างเป็นตัวอย่างของวัสดุ การเลือกองค์ประกอบบางอย่าง (สถิติ ตัวอย่างในแบบสำรวจ) มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับมัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีตัวย่อ (ของประเภท *pozerček) ที่มาจากกริยาที่ชัดเจน รากศัพท์ของคำคุณศัพท์ก็ไม่ปกติเช่นกัน จากคำนาม ระวัง, การกำกับดูแล, ไม่มีคำคุณศัพท์เชิงสัมพันธ์สำหรับ ‐ové อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่ง: ความสัมพันธ์แสดงออกในรูปแบบของความคิดเห็น (ความแตกต่างของความคิดเห็น, การต่อสู้ของความคิดเห็น) ในรูปแบบของภาพประกอบแทนที่จะเป็นคุณสมบัติ (ตัวอย่างภาพประกอบ, การตีความภาพประกอบ, ภาพประกอบ) มีความแตกต่างที่คล้ายกันมากระหว่างคำคุณศัพท์ที่เป็นแบบอย่างและเป็นแบบอย่าง (กฎเกณฑ์ที่เป็นแบบอย่าง - ทำหน้าที่เป็นต้นแบบสำหรับการเลียนแบบ ทหารที่เป็นแบบอย่าง - ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี) ไม่มีคำคุณศัพท์สัมพัทธ์ attentive จากคำนาม pozár แต่ลักษณะเฉพาะและคำคุณศัพท์ pozárný (คนช่างสังเกต) ที่มีลักษณะเฉพาะและคำคุณศัพท์ที่ห่างไกลในเชิงความหมาย และคำนาม Attention ที่ได้มาจากคำนามนี้มีความหมายร่วมกันในสองความหมายพื้นฐาน ตามลำดับ užhomonyms (ให้ความสนใจ — ให้ความสำคัญกับความสนใจของบริษัท — ของขวัญ สิ่งของบริจาค) คำคุณศัพท์การกำกับดูแลเป็นการแสดงออกถึงกิจกรรม (คณะกรรมการกำกับ) แต่ไม่มีรูปแบบ *การกำกับดูแล

รากศัพท์ของคำกริยาจากคำนามก็มีความหมายจำกัดเช่นกัน แม้จะเป็นคำกริยา สังเกต ในความหมายของ "ใส่ใจ สังเกต พิจารณา" แต่ก็ไม่ค่อยปรากฏ กำกับดูแล ในความหมายของ "ดำเนินการ กำกับดูแล

หน้า 261

เช่น. ในสถานที่ก่อสร้าง" คำกริยา to sample และ to pattern (ค่อนข้างจะอยู่ในรูปของ participle patterned) จะได้รับมาอย่างสม่ำเสมอ รากศัพท์เพิ่มเติมจากคำกริยาเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา มีตัวอย่างเช่น ผู้สังเกตการณ์สาย, หอดูดาว, หอดูดาว แต่ จากการควบคุมของสารวัตรและสำนักงานกำกับดูแล คำกริยาที่ใช้แทนคำคุณศัพท์ที่มีลักษณะเฉพาะ คำบอกกล่าวและคำตักเตือน

รูปแบบการทำงานของคำกริยาจะแสดงโดยคำกริยาที่มีคำนำหน้าว่า po-: look, look at, look at, look at, look at, look at.

ความซับซ้อนของการสร้างคำและความสัมพันธ์ทางความหมายสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากตารางสำหรับความสนใจของคำ ความสัมพันธ์ของรากศัพท์พื้นฐานแสดงอยู่ในคอลัมน์แนวตั้ง ตัวเลือกของรากศัพท์รองจะแสดงในเส้นแนวนอน

ความสนใจ

*สังเกต attentive ระมัดระวัง Attention alert alert ไม่ attentive inattentive inattention inattentiveness1. เชิงรับ ๑. เชิงรับ ๑. เชิงรับ. คุณผู้อ่าน อ่านอุทิศ p.2 dvorný 2. dvorne 2. dvornost. สามี นาย นำบริจาค p

สังเกต

a) ถูกสังเกต สังเกตได้ สังเกตได้ สังเกตได้ สังเกตได้ สังเกตได้ สังเกตได้ สังเกตไม่ได้ สังเกตไม่ได้ กลุ่ม p-th*สังเกตได้ สังเกตได้ พี เก่งจนไม่มีใครสังเกต

หอดูดาว

 1. สังเกต สังเกต สังเกต

ความโดดเด่นที่น่าทึ่ง

ความสนใจ!

รูปแบบคำและศักยภาพทางความหมายของคำนาม zór แม้จะมีความชัดเจนในการสร้างคำน้อยกว่า แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงตำแหน่งศูนย์กลางในระบบโดยรวม แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบย่อยของคำศัพท์ในภาษาสโลวักที่เขียนร่วมสมัย

หน้า 262

ชูบิกา ซวาริโควา

 1. การใช้คำเฉพาะในข้อความโฆษณา

โดยทั่วไปแล้วข้อความโฆษณาสามารถแบ่งออกเป็นเล็กน้อยและทางวาจาตามส่วนพื้นฐานของคำพูดที่มีความโดดเด่นในเชิงปริมาณ ปรากฎว่าการแสดงออกของคำนามส่วนใหญ่เรียกว่า ข้อความโฆษณาขั้นต่ำ (Tvrdoň, 1996a, p. 37) ได้แก่ คำขวัญ สโลแกน และหัวข้อข่าว หรือแม้แต่การประกาศและโฆษณาแบบธรรมดา อย่างไรก็ตาม คำว่า ข้อความน้อยที่สุด ไม่ได้หมายถึงเฉพาะข้อความที่สั้นที่สุดและสั้นที่สุด ระดับความกะทัดรัดจะแตกต่างกันไปในแต่ละข้อความ หน่วยที่ไม่ใช่รหัสผ่าน (ประกาศและโฆษณา) สามารถมีได้ค่อนข้างกว้างขวาง

นิพจน์เล็กน้อยมีลักษณะเฉพาะด้วยความถี่สูงของคำนามและคำคุณศัพท์ และคำกริยาที่มีความหมายเต็มเกิดขึ้นน้อย แทนที่จะใช้คำนามแบบวาจา ข้อความที่มีรูปนามเด่นกว่าจะมีความเข้มข้นและอิ่มตัวตามอัฟแฟกต์กราฟี ดังนั้น บางครั้งข้อความจึงต้องการความสามารถในการรับรู้ของผู้รับเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น เรานำเสนอตัวอย่างนี้จากโฆษณาในสื่อ: เอกสารนี้ทำหน้าที่เพียงเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของหลักการของการแข็งค่าของเงินฝากแบบครั้งเดียวกับการแข็งค่าที่คาดหวังของหน่วย

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับข้อความเล็กน้อยคือข้อความทางวาจา (โดยเฉพาะคำพูด) ซึ่งคำกริยามีอำนาจเหนือกว่า พวกเขารับประกันไดนามิกของข้อความ

1.1. ไม่ว่าจะเป็นข้อความนามหรือวาจาก็ตาม คำนามมีบทบาทสำคัญในการโฆษณา ข้อได้เปรียบของการใช้คำนามเหล่านี้เป็นผลมาจากความหมายทั่วไปของคำนามที่เป็นชื่อของวัตถุ บุคคล สัตว์ แต่ยังรวมถึงปรากฏการณ์ ตลอดจนความหลากหลายของหน้าที่ทางวากยสัมพันธ์ พวกมันทำหน้าที่เป็นหัวเรื่อง กรรม ส่วนหนึ่งของภาคแสดงหรือฐานของประโยค รองลงมาคือคำคุณศัพท์ การกำหนดคำวิเศษณ์ และส่วนเติมเต็ม

ในข้อความโฆษณา คำนามที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเกิดขึ้นในสัดส่วนเกือบเท่ากัน นามธรรมแสดงถึงคุณสมบัติ: คุณภาพ, ความงาม, ความสะดวกสบาย, ลักษณะที่ปรากฏ, ความสามารถและลักษณะทางจิตของสิ่งมีชีวิต: เจตจำนง, อุปนิสัย, ความมีชีวิตชีวา, สถานะ: สุขภาพ, ความสุข, ความพึงพอใจ, ความเหนื่อยล้า, เหตุการณ์: การทำอาหาร, การเคลื่อนย้าย, ผลลัพธ์ของเหตุการณ์: ความฝัน, ความกลมกลืน, ความคิดชุมชน

หน้า 263

ปรากฏการณ์ทางกายภาพ เชิงพื้นที่ และทางโลก: ดนตรี ช่องว่าง เวลา ดวงจันทร์ และหมวดหมู่การรับรู้ทั่วไป: สาระสำคัญ ความบังเอิญ ความจริง จำนวน นับ การสะสมของนามธรรมในโครงสร้างเดียวเป็นเรื่องปกติ: ความอ่อนโยน กลิ่นหอม ความสดชื่น — นั่นคือ Silan .

การโฆษณามีลักษณะเป็นการเบลอของความแตกต่างระหว่างคำนามที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น สุขภาพเต็มตะกร้า — สุขภาพที่ลิ้มรส — คุณภาพที่ลิ้มรสโลกทั้งโลก — ความนุ่มนวลที่สัมผัสคุณ — คุณภาพของคุณภาพ

ชื่อที่เหมาะสมในข้อความโฆษณาส่วนใหญ่แสดงถึงชื่อของผลิตภัณฑ์ที่โปรโมตหรือชื่อของบริษัทที่โปรโมต: Tix, Orbit, Avon, Slovnaft, Tchibo ชื่อและนามสกุลของผู้คนก็ปรากฏเช่นกัน ไม่เพียงแต่คนร่วมสมัย (Ľudovít Slimák, Teofil M., Eva) แต่ยังรวมถึงบุคคลในประวัติศาสตร์ด้วย (Omar, Fatima, Jánošík) ในการโฆษณา ทางเลือกของพวกเขามักจะด้อยกว่าความต้องการเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับ ชื่อเมือง (บราติสลาวา) ชื่อเมือง (บราติสลาวา) ชื่อประเทศ (สโลวาเกีย) อาคาร (การประปา Gabčíkovo) ฯลฯ

ที่น่าสนใจคือกระบวนการค่อยๆ เรียกนามเฉพาะบางส่วน เช่น การเปลี่ยนชื่อเฉพาะเป็นชื่อทั่วไป ตัวอย่างเช่น ชื่อที่กำหนดเอง EuroTel ยังใช้เป็นชื่อทั่วไปของ eurotel (ซ่อนหมายเลขของ eurotel) ซึ่งหมายถึงโทรศัพท์มือถือโดยทั่วไป

1.2. นอกจากคำนามแล้ว คำคุณศัพท์ยังพบได้ทั่วไป พวกเขาตั้งชื่อสัญญาณคงที่ของสสารที่มีอยู่อย่างอิสระ และด้วยเหตุนี้จึงชี้ไปที่คุณสมบัติของวัตถุและบริการที่โฆษณา ในประโยค ทำหน้าที่ของคำคุณศัพท์หลายคำที่เหมือนกัน โดยส่วนใหญ่มักเป็นคำคุณศัพท์หลายคำ หรือเป็นส่วนหนึ่งของภาคแสดงหรือฐานประโยค

ในข้อความโฆษณา จากมุมมองเชิงปฏิบัติ คำคุณศัพท์ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถเพิ่มได้นั้นมีความสำคัญ การไล่สีแสดงถึงระดับของการแสดงอาการคงที่ ซึ่งทำให้สามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่โฆษณากับผลิตภัณฑ์คู่แข่งได้ จากข้อมูลของมิสทรีก ผู้ซึ่งได้ตรวจสอบความถี่ของระดับคำคุณศัพท์ในข้อความประเภทต่างๆ ระดับที่สามเป็นลักษณะเฉพาะมากที่สุด — มีความถี่ในการเกิดน้อยที่สุด (Mistrík, 1985, p. 60) ในการโฆษณาแตกต่างกัน แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนในสาขาการโฆษณาไม่แนะนำการโฆษณาขั้นสูงสุด แต่ข้อความโฆษณานั้นไม่ได้เต็มแค่รูปแบบของระดับที่ 2 เท่านั้น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของขั้นสูงสุด: ร็อคที่ดีที่สุดใน fm อยู่ที่ไหน — เบียร์สโลวักที่มีชื่อเสียงที่สุด — ไก่ฟ้าสีทอง -สำหรับอาหารเช้า

หน้า 264

ขนมปังกับนูเทลล่า...วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นวันใหม่ —เริ่มด้วย Flora ง่ายที่สุด ฟลอร่าสูตรเด็ดตามใจคุณ — รถที่ขายดีที่สุดในโลก...รถที่น่าเชื่อถือที่สุดแห่งปี

ในโฆษณา คำคุณศัพท์เชิงสัมพันธ์บางคำยังเพิ่มขึ้น เช่น รสช็อกโกแลตมากที่สุด

นอกเหนือจากรูปแบบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว การโฆษณาชอบใช้คำคุณศัพท์ดังกล่าวที่รวมและแสดงระดับสูงสุดของอาการที่พวกเขาตั้งชื่อโดยปริยาย: ไม่เหมือนใคร, ด้านบน, ไม่เหมือนใคร, พิเศษ, พิเศษ, ในอุดมคติ, สมบูรณ์แบบ, ไร้เทียมทาน, ดั้งเดิม, น่าประทับใจ, ยอดเยี่ยม, แท้, ชั้นหนึ่ง, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยมเป็นต้น. เนื่องจากความเป็นสากลในการใช้งาน คำคุณศัพท์เหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อความโฆษณาเกือบทุกชนิด จึงกลายเป็นคุณลักษณะถาวรของสินค้าทุกประเภท

โดยสมบูรณ์ในการให้บริการของความตั้งใจในการโฆษณา การรวมคำคุณศัพท์กับคำนามเป็นเรื่องแปลกใหม่ คำคุณศัพท์ที่ผิดปกติเป็นเรื่องปกติสำหรับการโฆษณา เช่น: กลิ่นที่เหมาะสม, รสชาติแบบอเมริกัน, ราคาดีเยี่ยม/ดี, การดูแลยางรถยนต์, ความตื่นเต้นที่น่าตื่นเต้น, เงินก้อนใหญ่, บิงโกอ้วน พวกเขายังแสดงอาการในระดับสูง

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องดึงดูดความสนใจไปที่การเกิดขึ้นของคำคุณศัพท์ประสม การใช้ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความพยายามในการประหยัดคำในการโฆษณา: เครื่องดื่มแคลอรีต่ำ ประเพณีที่มีมายาวนาน บริการชั้นหนึ่ง ภาพที่คมชัดเป็นพิเศษ การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเป็นคำคุณศัพท์ที่มีแคลอรีต่ำ จะต้องใช้การสร้างประโยคเครื่องดื่มที่มีแคลอรีน้อย

1.3. ในบรรดาตัวเลขที่แสดงเครื่องหมายเชิงตัวเลขของวัตถุ เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ นั้น ตัวเลขพื้นฐานซึ่งบันทึกไว้ในข้อความที่พิมพ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเลขอารบิค มักจะเขียนเป็นคำน้อยกว่า ในรูปของตัวเลข ตัวเลขจะโดดเด่นกว่าข้อความที่เหลือ มองเห็นได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวเลขในโฆษณาสามารถเติมเต็มหน้าที่ให้ข้อมูล อารมณ์ และข้อโต้แย้ง (Prachár, 1982, p. 138) มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อความเกริ่นนำ มีประสิทธิภาพมากที่สุดในชื่อเรื่อง บางครั้งผลิตภัณฑ์สามารถพูดได้มากกว่าข้อความทั้งหมด: กาแฟบริสุทธิ์ 100%, การปรับปรุง 548 รายการ และอื่นๆ อีกมาก (ควรใช้คำวิเศษณ์พิเศษที่นี่ เพราะคำวิเศษณ์พิเศษไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์)

ตัวเลขโฆษณาไม่ค่อยทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว: การเคี้ยวภายใน 20 นาทีหลังอาหารจะช่วยกระตุ้นการป้องกันช่องปากตามธรรมชาติของคุณ

หน้า 265

ฟันผุ — น้ำลาย. — N — วิทยุ 95.2 Mhz. บ่อยครั้งที่ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการส่งผลต่อความรู้สึกของผู้รับ: เข้าร่วมการจับฉลากเพื่อรับทองคำ 111 เม็ดและ Opel Corsa 1 คัน! — โอกาสชนะทุกๆ 14 วัน 1,000,000 มงกุฎเป็นเดิมพัน! — สองรายการโปรดเริ่มต้นรายการเดียว! — เพลิดเพลินกับกลิ่นหอมของ Tchibo Instant 3 ชนิด ฉันจะเริ่มต้นด้วย 2 — หนึ่งเม็ดมีกำลังใจเล็กๆ 10 อย่างแต่มีประสิทธิภาพมากกว่า — วิตามิน 10 ชนิดสำหรับร่างกายที่ทำงานหนักของเรา

ตัวเลขในตัวอย่างเหล่านี้ตอบสนองการทำงานทางอารมณ์อย่างหมดจด: คุณมีเพียงหนึ่งหัวใจ ดูแลเขา! (ไขมันพืช) — 1217, 1218,1219... แกะ... แล้วคุณยังไม่นอนอีกเหรอ? (สะกดจิต).

เราสามารถค้นหาตัวเลขที่มีฟังก์ชันโต้แย้งได้ในบรรทัดแรกต่อไปนี้: 3 เหตุผลที่คนซื้อ Mocca Grande — เจ็ดเหตุผลที่บัตรโทรศัพท์จะเปลี่ยนชีวิตคุณ

เลขกลม (10, 1,000, 1,000,000) ที่เรียกว่า เลขมหัศจรรย์และเลขในพระคัมภีร์ (3, 7, 12) หรือเลขที่น่าสนใจอื่นๆ (1, 11,111) เกมที่มีการผสมตัวเลขที่จำง่ายในการสื่อสารผ่านมือถือหรือในข้อความเสียงก็น่าสนใจเช่นกัน (0905 905 905, 0987343 343)

Prachár (1982, p. 139) กล่าวว่า สมควรที่จะลดจำนวนหลักในข้อความโฆษณา เช่น อย่าใช้วลี 24 ชั่วโมง แต่ใช้ต่อวัน เราไม่สามารถเห็นด้วยกับข้อความนี้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในรูปแบบที่ถูกต้องโดยทั่วไปนี้ หากเราเปรียบเทียบข้อความว่า NováRexona จะทำให้คุณสดชื่นตลอดวัน และ Nová Rexona จะทำให้คุณสดชื่นตลอด 24 ชั่วโมง เราจะพบว่าข้อความแรก (ข้อความที่มีคำนามวัน) ฟังดูอ่อนกว่า มีประสิทธิภาพน้อยกว่าข้อเท็จจริงที่แสดงเป็นตัวเลขใน คำสั่งที่สอง เช่นเดียวกับประโยคที่ว่า พระรามจะทำให้คุณมีความสุขทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งเลข 7 ถูกนำมาใช้ร่วมกับคำนาม day แทนคำคุณศัพท์เพื่อเน้นย้ำ เวอร์ชั่นพระรามจะทำให้ทั้งสัปดาห์ของคุณน่ารื่นรมย์มากขึ้น อาจฟังดูธรรมดาเกินไปและจืดชืด

การใช้เบอร์หนึ่งก็น่าสนใจ การใช้ร่วมกันเพียงบางส่วนบ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือความพิเศษของผลิตภัณฑ์ในขณะที่ผู้สร้างโฆษณาหลีกเลี่ยงคำคุณศัพท์ในขั้นสูงสุดและแสดงแนวคิดที่หนักแน่นพอๆ กัน เช่น มีเพียงหนึ่ง Deit โดยการรวมตัวเลขนี้เข้ากับคำขั้นสูงสุดของคำคุณศัพท์ใน สัมพันธการก (หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุด ใหญ่ที่สุด หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดภายใต้ดวงอาทิตย์ ประเพณีที่สวยงามที่สุดอย่างหนึ่ง

หน้า 266

คนของเรา) อย่างไรก็ตาม ความหมายขั้นสูงสุดของคำคุณศัพท์อาจอ่อนลงบางส่วน ในกรณีที่ไม่สามารถอธิบายบริการหรือวัตถุที่โฆษณา (หรือปรากฏการณ์อื่น ๆ) อย่างไม่เป็นกลาง ถูกต้อง หรือเป็นไปได้ว่าเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นและ "ดีที่สุด... "ชนิดของมัน. ในข้อความโฆษณาทั่วไป (ใครไม่เคยรู้...) ซึ่งได้รับเลือกโดยบริษัทประกันภัยเพื่อประชาสัมพันธ์บริการของตน เลขพื้นฐานหนึ่งทำหน้าที่แทนคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนาม man (อย่างไรก็ตาม วลีนี้ได้รับการประเมินจาก มุมมองของวัฒนธรรมทางภาษาเป็นการถ่ายโอนเชิงกลจากเช็กและแทนที่จะแนะนำคู่ในประเทศที่ไม่เคยรู้)

ในบรรดาหมายเลขซีเรียล ตัวเลขแรกมี ตำแหน่งพิเศษ ซึ่งบ่งบอกถึงความเฉพาะเจาะจงของตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยปกติแล้ว สิ่งที่ปรากฏในตลาดเป็นชนิดแรกมีโอกาสสูงที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คน ดังนั้น หมายเลขซีเรียลที่ขึ้นต้นด้วยข้อความจึงมีค่าในทางปฏิบัติสูง: เป็นรถลีมูซีนคันแรกในโลกที่มีระบบเกียร์ทิปโทรนิก - บอลสวมหน้ากากบราติสลาวาลูกแรก —หมากฝรั่งชนิดแรกที่ได้รับรางวัลจากสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก - ธนาคารเทศบาลแห่งแรก

ในคำโฆษณา First Journey ในชั้นหนึ่ง (โฆษณาสำหรับ Nachos) เป็นการผสมผสานดั้งเดิมของความหมายสองประการของหมายเลขซีเรียลก่อน ในส่วนแรกของข้อความ ตัวเลขแสดงลำดับเวลา (เที่ยวแรกตามลำดับ) ในส่วนที่สอง ตัวเลขนี้มีความหมายถึงระดับคุณภาพสูงสุด (ชั้นหนึ่งเมื่อเดินทาง)

1.4. คำสรรพนามในข้อความเติมเต็มฟังก์ชัน deictic (ชี้) เชื่อม (เข้าร่วม) หรือตั้งชื่อ ในมุมมองของความถูกต้องทั่วไปของโฆษณา ฟังก์ชันที่สำคัญ (deictic) ดำเนินการโดยคำสรรพนามวิเศษณ์ (คำสรรพนามที่มีความหมายเป็นคำวิเศษณ์) เช่น เสมอ ทุกที่ ไม่เคย และคำสรรพนามที่มีคุณสมบัติ ทุกคน ทั้งหมด ไม่มีใคร ไม่มีใคร ไม่มีอะไร ทุกอย่าง : สีดำเสมอ... — คุณไม่สามารถไปได้ทุกที่ สมุดหน้าทอง ทำได้ — ด้วย Nescafe คุณจะเพลิดเพลินไปกับการดื่มกาแฟที่ดียิ่งขึ้น - เราทุกคนแตกต่างกัน แต่เราทุกคนสามารถดีขึ้นได้ — ไม่มีริ้วรอยอีกต่อไป แต่ดูสมบูรณ์แบบด้วยเครื่องสำอางของเรา — ไม่มีอะไรทำให้ฉันนึกถึง Mane มากกว่า Mon Parfum

ในข้อความโฆษณา มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำสรรพนามส่วนบุคคล ซึ่งเรียกว่าคำสรรพนามส่วนบุคคล ซึ่งระบุในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงถึงผู้ส่ง ผู้รับ และเป้าหมายของคำพูด อย่างแม่นยำมากขึ้น นั่นคือวิธีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้พูด ผู้รับสารในกระบวนการสื่อสารนั้นน่าสนใจ นอกเหนือจากการแตะไม่บ่อย (หากกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน) การโฆษณายังใช้

หน้า 267

และเซ่อเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความว่าผู้รับโฆษณามีชื่อเป็นพหูพจน์บุรุษที่ 2 แม้ว่าเราจะสามารถพิจารณากรณีที่ผู้พูดไม่ได้พูดคนเดียว แต่มีหลายคน พหูพจน์ของบุคคลที่ 2 มักจะตั้งชื่อบุคคลคนเดียวและราวกับเป็นสัญญาณแสดงความเคารพต่อผู้รับข้อความโฆษณา รูปแบบของคำสรรพนาม คุณ และคุณเขียนด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (กฎล่าสุดของ Slovak Spelling 1998 สรรพนามที่กล่าวถึงก็แนะนำให้เขียนด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็กเช่นกัน)

1.5 คำวิเศษณ์แสดงสถานการณ์หรือคุณสมบัติของคำกริยา คำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์อื่นๆ เป็นคำกริยามากกว่า และด้วยเหตุนี้คำวิเศษณ์จึงปรากฏอยู่ในข้อความที่เป็นคำพูดมากกว่า นั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่ค่อยพบคำวิเศษณ์ในคำบรรยาย เพราะส่วนใหญ่แสดงโดยนามวลีที่มีสมาชิกเดียว

คำวิเศษณ์ที่เป็นนามธรรม (บอกสถานที่และเวลา) ซึ่งชี้นำเราในสถานการณ์การสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง มีความสำคัญน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคำวิเศษณ์เชิงประเมิน (ลักษณะและสาเหตุ) ในการโฆษณา ในทางกลับกัน คำวิเศษณ์เชิงประเมินเป็นคำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริง ๆ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการโฆษณา ด้วยเนื้อหาและหน้าที่การใช้งาน จึงใกล้เคียงกับคำคุณศัพท์ที่มีคุณภาพและลักษณะเฉพาะ: ... แชมพูที่ช่วยดูแลผิวอย่างอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติ — ... และเขาก็หายใจอย่างสวยงามอีกครั้ง — ...แม้แต่กาแฟบดละเอียดก็ยังรักษาความสดได้ยาวนาน — คุณจ่ายเงินสำหรับมอคค่าแกรนด์ 100 กรัมน้อยกว่ากาแฟมาตรฐานอื่นๆ 100 กรัม

ตัวอย่างสุดท้ายแสดงให้เห็นว่า เช่นเดียวกับคำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ยังใช้การไล่ระดับสีอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถพิจารณาความเฉพาะเจาะจงของข้อความโฆษณาได้ เช่น การรวมกันของคำวิเศษณ์ลักษณะเฉพาะ สวยงาม ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับคำกริยา กับคำวิเศษณ์ลักษณะอื่น ยาว ในกลุ่มคำวิเศษณ์ที่เป็นผลลัพธ์ จะทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ตามสถานการณ์: Orbit tastes excellently long

2. รูปแบบของข้อความโฆษณา (ความหมายทางศัพท์และวากยสัมพันธ์สำหรับการแสดงออก)

2.1. ผู้เขียนถ้อยแถลงไม่เพียงแต่สื่อถึงเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงบางอย่างเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกถึงทัศนคติของเขาด้วย — เขาอาจระบุบางสิ่ง หรือถามบางสิ่ง หรือขอบางสิ่ง ในกรณีนั้น เป็นกิริยาอาการ. การเลือกใช้รูปประโยคให้สอดคล้องกับทัศนคติของผู้เขียน

หน้า 268

ในโฆษณา ประโยคทุกประเภทจะปรากฏและสลับกันไปในลักษณะต่างๆ เช่น การประกาศ การซักถาม การสั่งการ และการอุทาน ลักษณะทั่วไปมีอิทธิพลเหนือประโยคประกาศประเภทอื่น ๆ ทำให้มีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวาในข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพาดหัวข่าว คำถามถือว่ากระตุ้นและมีส่วนร่วมมาก โดยเฉพาะคำถามเชิงสืบสวน คุณมีโปรแกรมสำหรับคืนนี้แล้วหรือยัง? — คุณไม่เคยท่องไปในธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์หรือไม่? - คุณมีกรรไกรไหม? — คุณดื่มกาแฟเอดัสโชไหม คำถามเสริมมีไม่บ่อยนัก เช่น What is it for? — วันนี้จะกินอะไรดี? (ควรใช้แบบฟอร์มการกล่าวหาว่าดี) คำถามที่มีประสิทธิภาพอย่างละเอียดคือคำถามยกเว้น เช่น คุณอยู่เพื่อกิน หรือ คุณกินเพื่ออยู่ คำถามในบรรทัดแรกของผู้รับกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้รับและนำเขาไปสู่การสนทนาที่สมมติขึ้นซึ่งผู้รับพยายามหาคำตอบสำหรับคำถามที่หยิบยกขึ้นมา

มีการอ้างว่าการโฆษณาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อยัดเยียดหรือสั่งการใดๆ กับผู้รับ แม้ว่าจะมีการใช้รูปแบบของประโยคบังคับ แต่เนื้อหาส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อเสนอ ความท้าทาย ข้อเสนอ หรือคำเตือน: ถ้าคุณมี จงแสดงมันออกมา! ดังนั้นจึงไม่ใช่ประโยคบังคับในความหมายที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้ บางครั้งประโยคเหล่านี้ในข้อความโฆษณาจึงลงท้ายโดยไม่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์: มาดูด้วยตัวคุณเองที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Škoda ที่ใกล้ที่สุด - ค้นหาโลกของคุณ - อย่าให้โอกาสเธอ

ความถี่ของการเกิดประโยคอุทานในข้อความโฆษณานั้นสูงเมื่อเทียบกับความถี่ในข้อความประเภทอื่น มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของพวกเขา - เพื่อเน้นและเพิ่มความน่าดึงดูดใจของข้อเสนอโฆษณา: Perla จ่ายออก! — ไม่ว่าคุณจะโทรจากที่ไหน คุณจะได้ยิน! - ความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อม!

2.2. แม้ว่าบางครั้งกิริยาบางอย่างจะเรียกอีกอย่างว่ากิริยาโน้มน้าวใจ แต่ก็ไม่บ่อยนักในข้อความโฆษณา ซึ่งมีหน้าที่โน้มน้าวใจผู้รับให้ได้รับประโยชน์จากการซื้อ เป็นการแสดงความมั่นใจหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของประกาศ โดยใช้อนุภาคอย่างแน่นอน จริง ๆ อาจจะ ฯลฯ การประชุมส่วนตัวกับพนักงานของ Poiťovna Otčina จะทำให้คุณมั่นใจในความเสถียร ประโยชน์ และคุณภาพของบริการ — ยิ่งไปกว่านั้น — ด้วยราคาที่จับต้องได้ ฉันจึงสามารถใช้มันได้เป็นประจำจริงๆ — (...) นี่คือการรวมกันที่ทำให้รถยนต์นั่งรุ่น MAZDA 323 เป็นไปได้ ซึ่งน่าจะเป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในระดับเดียวกัน — อาจไม่มีใครในกลุ่มรถหรูที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่น Audi

ทัศนคติแบบเฉพาะเจาะจงของผู้พูดต่อเนื้อหาของถ้อยแถลงคือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเนื้อหานี้ ประโยคที่มีกิริยาปฏิเสธไม่ได้

หน้า 269

เป็นเรื่องปกติมากในการโฆษณา จากความหมายทางไวยากรณ์ของ alexical คำสรรพนามไม่มีอะไร ไม่มีใคร ไม่มีเลย คำสรรพนามวิเศษณ์ไม่มีที่ไหนเลย ไม่เคย อนุภาคหรือหน่วยคำ ne ใช้เพื่อแสดงความปฏิเสธ ในข้อความ ส่วนใหญ่ทำหน้าที่ตัดกัน เช่น Nezbíjam! ฉันคาดเดา — ไม่มีรองเท้าใดเหมือนรองเท้า — เราไม่รู้ว่ามนุษย์กลุ่มแรกจะไปเหยียบดวงจันทร์เมื่อใด แต่เรารู้ว่าคอมพิวเตอร์จะเป็นอย่างไร เรียกว่าน่าใช้เลยทีเดียว ลบรบกวนซึ่งใกล้เคียงกับบวก แต่ไม่ทับซ้อนกับมันทั้งหมด: ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้— ไม่มีใครพลาดที่จะสังเกตเห็นสีสันที่สวยงามและแสงระยิบระยับ ซึ่งเน้นด้วยความอบอุ่นของขนนกของคุณ

2.3. ในถ้อยแถลงของเขา ผู้สร้างโฆษณามักอธิบายเรื่องราวว่าเจริญรุ่งเรือง หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเป็นไปได้ ในกรณีนั้นมันเป็นกิริยาโดยเจตนา เพื่อแสดงกริยาช่วยโดยเจตนา เขาใช้กริยาช่วยต้อง, สามารถ, ต้องการ และกริยาวิเศษณ์ต้อง, อาจจะ: คุณต้องสัมผัสด้วยตัวเอง! — การออมอาคารสามารถปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคุณได้! - คุณไม่สามารถอยู่ได้ทุกที่ สมุดหน้าเหลือง ใช่ —สามารถรับยาเตรียมได้จากร้านขายยาแม้ไม่มีใบสั่งยา

ดูเหมือนว่าในกรณีที่การใช้ modal verb อาจทำให้ความคิดในการโฆษณาอ่อนแอลง คำกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์จะถูกใช้แทนในอารมณ์ที่เปิดเผยและกาลปัจจุบันหรืออนาคต: เจ็ดเหตุผลที่บัตรโทรศัพท์จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (แทนที่จะเป็น can) . — แม้แต่สมุดคู่ฝากก็ชนะ!!! (แทนที่จะสามารถชนะ).

3. การวิเคราะห์ข้อความโฆษณาชี้ไปที่ความถี่สูงของคำนามและคำคุณศัพท์ในการโฆษณา (รวมถึงลักษณะเฉพาะของการใช้คำอื่น ๆ ) เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นสูงของประโยคอุทานและประโยคคำถามและประโยคที่มีกริยาช่วย เปรียบเทียบ สำหรับสถานการณ์ในข้อความทั่วไป ข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ดูเหมือนจะแสดงอาการ ดังนั้นจึงควรพิจารณาองค์ประกอบที่เป็นลักษณะเฉพาะของข้อความโฆษณา

วรรณกรรม

MISTRIK, J.: ความถี่ของรูปแบบและการก่อสร้างในภาษาสโลวัก Bratislava, Veda 1985

MISTRIK, J.: สไตล์ลิสติก. บราติสลาวา SPN 1989

ประชา, เจ: หลักการและเทคนิคการโฆษณา. บราติสลาวา อัลฟ่า 1982

TVRDOŇ, E.: วิธีการส่งเสริมการขายทางภาษาและโวหาร Bratislava, Polygraphic Center UK 1996

หน้า 270

สลาโวมีร์ ออนเดรโยวิช

ในบทความนี้ เราต้องการให้ความสนใจกับสำนวนสองสำนวน ได้แก่ potlach และ mejdan ซึ่งไม่ได้อยู่ในแกนหลักของคำศัพท์ภาษาสโลวาเกีย แต่มีประวัติที่น่าสนใจและความหมายที่น่าสนใจ Šให้ความสนใจกับคนแรกแล้ว Michalus (1967, p. 122 — 123) อดีตนักพจนานุกรมภาษาสโลวักที่โดดเด่นและเพื่อนร่วมงานที่น่าจดจำของเรา แม้กระนั้นก็ตาม ด้วยความช่วยเหลือของเขา เขาได้หักล้างข้อสันนิษฐานที่แพร่หลายว่าเป็นลัทธิโบฮีเมียน ซึ่งควรหลีกเลี่ยง ก่อนที่เราจะพยายามตอบคำถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มานั้นสมเหตุสมผลเพียงใด เรามาระบุข้อเท็จจริงบางประการจากประวัติของคำว่า potlach แต่ยังรวมถึงคำว่า mejdan หรือ จากการประมวลผลคำเหล่านี้ในงานพจนานุกรม

สำหรับคำว่า potlach ด้วยเหตุผลหลายประการ มันมีประโยชน์และน่าสนใจที่จะสังเกตว่าคำนี้ได้รับการประมวลผลอย่างไร ไม่เพียง แต่ในสโลวักเท่านั้น แต่ยังอยู่ในพจนานุกรมภาษาเช็กด้วย พจนานุกรมศัพท์ภาษาต่างประเทศล่าสุดของเช็ก (Prague 1995, p. 611) ระบุว่าคำว่า potlach มีต้นกำเนิดจากอินเดียและมีลักษณะการใช้ภาษาและการแสดงออก ที่นี่ถูกตีความว่าเป็น "ความบันเทิงทางสังคม การสนทนา (ดั้งเดิมโดยกองไฟ) การประชุม" ในทางกลับกัน พจนานุกรมคำต่างประเทศ (พ.ศ. 2540) ซึ่งเป็นงานแปลฉบับแก้ไขของงานดังกล่าว ละคำนี้ไว้ - อาจเพราะเชื่อว่าเป็นคำโบฮีเมียน

ในพจนานุกรมขนาดใหญ่ของคำต่างประเทศจาก 1997 (1997, p. 964) โดย S. Šaling, M. Ivanova‐Šalingová และ Z. Maníková เรายังพบข้อมูลว่าคำว่า potlach มีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่ามันมาถึงเราในสมัยก่อน ภาษาอังกฤษ. ตามพจนานุกรมนี้ คำว่า potlach มีความหมายสองประการ: 1. การเฉลิมฉลองทางสังคมและศาสนาครั้งใหญ่ของชนเผ่าอินเดียนบนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และ 2. การประชุมของคนเร่ร่อนรอบกองไฟ ในพจนานุกรมเช็ก-สโลวักจาก 1981 (น. 378) สำหรับ heslepotlach เราพบว่าสำนวน potlach, beseda, poesedky มีความหมายเทียบเท่า แสดงโดยการเชื่อมต่อทั่วไป come to potlach — come to poesedky, friendly potlach — การประชุมที่เป็นมิตร

ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนั้นจัดทำโดย Great Sociological Dictionary (1996) ซึ่งใน nas 815 — 816 เราพบการตีความ: potlach — ชื่อที่มาจากภาษาอเมริกาเหนือ

หน้า 271

ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันนาวาโฮ ซึ่งแต่เดิมหมายถึงการประชุมปรึกษาหารือ แต่โดยหลักแล้วเป็นงานเฉลิมฉลองทางสังคมและศาสนาขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเต้นรำ พิธีดื่มเครื่องดื่มต่างๆ แต่ยังรวมถึงการสูบบุหรี่ การฆ่าทาสที่เป็นเชลย และการแลกเปลี่ยนของขวัญ Potlaches เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ Kwiakiutlpotlach มีรูปแบบของพิธีแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ ซึ่งทำลายเศรษฐกิจของผู้เข้าร่วมที่แข่งขันกันเพื่อของขวัญที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างแท้จริง Potlach ทำหน้าที่รวบรวมและแสดงสถานะทางสังคมของแต่ละบุคคล สตรีอินเดียและนักรบหญิงในยุค 20 และ 30 ของศตวรรษที่ 20 คำว่า potlach เข้าสู่ภาษาเช็กและภาษาสโลวักและกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสแลงของคนจรจัด นักกีฬา และประชาชนทั่วไป วันนี้ คำว่า potlach หมายถึง 1. วิธีการใช้เวลาร่วมกันในตอนเย็นในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดในธรรมชาติ รอบกองไฟและเล่นกีตาร์ ซึ่งมีองค์ประกอบพิธีกรรมสำคัญที่เสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่ม (พิธีจุดไฟ เลี้ยง ธง เพลงประจำที่ ฯลฯ) ข้อห้ามต่าง ๆ (ถึงไฟจะมอด ไฟไม่จุดบุหรี่ ฯลฯ) ซึ่งมักไม่ปฏิบัติ ๒. ประชุมที่ปรึกษาคนจรจัด (แบบเดียวกับ การประชุม) ได้ทุกที่ เช่น ในผับแห่งหนึ่ง, 3. ประมาณผับเดียวกัน, 4. หรือ นั่งอยู่ในผับพร้อมเบียร์และกีตาร์ พิธีกรรมโปตลาชูได้รับการพัฒนาขึ้นในการสอดแนมและการเดินเตร่ และในบางรูปแบบก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในค่ายผู้บุกเบิกและเยาวชนในทศวรรษที่ 1950 — 80s

สิ่งที่ได้กล่าวไปใช้กับสถานการณ์ของสโลวักด้วย แม้ว่าคำนี้จะไม่บ่อยนักในสถานการณ์ของสโลวัก

คำที่สอง mejdan ได้รับการประมวลผลโดยพจนานุกรมด้วยวิธีต่อไปนี้: พจนานุกรมทางวิชาการของ cuzích slov (1995, p. 487) ที่อ้างถึงข้างต้นหมายถึงคำว่า mejdan เป็นคำที่พเนจรซึ่งผ่านทางภาษาอาหรับ ภาษาตุรกี และภาษาสลาฟใต้ ทอดสมออยู่ในสภาพแวดล้อมของเช็กด้วยความหมายของคำพูด "(มิตร) สังสรรค์ รื่นเริง มักดื่มสุรา จัดงานเลี้ยง". พจนานุกรมการแปลภาษาต่างประเทศที่กล่าวถึง (1997, p. 586) ให้การแปลที่ค่อนข้าง "ตามตัวอักษร" เนื่องจากมีการกล่าวถึงว่าเป็นการเชื่อมต่อทั่วไปในการจัดปาร์ตี้S. Šaling, M. Ivanová‐Šalingová และ Z. Maníková (1997, p. 758) แปลความหมาย hotaki ได้สองความหมาย: 1. การแข่งขัน การแข่งขัน การแข่งขัน 2. คำสแลง สนุกสนาน รื่นเริง ดื่มสุรา.

พจนานุกรมของภาษาสโลวาเกียรวมถึงคำว่า potlach และคำว่า mejdanza ในเล่มที่ 6 ในส่วนเสริมบนหน้า 80 ตามลำดับ กับ. 53 ตีความได้ดังนี้ potlach

หน้า 272

— การประชุมของคนจรจัดข้างกองไฟ (แต่เดิมเป็นการเฉลิมฉลองของอินเดีย), mejdan — 1. การแข่งขัน, การแข่งขัน, การแข่งขัน (ในสภาพแวดล้อมของยูโกสลาเวีย), 2. คำสแลง ปาร์ตี้สุดมันส์ในอพาร์ตเมนต์ส่วนตัว ในพจนานุกรมคำและสำนวนภาษาต่างประเทศฉบับเก่าในภาษาสโลวักโดย J. M. Prídavka (1939, p. 409) เราพบคำว่า mejdan ซึ่งมีความหมายใหม่ ก) จัตุรัสตลาด, ตลาด; b) ที่ราบ การแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอนสแตนติโนเปิล; ค) การต่อสู้ ในพจนานุกรมภาษาเช็ก-สโลวัก (1981, หน้า 208) คำที่เทียบเท่ากับคำว่า mejdan ในภาษาเช็กคือ mejdan ของภาษาสโลวัก (การแข่งขัน, การแข่งขัน) และสนับสนุนโดยการรวมกัน předátmejdany — เพื่อจัดงานเลี้ยง

ข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับเนื้อหาของการตั้งชื่อ mejdan สามารถพบได้ในพจนานุกรมสังคมวิทยาอันยิ่งใหญ่ (1996, p. 604) ซึ่งระบุว่า mejdan มาจากคำภาษาอาหรับ meydan - พื้นที่เปิดโล่ง - และในปัจจุบันก็คือ ชื่อเรียกตามความนิยมในการใช้เวลาว่างเป็นหมู่คณะ เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของว่างเล็กๆ น้อยๆ ฟังเพลง เต้นรำ สนทนาและสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ มักเกิดขึ้นในบรรยากาศย้อนยุค ชื่อตามที่ระบุนี้มาจากสนามแข่ง At Meydan และสนามฝึกซ้อมในอิสตันบูลซึ่งอยู่ใน ในปี ค.ศ. 1583 สุลต่านได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างงดงามเพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชายหัวปีของเขา ควรสังเกตว่าวันนี้ปาร์ตี้จัดขึ้นเป็นการส่วนตัวโดยปกติจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของผู้เข้าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งในกระท่อมในห้องพักในโรงแรมและในหอพักของ บริษัท โดยไม่รวมแขกที่ไม่ได้รับเชิญ พวกเขาไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่ในวงแคบๆ ของเพื่อนสนิทและคนรู้จัก พวกเขามักจะติดตามเป้าหมายในการขยายขอบเขตของการติดต่อทางสังคมกับบุคคลที่น่าสนใจ พวกเขามีลักษณะของการเฉลิมฉลองที่ไม่เป็นทางการและมักจะมีเสียงดัง โดยมีการควบคุมทางสังคมโดยตรงที่อ่อนแอลงโดยสาธารณะ ผู้ปกครอง ฯลฯ พิธีกรรมปาร์ตี้เป็นวิถีชีวิตของวัยรุ่น คนหนุ่มสาว แต่ยังรวมถึงวัยกลางคนด้วย โดยปกติแล้วจะมีผู้เข้าร่วมชายและหญิงด้วยกัน แต่ก็มีปาร์ตี้สำหรับผู้ชายและผู้หญิงล้วน ธรรมชาติที่ใกล้ชิดของฝ่ายอำนวยความสะดวกในกามและสายสัมพันธ์ทางเพศของผู้เข้าร่วม

ดังที่เราได้แสดงให้เห็น สำนวนที่กล่าวถึงไม่ได้มาจากภาษาเช็ก แต่มาจากภาษาแปลกใหม่ (เช่น ภาษานาวาโฮอินเดีย สำหรับเรา แต่รวมถึงภาษาอาหรับหรือตุรกีด้วย) อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเช็กคือจุดสุดท้ายในระหว่างทางที่พวกเขาใช้ภาษาของเรา เนื่องจากทั้งสองสำนวนนี้คล้ายกับภาษาเช็กแม้ในโครงสร้างที่เป็นทางการ (คำว่า mejdan คล้ายกับภาษาเช็กทั่วไป ‐ej‐ ในคำว่า mejdlo, vejplata และ ‐tlach zasa

หน้า 273

หมายถึงหน่วยคำจากภาษาเช็ก hotlachati) จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ที่มีความรู้น้อยอาจดูเหมือนเป็นลัทธิโบฮีเมียนบริสุทธิ์ อันที่จริง อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ใช่ของโบฮีเมียน แต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เรียกขานและสแลงตามการประมวลผลในพจนานุกรมส่วนใหญ่ของเรา ซึ่งนำมาจากภาษาที่ห่างไกลกว่า แน่นอนว่าพวกเขาใช้เฉพาะในขอบเขตการสื่อสารของพวกเขาและส่วนใหญ่ปรากฏในกลุ่มเยาวชนสุนทรพจน์จากสภาพแวดล้อมที่จรจัด สำนวนเหล่านี้ไม่ใช่หนึ่งในศูนย์กลางของคำศัพท์ในภาษาของเรา แต่คำเหล่านั้นก็ต้องได้รับการประเมินอย่างถูกต้องในงานพจนานุกรม

วรรณกรรม

MICHALUS, Š.: เกี่ยวกับคำว่าเพดาน สุนทรพจน์ภาษาสโลวาเกีย, 32, 1967, p. 122 —123.

พจนานุกรมทางวิชาการของคำต่างประเทศ เล่มที่ 2 ปราก 2538

พจนานุกรมคำต่างประเทศ บราติสลาวา SPN 1997

พจนานุกรมคำศัพท์ต่างประเทศขนาดใหญ่ บราติสลาวา — Veľký Šariš, ซาโม 1997

พจนานุกรมเช็ก-สโลวัก บราติสลาวา วิทยาศาสตร์ 2524

พจนานุกรมทางสังคมวิทยาที่ยิ่งใหญ่ เอ็ด H. Maříková — M. Petrusek — A. Vodáková ปราก, Karolinum 2539

พจนานุกรมภาษาสโลวาเกีย ส่วนที่ 6 เครื่องประดับ. บราติสลาวา สำนักพิมพ์ SAV พ.ศ. 2511

PRÍDAVOK, J. M. : พจนานุกรมคำและสำนวนภาษาต่างประเทศในสโลวัก ปราก — Prešov, Czech-Slovak Graphic Union 1939

หน้า 274

IMRICH HORŇANSKÝ — RADOMÍRA SMYČKOVÁ

1. ในปี 1994 สำนักงานมาตรวิทยา การทำแผนที่ และ Cadastre ของสาธารณรัฐสโลวักได้เสร็จสิ้นโครงการมาตรฐานของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ จนบัดนี้ การกำหนดมาตรฐานของระบบการตั้งชื่อของแผนที่พื้นฐาน 1:10,000 (ต่อไปนี้จะเป็นเพียง ZM 10) จากอาณาเขตของ ทั้งหมดของสโลวาเกีย ดินแดนของสาธารณรัฐสโลวักครอบคลุมด้วยแผ่นแผนที่ 2,790 ZM 10 มีชื่อทางภูมิศาสตร์ 68,314 ชื่อ การดำเนินโครงการ สาธารณรัฐสโลวักได้ลงนามในเป้าหมายที่กำหนดโดยการประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานของระบบการตั้งชื่อทางภูมิศาสตร์: เพื่อแก้ไขวิธีเดียวในการเขียนชื่อของแต่ละวัตถุทางภูมิศาสตร์เฉพาะตามมาตรฐานแห่งชาติ การเขียนชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยประหยัด ป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ชื่อเหล่านี้ เพิ่มระดับการศึกษา วัฒนธรรมและสังคมของประชากร ปรับปรุงการสื่อสาร

2. กระบวนการกำหนดมาตรฐานได้จัดเตรียมสิ่งเร้าทางโทโพโนมาติกทางทฤษฎีและทางปฏิบัติจำนวนมาก (ศาสตร์แห่งชื่อเฉพาะทางภูมิศาสตร์) สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในการสนับสนุนนี้ เราตกลงที่จะวิเคราะห์การแข่งขันของชื่อมาตรฐานสองรูปแบบ เช่น Bučie/Búcie, Dubie/Dúbie

3. ชื่อของวัตถุทางภูมิศาสตร์ที่ตัดตอนมาจากประมาณครึ่งหนึ่งของอาณาเขตของสาธารณรัฐสโลวัก ได้แก่ จากเขต: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Bytca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec , Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice- บริเวณใกล้เคียง

หน้า 275

Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Myjava, Nitra, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, RimavskáSobota, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, StaráĽubovňa, Šaľ a, โทโปเชคาน , Trebišov, Trnava, Zlaté Moravce, Žiarnad Hronom, Žilina รายการชื่อทางภูมิศาสตร์มาตรฐานที่ตัดตอนมาคิดเป็น 53% ของอาณาเขตของสโลวาเกีย ช่วงของการรวบรวมแหล่งข้อมูลนี้เป็นการเลือกตัวแทนที่เพียงพออยู่แล้ว ดังนั้นผลการวิเคราะห์จึงสามารถสรุปได้อย่างเพียงพอ

4. ชื่อคู่ต่อไปนี้ดึงมาจากชื่อวัตถุทางภูมิศาสตร์ชุดนี้: Borie/Bôrie, Breštie/Brieštie, Brezie/Briezie, Brežie/Briežie, Bučie/Búcie, Cerie/Cierie, Dubie/Dúbie, Dulie/Dúlie Hložie/Hlôžie, Hrabie /คราด, ลูกแพร์/ลูกแพร์, Rattle/Rattle, Linden/Linden, Lugie/Lugie, Rock/Rock, Spruce/Spruce, Reed/Reed

ชื่อที่สร้างขึ้นจากฐานการสร้างคำที่มีพยางค์เดียวถูกเลือก: ไพน์, เบิร์ช, แบงค์, เอล์ม, บีช, เซอร์, โอ๊ก, ดูลา, ฮอว์ธอร์น, ฮอร์นบีม, ลูกแพร์, สแค็บ, ลินเด็น, มะนาว, ร็อค, สปรูซ, กกที่มีคำต่อท้ายที่สร้างคำ -เช่น. พื้นฐานการสร้างคำส่วนใหญ่เป็นชื่อต้นไม้ที่มีพยางค์สั้น

การสกัดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของคู่ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลโทโพนิมิกที่มีแหล่งที่มามากมายทำให้ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

— การบันทึก 4 ครั้ง: ป่าในหมู่บ้าน Dohňany ในเขต Púchov (PÚ เราแสดงเฉพาะตัวย่อของเขตจากป้ายทะเบียนยานยนต์ของรัฐ) จุดตรีโกณมิติใน Lysica (ZA) เนินเขาใน Lysica (ZA) , สนามใน Žabokreky (PE);

— Bôrie 8 ครั้ง: สนามใน Bela (ZA), ป่าใน Dolni Hričov (ZA), สนามใน Rajec (ZA), สนามใน Stránský (ZA), สนามใน Turí (ZA), จุดตรีโกณมิติใน Bojnice (PD), ตรีโกณมิติ จุดใน Bela — Dulice (MT) ทุ่งหญ้าใน Košecký Podhradí (IL);

— เบิร์ชโดยไม่เกิดขึ้น

— Brieštie 1 ครั้ง: ป่าใน Uhrovec (BN);

— Brezie 18 ครั้ง: ป่าและทุ่งหญ้าใน Beluš (PU) ป่าและทุ่งนาใน Blhovce (RS) ป่าใน Bodina (PX) ป่าใน Divine (ZA) ทุ่งใน Kostolno (MY) ทุ่งใน Poniky (BB) , ป่าใน Považská Bystrica (PX), ทุ่งหญ้าใน Spišská Teplica (PP), ความสันโดษใน Stránské (ZA), ทุ่งหญ้าใน Tekovské Nemcie (ZM), ป่าใน Kysak (KS), ป่าใน Bartošovce (BJ), เนินเขาใน Bartošovce ( บีเจ) ,

หน้า 276

สนามใน Hankovce (BJ), เนินเขาใน Janovce (BJ), จุดตรีโกณมิติใน Tuchyn (IL), ป่าใน Tuchyn (IL);

— Brezie โดยไม่เกิดขึ้น;

— Breže 1-time: ป่าใน Bytca (BY);

- ลมไม่มีเกิดขึ้น;

— Bučie 2 ครั้ง: ป่าและทุ่งหญ้าใน Kotrčina Lúčka (ZA), ป่าเขาใน Lesnica (SL);

— Búčie 4 ครั้ง: ทุ่งหญ้าใน Donovaly (BB), ทุ่งหญ้าใน Lučatín (BB), เนินเขาใน Kožany (BJ), จุดตรีโกณมิติใน Lipovce (PO);

— Cerie 4 ครั้ง: ป่าใน Slatin nad Bebravou (BN), เนินเขาและจุดตรีโกณมิติใน Urminci (TO), จุดตรีโกณมิติใน Bratislava (BA);

— Cierie โดยไม่เกิดขึ้น;

— Dubie 3 ครั้ง: ป่าใน Mala Čierna (ZA) ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านใน Koprivnica (BJ) ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านใน Kysucky Nové Mesto (ZA)

— ดูบี 13 ครั้ง: ทุ่งใน Brodzany (PE), ทุ่งใน Kuchyna (MA), ทุ่งใน Ľuboreč (LC), ทุ่งใน Plavecký Petr (SE), สวนผลไม้ใน Rajec (ZA), จุดตรีโกณมิติใน Rajec (ZA) ป่า ใน Staré Horá (BB) ป่าใน Veľké Leváry (MA) ทุ่งหญ้าใน Žabokreky (PE) ทุ่งหญ้า Toryse (SB) ป่าใน Bertovce (PO) จุดตรีโกณมิติใน Bertovce (PO) ป่าและทุ่งหญ้าใน Víťaz (PO) );

— Dulia 1 ครั้ง: ป่าใน Čierná Lehota (BN);

— Dulia โดยไม่เกิดขึ้น;

— Hložie 8 ครั้ง: ป่าใน Dojče (SE) ทุ่งหญ้าและทุ่งหญ้าใน Maršová-Rašov (BY) ทุ่งใน Vozokany (TO) ทุ่งใน Kráľovce (KE) คลองและสายน้ำใน Ovče (PO) ลำคลองและสายน้ำ ใน Hrabkovo (PO), จุดตรีโกณมิติใน Svinná (PO), ฟิลด์ใน Svinná (PO);

- ใบไม้ที่ไม่มีการเกิดขึ้น;

— นับได้ 7 ครั้ง: ป่าและทุ่งหญ้าใน Babinc (RS) ป่าใน BanskáBystrica (BB) ป่าใน Hnúšt (RS) ป่าใน Maršová-Rašov (BY) ทุ่งหญ้าใน Bánovce nad Bebravou (BN) ป่าและทุ่งหญ้าใน Hrabovci (BJ), ป่าและทุ่งนาใน Nižná Vola (BJ);

— คราด 2 ครั้ง: จุดตรีโกณมิติใน Vršatské Podhradí (IL), ป่าใน Vršatské Podhradí (IL);

— Hruštie 5 ครั้ง: สนามใน Kamanová (TO), สนามใน Ludanice (TO), จุดตรีโกณมิติใน Poproč (RS), เนินเขาใน Poproč (RS), สนามใน Preseľany (TO);

หน้า 277

— Hrúštie 3 ครั้ง: ทุ่งใน Čajakovce (NR), ป่าใน Hermanovce (PO), ความสันโดษใน Košecký Podhrady (IL);

— มันเขย่า 26 ครั้ง: จุดตรีโกณมิติใน Bitarová (ZA), เนินเขาใน Bitarová (ZA), จุดตรีโกณมิติใน Častkovo (SE), ป่าและทุ่งหญ้าใน Fiľakovo (LC), จุดตรีโกณมิติใน Fiľakovo (LC), เนินเขาใน Fiľakovo ( LC) ทุ่งหญ้าใน Jamník (LM) จุดตรีโกณมิติใน Jamník (LM) หุบเขาใน Liptovská Porúbka (LM) เนินเขาและทุ่งใน Liptovský Mikuláš (LM) จุดตรีโกณมิติใน Liptovský Mikuláš (LM) เนินเขาใน Liptovský Mikuláš ( LM) ฟิลด์ใน Miezgovce (BN) จุดตรีโกณมิติใน Petrovice (BY) จุดตรีโกณมิติใน Ratka (LC) เนินเขาใน Ratka (LC) ฟิลด์ใน Rimavská Seča (RS) ฟิลด์ใน Tesárske Mlyňany (ZM) ฟิลด์ ใน Veľké Chyndice (NR) ทุ่งใน Veľky Cetín (NR) ทุ่งหญ้าใน Žilina (ZA) ทุ่งใน Seni (KS) จุดตรีโกณมิติใน Čerňany (PD) ทุ่งใน Lehnice (DS) ทุ่งใน Dunajská Streda (DS );

- สั่นโดยไม่เกิดขึ้น;

— Lipie 2 ครั้ง: ป่าใน Hankovce (BJ), ป่าและทุ่งหญ้าใน Hrabovec (BJ);

— Lípie 10 ครั้ง: ป่าในBeňadiková (LM), ทุ่งในBeňadiková (LM), ป่าในBytca (BY), จุดตรีโกณมิติในBytča (BY), เนินเขาในBytča (BY), เนินเขาและจุดตรีโกณมิติใน Jablonov (MA) , เนินเขาใน Maršová‐Rašov (BY), เนินเขาและจุดตรีโกณมิติใน Naháč (TT), ป่าใน Vysoká na Morava (MA), จุดตรีโกณมิติใน Kosorín (ZH);

- แอ่งน้ำโดยไม่เกิดขึ้น;

— Lužia 1-time: ทุ่งหญ้าและทุ่งนาใน Kameničany (IL);

- ก้อนหินไม่เกิดขึ้น

— Skálie 8 ครั้ง: ป่าใน Lysica (ZA), เนินเขาใน Poniky (BB), ป่าใน Prašník (PN), จุดตรีโกณมิติใน Hrboltová (RK), จุดตรีโกณมิติใน Ružomberok (RK), ป่าใน Štiavnik (BY), ตรีโกณมิติ จุดในPárnice (DK) จุดตรีโกณมิติใน Lysejpod Makytou (PU);

— Spruce 1‐time: ทุ่งหญ้าและทุ่งนาใน Fričovce (PO);

— โก้ไม่เกิด;

- กกโดยไม่เกิดขึ้น;

— Reed 18 ครั้ง: สนามใน Bánovce nad Bebravou (BN), สนามตรีโกณมิติใน Bukova (TT), สนามใน Gortva (RS), ป่าใน Husina (RS), สนามใน Kľačany (HC), จุดตรีโกณมิติใน Krokav (RS) , เนินเขาใน Krokava (RS), ทุ่งหญ้าใน Liptovská Tepla (RK), ป่าใน Ľuboreč (LC), ทุ่งนาใน Nitrian-

หน้า 278

skych Hrnčiarovcie (NR) สนามใน Radošiná (TO) สนามใน Skačany (PE) ป่าใน Smolenice (TT) สนามใน Uhrovec (BN) สนามใน Ďurkov (KS) สนามใน Lúč naOstrov (DS) ตรีโกณมิติ จุดใน Lúč na Ostrov (DS) ช่องใน Horný Topoľníky (DS)

5. ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานที่แยกออกมาแสดงแนวทางสองทางสำหรับกระบวนการและผลลัพธ์ของการกำหนดมาตรฐาน:

และ/ในแง่หนึ่ง พยางค์สั้นของฐานสร้างคำเมื่อมาจากคำต่อท้าย ‐ie ยังคงสั้นอยู่ (Borie, Brezie, Brežie, Bučie, Cerie, Dubie, Dulie, Hložie, Hrabie, Hruštie, Chrastie, Lipie) ,

b/ ในทางกลับกัน พยางค์สั้นจะยาวขึ้นเมื่อได้รับคำต่อท้าย (Bôrie, Brieštie, Búčie, Dúbie, Hrábie, Lípie, Lúžie, Skálie, Trstie) สิ่งนี้จะสร้างกลุ่มคำที่มีพยางค์ยาวสองพยางค์ติดต่อกัน

ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานซึ่งเกิดจากกลุ่มคำอุทธรณ์กลุ่มหนึ่งจะมีพยางค์ไม่ยาวเท่านั้น (birch, brech, cer, doula, Hawthorn, krast) ในขณะที่ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มาจากกลุ่มชื่ออื่นจะมีพยางค์ยาวเท่านั้น (เอล์ม ไลม์ ร็อค กก ). ชื่อทางภูมิศาสตร์ของคำอุทธรณ์กลุ่มอื่นเกิดจากการทำให้พยางค์ยาวขึ้นและยาวขึ้น (ต้นสน, บีช, โอ๊ก, ฮอร์นบีม, ลูกแพร์, ลินเด็น)

การวิเคราะห์ทางสถิติยืนยันถึงความเด่นเล็กน้อยของรูปแบบที่มีพยางค์ไม่ขยายของคำที่มีพยางค์เดียวเมื่อเทียบกับกลุ่มของรูปแบบชื่อที่มีพยางค์ขยาย แนวทางสองแนวทางดังกล่าวเพื่อกำหนดมาตรฐานของชื่อทางภูมิศาสตร์ประเภทนี้ทำให้รูปแบบชื่อที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วมีความผันผวนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำแผนที่และในการใช้งานอื่นๆ

หัวข้อของการวิจัยไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่สร้างจากรูปคำพยางค์เดียวที่มีพยางค์ยาว เนื่องจากยังคงความยาวในกระบวนการสร้างคำที่ได้รับการตรวจสอบ (lieska ‐> Liestie, pálka ‐> Pálčie, šaš ‐> Šášie , trň -->Trnie). ในทำนองเดียวกัน ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากคำศัพท์สองพยางค์ที่น่าดึงดูดซึ่งมีทั้งพยางค์สั้นไม่ได้รับการตรวจสอบ เนื่องจากยังคงรักษาปริมาณไว้ (แอปเปิ้ล ‐>จาโบลนี 2 ครั้ง, เมเปิ้ล ‐> จาโวรี 12 ครั้ง, มาลินา ‐> ราซินี 2 ครั้ง, วอลนัท ‐> Orešie 2 ครั้ง, แอสเพน ‐> แอสเพน 14 ครั้ง, ซีบัคธอร์น ‐> บัคธอร์น 31 ครั้ง, ต้นป็อปลาร์ ‐> ต้นป็อปลาร์ 2 ครั้ง

6. ประเภทของคำที่ค้นคว้าพบในระดับคำศัพท์อุทธรณ์กับพจนานุกรมเชิงวิชาการของภาษาสโลวาเกีย คำที่มีพยางค์สั้นแต่เดิมไม่ยาวของรูปแบบคำที่มีพยางค์เดียวจะได้รับการบันทึกไว้

หน้า 279

ฐาน 4 ครั้ง (breze, log, rattle, spruce) และมีความยาวแต่เดิมพยางค์สั้นของฐานพยางค์เดียวยาว 2 ครั้ง (skálie, reed) รูปแบบคู่ที่มีพยางค์เดียวไม่สั้นและสั้นแต่เดิมยาวของพยางค์เดียว เป็นเอกสาร 1 ครั้ง (ขัด ) แม้จะอยู่ในกลุ่มอุทธรณ์ การวิเคราะห์ทางสถิติก็พิสูจน์ให้เห็นถึงรูปแบบที่มีพยางค์เดียวพยางค์เดียวไม่ยาวมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มรูปแบบที่มีพยางค์ยาว

7. ในชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานของคำนำหน้า-คำต่อท้ายที่เกี่ยวข้อง ประเภทรูปแบบคำที่มีคำต่อท้าย ‐ie พยางค์สั้นของพยางค์เดียวจะยาวขึ้น (humno ‐> Záhumnie, luh ‐> Záluzie, skala ‐> Záskalie เป็นต้น) และพยางค์สั้นของพยางค์เดียวจะสั้นลง (prúd ‐> Náprudie , hórka ‐>Záhorčie, kút ‐> Zákutie เป็นต้น)

8. การตรวจสอบชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานซึ่งประกอบด้วยคำที่มีพยางค์เดียวประกอบการสะกดคำที่มีพยางค์สั้น (pine, birch, bank, elm, beech, cer, oak, doula, Hawthorn, hornbeam, pear, scab, linden, lime, rock , spruce, reed) คำต่อท้ายที่สร้างคำ ‐ ie นำมาซึ่งความเข้าใจว่าวิธีการสองวิธีในการกำหนดมาตรฐานของชื่อทางภูมิศาสตร์ของรูปแบบคำประเภทนี้นั้นไม่สมเหตุสมผล วิธีการแบบคู่ยังเกิดขึ้นในคำศัพท์วรรณกรรมที่น่าดึงดูด มันไม่สมเหตุสมผลที่นี่เช่นกัน ยิ่งกว่านั้น มันมีส่วนทำให้รูปแบบชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานไม่เสถียร ขอให้ทำงานในประเด็นนี้ในทางทฤษฎี ค้นหาองค์ประกอบของระบบและนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไปของการกำหนดมาตรฐานของชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่นเดียวกับการปรับมาตรฐานใหม่ในที่สุดของรูปแบบมาตรฐานของชื่อทางภูมิศาสตร์

หน้า 280

โทมัส กรอสมันน์

"สโลวาเกีย ชเตฟโกจบในอันดับที่ 11 ในเวลา 36:20 น. และตัวแทนของเราอีกคน แวนโก เข้าเส้นชัยตามหลังเขาโดยเสียเวลาไป 4 วินาที" นอกจากนี้เรายังได้ยินข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการแข่งขันข้ามประเทศในช่วงสุดสัปดาห์ในเมือง San Vittore Olana ของอิตาลี

"ยูเครน Olena Zubrilov ชนะการแข่งขัน Mass Start 12.5 กม. และ Martina Schwarzbacher ของเราอยู่ในอันดับที่ 5 โดยแพ้ 1:07.1 ตามหลังผู้ชนะ" เราอ่านเกี่ยวกับการแข่งขัน Biathlon World Cup ใน Holmenkollen ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของโลกด้วย การแข่งขันชิงแชมป์

เราได้ยินและอ่านประโยคประเภทเดียวกันที่มีคนตามทัน (มาถึง เสร็จ พุ่ง เสร็จ...) ที่เส้นชัยตามหลังผู้ชนะโดยแพ้บ้างทุกวัน อย่างไรก็ตาม ลองคิดดูว่ามันเป็นความสูญเสียจริงๆ หรือไม่ ถ้าคนที่ได้อันดับสอง สาม หรือเหรียญรางวัลมีความสุขมากกับความสำเร็จที่เถียงไม่ได้ คงเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะโน้มน้าวให้เขารู้ว่าเขาสูญเสียบางสิ่งไป หากบางทีด้วยผลลัพธ์ดังกล่าว เขาได้รับหนึ่งในผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในอาชีพการงานของเขา และเขาพอใจกับความฝันอย่างมาก (รวมถึงโค้ช แฟนสาว แฟนๆ ด้วย)

พจนานุกรมฉบับย่อของภาษาสโลวาเกีย (Veda 1997) ซึ่งเข้าถึงได้สำหรับทุกคน อธิบายคำว่าสูญเสียในหลายความหมาย ในหมู่พวกเขาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเขากล่าวถึงการสูญเสียลูกบอลการสูญเสียเด็กซนซึ่งเขาขอให้เราเพิ่มจากส่วนนี้เหนือ "การสูญเสีย" ทั้งหมดจนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ในวอลเลย์บอลซึ่งอธิบายถึงการกระทำที่ไม่ประสบความสำเร็จของ ทีมซึ่งก่อนหน้านี้มีความได้เปรียบในการเสิร์ฟ (ตามกฎสากลใหม่ วอลเลย์บอลจะเล่นตั้งแต่ต้นปีนี้โดยไม่มีการสูญเสีย)

เป็นไปได้ที่จะไล่ทัน (เดิน) ถึงเส้นชัยโดยเสียแรง เสียความเร็ว แม้จะเสียศักดิ์ศรี แต่เวลาหรือคะแนนที่ออกมาอาจไม่ขาดทุน แม้ว่าจะแย่กว่าของผู้ชนะก็ตาม ผลลัพธ์.

แน่นอน ในบางครั้ง การหรี่ตาหรือในความหมายเชิงอุปมาอุปไมย แต่ไม่ดื้อรั้นอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง ดังที่สามารถได้ยินและเห็นได้จนถึงขณะนี้ คำว่าการสูญเสียสามารถใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการเว้นวรรคนั้นถูกต้องและเหมาะสมกว่ามาก พจนานุกรมฉบับย่อของภาษาสโลวาเกียดังกล่าวข้างต้นเขียนเกี่ยวกับมันในความหมายแรก: "เชิงพื้นที่หรือชั่วขณะ

หน้า 281

ระยะห่างระหว่างคู่แข่งขัน" จึงเป็นสำนวนที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ในวงการกีฬาโดยตรง

นั่นคือ "Slovak Štefko จบในอันดับที่ 11 ในเวลา 36:20 น. ตามด้วย Vanko ตัวแทนของเราอีกสี่วินาทีตามหลัง"; "การแข่งขันที่ออกตัวจำนวนมากที่ 12.5 กม. เป็นผู้ชนะโดย Olena Zubrilová ชาวยูเครน และ Martina Schwarzbacherová ของเราอยู่ในอันดับที่ 5 โดยมีระยะทางตามหลังผู้ชนะ 1:07.1"

นี่เป็นการแสดงออกที่ถูกต้องกว่าอย่างชัดเจนสำหรับผลการแข่งขันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาสุดสัปดาห์ทั้งสองรายการข้างต้น ในขณะที่เรายังทราบด้วยว่า Martina Schwarzbacherová ไม่ได้ระบุว่าตำแหน่งของเธอเป็นความพ่ายแพ้ แต่เป็นความสำเร็จด้านกีฬา ดังนั้น ให้ใส่คำว่า Distance ไว้ข้างหน้าสุดของคำศัพท์ แล้วย้ายการสูญเสียไปที่พื้นหลัง ซึ่งเราจะใช้มันได้เฉพาะในสถานการณ์พิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เหมาะสมเท่านั้น

หมายเหตุบรรณาธิการ. — โดยไม่คำนึงถึงการอภิปรายในวารสารของเรา โดยใช้คำว่า สูญเสีย ในการเชื่อมโยงของการสูญเสียประเภทกับคู่แข่งชั้นนำ (เปรียบเทียบ J. Kačala: การเชื่อมต่อของการสูญเสียประเภทกับคู่แข่งชั้นนำ Kultúra slova, 33, 1999, No. 2 , หน้า 19 — 22; J. Horecký: แพ้ให้กับคู่แข่งชั้นนำ Kultúra slova, 33, No. 3, pp. 87 — 88) ในการรายงานกีฬาและสื่อสารมวลชนอุทิศให้กับ T. Grosmann บรรณาธิการของ Šport รายวัน เนื่องจากบทความของเขาตีพิมพ์ใน Šport รายวันเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 1999 ทำให้มีมุมมองใหม่เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ด้วยความยินยอมของผู้เขียน เราจึงเผยแพร่บทความดังกล่าวทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการอภิปรายข้างต้น

หน้า 282

เด็กผู้หญิงถามสิ่งนี้โดยวิธีการทำให้บริสุทธิ์เท่านั้นในเพลงเดียวในขณะที่เธอตอบทันที: ก๊อก ก๊อก เด็กชายตัวเล็ก ๆ ดวงตาสีดำของฉันตกหลุมรัก ในสภาพอารมณ์ที่แตกต่างกันคือเด็กผู้หญิงที่ฟ้องพืชชนิดเดียวกัน: เฮ้กัญชง, กัญชาเขียว, เฮ้ไม่มีใครมาเคาะประตูบ้านของเรา เฮ้ เขาไม่เคาะ ไม่โทร ไม่ถามด้วยซ้ำว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่บ้านหรือเปล่า

อย่างไรก็ตาม เด็กสาวอาจไม่สนใจหนุ่มโสดมากนัก หลังจากที่เพลง Ešťe se nědán เขียนเป็นภาษา Málincio ในปีนั้น เธอก็ยังถักเปียด้วยป่าน ป่านเขียวควรมีกลิ่นหอมสำหรับฉันแม้ว่าจะผอมลงก็ควรห้าม และตรงกันข้าม ดอกไม้ที่ดีต้องเป็นดอกไม้ที่ดี สิ่งที่เธอเปิดเผยเกี่ยวกับตัวเธอเอง: ฉันฉี่ป่านกับพังพอนที่น่ารักของฉัน แม้แต่คนที่สารภาพแล้วถามเธอว่า "อากิเอะ ซา โทโคโนเปะ พวกเขาไปปัสสาวะอะไรที่ร้าน" ก็รู้ดีว่าเธอไม่ใช่นักบุญ แม่บ้านจาก Požitavia จริงจังกับชีวิตมากขึ้น เธอทั้งโอ้อวดและถอนหายใจในเพลงของเธอ: ฉันหว่านป่าน มันสูงขึ้นเรื่อยๆ เฮ้ ป่าน ป่าน เธอกำลังจะเป็นหุ่นยนต์!

การทำงานกับป่านนั้นยาวนานและเหนื่อยมาก คุณย่าหรือคุณย่าหลายคนในหมู่บ้านซึ่งใช้ชีวิตในวัยเยาว์ในช่วงกลางศตวรรษนี้ ยังจำสิ่งนี้ได้: นั่นคือการทำงานจำนวนมากเกี่ยวกับกัญชา (Mašková LUČ); Skonopima ลำบาก (Štiavnik BYT); ป่านได้รับจากหุ่นยนต์ที่น่ากลัว (Brodské SKA); ผู้ที่มีป่านสามารถเปลี่ยนงานได้มากมายสำหรับคนตัวเล็ก (Kokšov‐Bakša KOŠ) บ้านทุกหลังเคยมีป่าน (BrestovanyTRN) เพราะคนทอผ้าใช้เส้นด้ายซึ่งเลี้ยงตัวเองด้วยป่าน (Brezina TRB) พวกเขาต้องเย็บ ทอผืนผ้าใบ และแต่งกายด้วยผ้าผืนนั้น (Bzenica NB) ผ้าป่านใช้ทำผ้าปูที่นอน, วาลาอีนกิ, กางเกงป่าน, รองเท้าแตะใส่อยู่บ้าน, มันทอที่บ้าน (มานะ VRB), ผ้าปูที่นอนก็ทำเพราะมันเป็นผ้าลินินที่แข็งแรง (Tra-

หน้า 283

HLO ปลอมแปลง) กระเป๋าก็เย็บจากมัน, เชือก, เชือกและเชือกก็ปั่นจากด้าย น้ำมันสกัดจากเมล็ดกัญชง — น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Dlhá Lúka BAR) การอดอาหารทั้งหมดถูกหล่อลื่นด้วยน้ำมันกัญชาเท่านั้น (Červeník HLO)

แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่ามีการทำงานกับกัญชง (Skalica) มากมาย แต่กัญชงก็เติบโตอย่างดุเดือด (Čemerné VRN) ทั่วสโลวาเกีย เพราะกัญชงยาวขึ้นโดยมีกัญชงมากกว่าเมื่อก่อน (Brezina TRB) ผู้หญิงที่ยกย่อง: — Tag zme mali pot‿pavús‿tích kónop (SvätoplukovoNIT) — เป็นอะไรที่น่าอิจฉา เพราะพวกเขานำ rebrinák จากทุ่งนามาให้เธอ แต่เมื่อน้ำมาถึงที่ใดที่หนึ่ง มันก็ใช้ป่านจำนวนมากและขนออกไป และผู้หญิงอาจจะนอนคว่ำ เพราะไม่มีจาน (Kokšov-Bakša KOŠ)

Detvianka E. Chamulová อธิบายการทำงานกับกัญชงดังนี้: กัญชงหว่านในเดือนพฤษภาคม เมื่อโลกไม่กลัวน้ำแข็งอีกต่อไป มันถูกหว่านด้วยมือ ป่านไม่หนามากเพราะจะทำให้ตัวเล็กเจ็บตัวหรือเบา ๆ เพราะจะทำให้ตัวเล็กเจ็บ Ag‿bou̯, tag‿ to two weeks̯ zišľi, พวกเขาสกปรก และพวกเขาถูกแท็ก‿แบ่ง ฤดูใบไม้ผลิและวินาที — hlavački ฤดูใบไม้ผลิมีสีเขียวเหลืองและสีเขียวอื่น ๆ อยู่แล้ว ถ้ามันสั่นสะเทือน มันจะยืนขึ้นสองสามวัน หัวยาวขึ้น คนแรกปัสสาวะทันที พวกเขาปัสสาวะในคูน้ำ ถึงไม่อายแต่ก็เสร็จ แต่ฉันไม่สนใจฉัน และมันถูกบดด้วยแผ่นหินและมันจมอยู่ใต้น้ำ นั่นเป็นวิธีที่แพะปัสสาวะเป็นสปริงเป็นเวลาหลายวัน จากนั้นมันก็ช้าลงระหว่างนิ้ว และเมื่อใยรักแร้ถูกเอาออก แท็กเจ็บดีขึ้น ผู้หญิงยกย่องว่าเลื่อนไม่เปียก เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พวกผู้หญิงวิ่งเพื่อช่วยป่านแม้ในตอนกลางคืน กระโปรงพลิ้วปลิวสะบัดเข้าหาฝั่ง หัวถูกวางไว้เป็นกองเพื่อให้เมล็ดแยกออกจากกันและพวกเขาถูกทุบด้วยสากจนเมล็ดไม่สั่นสะเทือน มันเสร็จบนเรือโดยมีกระดานอยู่บนนั้นมันเปียก จากนั้นจะไปที่ทางเดินปัสสาวะเหมือนฤดูใบไม้ผลิ แต่ประมาณสองสัปดาห์ หัวเล็กๆ คิดว่าจะอยู่ในน้ำได้นานขึ้น เพราะน้ำนั้นเย็นกว่า Ke‿ca สั่นสะเทือนจากปัสสาวะ มันสามารถผิวปากได้ มันถูกแขวนและตากไว้ที่รั้ว แต่เฉพาะเมื่อแสงแดดส่องถึงเท่านั้น Ag ไม่สว่างขึ้น พวกเขายังตากในเตาอบ โอ้ มันเป็นฤดูร้อนที่เลวร้าย หนามโผล่ออกมาและมันสั่น หลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ที่อุ้งเท้าและห้อยออกมาสามด้าน พ่วงใส่ไม้แขวนไว้ พอได้เวลา ก็หวีขอโชค ยังคงมีสำลีเส้นเล็ก ๆ อยู่ เท็นคุโอะถูกมัดเป็นผ้าแขวน ท่อนบนบิดเป็นลูกบอล ด้วยความเจ็บปวดจากกระสอบ ด้วยแผ่นใยเนื้อละเอียด เกติและทาคุโอะ (เขียนโดย M. Kamenský ในปี 1967)

หน้า 284

ในZáhorí ขั้นตอนการประมวลผลป่านไม่แตกต่างกันมากนัก พวกเขาหว่าน de biu̯ grumbir, enem de biu̯a dolina พวกเขาจะไม่เติบโตด้านบน บางส่วนถูกฉีกออกเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน และเหนียวเหนอะหนะเหมือนสีแดง และพวกเขาก็ทุบตีฉัน คนที่สองคือสีเขียวซึ่งเล็กกว่าเล็กน้อยคือตัวแม่ พวกเขาถูกฉีกจนสุก เมื่อลมแรง ก็มัดเป็นฟ่อน ยืนขึ้น แต่อีกสองวันก็พาไปยังบารินีซึ่งกำลังจะเป็นเซดซินูในไม่ช้า พวกเขาเอาชนะที่นั่นเป็นเวลาสองสัปดาห์ จากนั้นพวกเขาก็นำพวกเขาไปที่บ้านวางไว้บนหลังคาและปล่อยให้แห้ง เมื่อเฆี่ยนตีจนแห้ง พวกเขาก็สู้กันบนหลังค่อม บนเวทีนั้นโทชูอาเปก็ขึ้นมา ฟ่อนข้าวเปียกจนหลังคาเขียวไปหมด อีกครั้งเหงื่อสามารถแห้ง เมื่อไปถึงก็นำหนามออกมาและเริ่มขูดออก พวกเขานอกใจผู้หญิงคนหนึ่ง แต่มีเพียงหนึ่งเดียวเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ในสภาพอากาศเลวร้ายก็จะเลวร้ายลง อะไรหล่นลงพื้นก็จะถูกกลบ Biu ยังอ้างว่าเขาม้วนอุ้งเท้าเหมือนสุนัข มันกินเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีรอยขีดข่วน จากนั้นก็เป็น ฮาโคลวาอู, เชเซา ถ้าคุณหวีผมมากเท่าไหร่ ผมของคุณก็จะบิดเป็นเกลียว นั่นจะเป็นกรวย คูเดล, สิ่งที่เห็นจากฮาชลี วิสิปาอูอา, sazvázau̯o และ dau̯o บนไชโยด้วย ในฤดูหนาว พวกเขานำหางม้า แกนหมุน และกรวยลงมาจากภูเขาและซักผ้า ที่ด้านบนพวกเขาพันกรวยในมือซ้ายพวกเขาบิดแกนระหว่างนิ้วในมือขวานิ้วสามารถน้ำลายไหลได้พวกเขาขันและเคลือบกรวยด้วยนิ้ว แกนหมุนกำลังหมุนและแกนสีดำก็หมุนตัวเอง ทันทีที่พวกเขาล้มลง พวกเขาต่อสู้อย่างหนัก หลังจากนั้นพวกเขาก็เย็บปูอัชตีและกางเกงบนเตียง ผู้หญิงอายุสิบเอ็ดปีสวมชุดรอมเปอร์ เมื่อพวกเขาล้างรถพ่วง สีดำนั้นไม่นุ่มนัก พวกมันหยาบกว่า (เขียนโดย K. Palkovic ในปี 1973)

ผู้ให้ข้อมูลจาก Sokoľ ใกล้ Košice กระชับกว่า: ฉันชื่อ śezore ฉันกำลังใส่ปุ๋ยและปลูกเมล็ดกัญชง ป่านเติบโตและเติบโตเป็นดอกไม้ได้อย่างไร - พวกเขาเรียก poskone, poskonki และ druhezaź‿macerne ว่าไม่มีดอกไม้ ที่นั่นฉันปลูกเมล็ด - โพคอนกิวิตาราฮาเมะและปลูก ‿ ในกำ ทันทีที่มัดฉันนำพวกเขาไปที่กระเพาะปัสสาวะและแช่ไว้หนึ่งสัปดาห์

Vedz‿jih‿vibereme, poumivaju śe a śe vištuchaju, to the kopkoch śekladzu, to okľucha, เชเปราโต. เมื่อแห้งแล้ว rosceraju a vec śemedľa na medľici. Jag‿jich pomedľime, ta śe čisca na čiscarke,žebi pazdzere višlo von. ทำ varkoču śe upľecu, toto śe volaviaska. เช่นเดียวกับที่ stupoh‿utluču, rozbereme jih‿a češeme บน śčecu.Vičesane vlakno śe predze na kudzeľi. Hore na kudzeľi jestčob‿abo veršňik. Na čop śe nakruci vlakno a śe pradze. (ร.ศ. 2501 เขียนโดย J. Sabol.)

หน้า 285

ข้อความที่ตัดตอนมาจากการพูดคุยต่อเนื่องเหล่านี้ทำให้เราเห็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชงและการแปรรูปเส้นใยกัญชง อย่างไรก็ตาม แม้จะพิจารณาจากตัวอย่างของเรา ก็สามารถสรุปได้ว่าคำศัพท์ภาษาสโลวักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะนี้มีมากมาย , 1997, หน้า 165 — 171.)

ผู้หญิงไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับป่านตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น แต่พวกเขายังทำ rogrobota ขนาดเล็กด้วยป่าน (Kokšov-Bakša KOŠ) เนื่องจากเส้นด้ายจะต้องถูกพันให้เป็นเกล็ด ต้ม ฟอกขาว ส่วนที่พันบน ขดลวดขนาดใหญ่ซึ่งใช้ทำด้ายยืน จากนั้นให้ด้ายยืน ม้วนเส้นด้ายต่อไปบนแกนม้วนเล็ก ๆ ที่สอดเข้าไปในเรือ ซึ่งด้ายตามขวางที่เรียกว่า พุ่ง จะถูกนำทางระหว่างด้ายยืน แล้วนั่งหลังเครื่องทอผ้าและทอ จนถึงฤดูใบไม้ผลิ และเย็บทุกอย่างที่จำเป็นในบ้านจากผ้าใบทอ บรรพบุรุษของเราได้ทำซ้ำวงจรการทำงานนี้ทุกปีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะแม้แต่ในสโลวาเกีย พืชปั่นด้ายที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่ากัญชง (Cannabis sativa L.) ก็เป็นหนึ่งในพืชที่เก่าแก่และใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เป็นเวลาหลายศตวรรษที่บรรพบุรุษของเราถูกแม่ของพวกเขาอุ้มในเปลที่ทำจากผ้าใยกัญชงในห้องใต้ปราสาทและในทุ่งนาบนขาตั้ง (คุณจำบรรทัดฐานนี้ในภาพวาดของ Martin Benko หรือ Miloš Bazovský ได้หรือไม่? ) และลูกหลานของพวกเขาให้พวกเขาพักผ่อนชั่วนิรันดร์ในห่อป่าน ดังนั้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและการแปรรูปกัญชงจึงเป็นคำศัพท์ที่เก่าแก่ที่สุดของเรา

ป่านและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าสูงเพียงใดในอดีตนั้นเห็นได้จากความจริงที่ว่าพวกเขามักถูกกล่าวถึงในพินัยกรรม, สินค้าคงเหลือของที่ดิน, คำให้การของพยาน, แนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจ, กฎระเบียบอย่างเป็นทางการและการร้องเรียนจากอาสาสมัคร ตัวอย่างเช่น Matornych konopi bilo คูออป 8 (Likava 1627) ; konopimaterjnskych dwe kopi และ ten snopow (Trenčín 1646); ไม่มีแม้แต่ป่านบน zawaskjchhonje (Nozdrkovce 1652); gedna štyet ที่พวกเขาเดิน ถูกทิ้งไว้ให้นาย Georgiusowa (Krupina1689); ป่าน poskownich otrepanich z 8 (Moravský Sv. Ján 1697); Anna เห็นด้วยตาของเธอเองว่าป่านตกลงมาจากป่านบนเกวียน (V. Jaseno 1669); การมาถึงของ 20 riffs ของ Andreasowy ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของ conuops อายุ 1740 ปี (Krupina 1741); biressje ทั้ง tienbudu preorawat ปลาไหลกับป่าน (Orlové 1768); ป่าน trepanichbatohi dwa

หน้า 286

(Bytca 1768); โรงสี... บนขั้นบันไดที่ gakkonope tak ay kassa tlucy จะถูกตี (Kalinovo 1784); เกี่ยวกับกัญชงที่ผู้หญิงขโมยไป...แต่เป็นเพียงท่าทาง (Bytča 1745); อาสาสมัครของฉันจะได้รับอิสรภาพจากป่านที่ซื้อมา (Belá 1773); ... zebi zbranilikonope กับ peciach sussit (Banská Bystrica 1778) เอกสารที่ยกมาล่าสุดมาจากระเบียบว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย

ในคู่มือการรักษาแบบเก่า เราสามารถพบคำแนะนำดังกล่าวได้เช่นกัน: Wezmy z konapy hrabek a dober zwar a puden s tu wodu pokrapeg (ศตวรรษที่ 17); ... ปิดแผลด้วยป่าน (ศตวรรษที่ 18); Wezmizelenich hemp, kolociru และใส่ howad ในลำคอ (ศตวรรษที่ 18)

ป่านเป็นส่วนหนึ่งของการปันส่วนตามธรรมชาติของข้าแผ่นดินมานานแล้ว: ป่านทุก dawa po dwu kyty (บูดาติน 1572); ฟ่อนที่สิบถูกนำมาจากฟ่อน (Bojnice 1614); Prigem chachlowanichkonopi (Dubnica 1713); Kity konopi dwe každi sedlak ma dat aneblnu kity dwe (บูดาติน 1629); อาสาสมัครจะเป็นหนี้จาก swychkonopy และ lenu dewatek dawaty (Belá 1773) แม้จะมีการยกเลิกความเป็นทาส แต่อุปทานของป่านก็ไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์ ใน Podmanín ใกล้กับ Považská Bystrica เราบันทึกไว้ตั้งแต่ปี 1973 ว่า We are the Mosel of hemp, ปล่อยให้สงครามนี้จบลง เพราะป่านเหล่านั้นเป็นทหารศาล. พวกเขาเป็นคนแรกและเป็นคนที่สอง คือแท็กเหลืออันแรกอันเดียว อันอื่น ๆ หายไปหมดแล้ว ขณะที่เราฝัดมันและตีร้อยเมล็ดเล็กน้อย ดังนั้น จงเอาไปเสีย ดังนั้น อาจาร์มาดาจึงใช้ป่านเป็นวัตถุดิบสิ่งทออันมีค่าเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว

ป่านหว่านเป็นพืชต่างหาก ซึ่งหมายความว่าต้นหนึ่งเป็นดอกอับเรณูเพศผู้ และอีกต้นเป็นดอกเกสรเพศเมียซึ่งมีเมล็ดเกิดขึ้น พืชที่มีดอกเพศผู้จะโตเร็วกว่า และตามที่พูดในแต่ละตัวอย่างภาษาถิ่นของเรา พวกมันจะถูกฉีกเป็นดอก ในวรรณคดีเราเรียกมันว่า hopscotch ในภาษาถิ่น ส่วนแรกของการตั้งชื่อสองคำนี้มีรูปแบบการออกเสียงมากกว่า เช่น โพสวูด (Trakovice HLO, Mor.Lieskové NMV), โพสวูด (Jarabá BRE), โพสวูด (Sokoľ KOŠ), โพสวูด (Valaská Belá PDZ), โพสวูด (Tura Lúka MYJ), โพสวูด (Hlboké SEN, Sklabiňa MAR), โพสวูด (Brusník REV ), ยากจน (Dol. Tisovník MK), ยากจน (Nemcovce PRE), ยากจน (V. LomMK), ยากจน (Vrtižer PB), ยากจน (Hul VRB), ยากจน (Bodorová MAR), ยากจน (Lipt. Hrádok), ยากจน ( RáztočnoPDZ), paskonie (Betliar ROŽ), แบน (Stará Turá NMV), แบน (Malcov BAR) และอื่นๆ

หน้า 287

ชื่อ poskonki ซึ่งได้มาจากคำคุณศัพท์นั้นแพร่หลายในภาษาสโลวาเกียตะวันออก แต่ก็สามารถพบได้ในที่อื่น ๆ ในสโลวาเกียเช่นกัน ในสภาพแวดล้อมของ Banská Bystrica มันมีรูปแบบพื้นฐานของ podobuposkonke (Králiky) เราสามารถพบกับรูปแบบของ poskuonki ได้ใน Orava ใน Liptov และใน Rajecká dolina รูปแบบการสร้างคำของคำว่า โปสโกนิซ และ โปสโคนินี ยังถูกบันทึกไว้ในวรรณกรรมชาติพันธุ์วิทยา (Národopisný sborník, 2, 1941, p. 15) ความจริงที่ว่าพวกเขาทำให้สุกก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นในชื่อสองคำที่พ้องกันชื่อแรก / แรก / แรก / ฤดูใบไม้ผลิซึ่งแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาสโลวักกลาง ในบริเวณใกล้เคียงกับ Levice, Hurbanov และ Štúrov ท้องนาของพวกมันกำลังบานหรือบาน เนื่องจากดอกตัวผู้นั้นแตกต่างจากดอกตัวเมีย ใน Orava ตอนล่าง ป่านเรียกว่าพุ่มไม้ (Osádka) และใน Čaka ใกล้กับ Želiezovce มันเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่เพียง แต่กับมันเท่านั้น แต่ยังมีลำต้นสีซีดอีกด้วยพวกมันแตกต่างจากพืชที่ปลูกในภายหลังด้วยดอกตัวเมีย ในภาษาถิ่น Vzemplín และ Užice เนื่องจากความแตกต่างนี้ ผู้ชายจึงเรียกว่า บิลิ/น้ำดี และผู้หญิงเรียกว่า želeni/želene/želeni/želenekonope/konopi และเนื่องจากต้องเลือกต้นตัวผู้จากต้นตัวเมีย ดังนั้นในภาษาถิ่น Trnava จึงเรียกอีกอย่างว่า Viberné — ชื่อดังกล่าวได้รับการยืนยันจาก Ružindol: Viberné konep skorozlkli ในTopoľčianke พวกเขาเรียกอีกอย่างว่าป่านรกร้าง

ดอกตัวเมียมีสีเขียวไม่เด่น แต่มีลักษณะเป็นแคปซูลที่มีเมล็ดคล้ายหัว ตามที่พวกเขากล่าวว่าป่านดังกล่าวในบางส่วนของสโลวาเกียตะวันตกเรียกว่ามึนเช่น: ป่านหนักถูกดึง neskor, abi semenedz‿dozrev (Ardanovce HLO); hlavateconope (Čataj MOD), hu̯avate konope (ดอล. Tižina ŽIL) ในภาษาสโลวักกลางหลายภาษา มีการใช้ชื่อคำเดียวว่า hlavački/hlavačke เช่น: Hlavački maľi semä (Párnica DK);

เมล็ดพันธุ์ ซึ่งในสโลวาเกียส่วนใหญ่เรียกว่าเมล็ดพันธุ์ (ในรูปแบบการออกเสียงภาษาถิ่น semenec, śemenec, semeňec, seměnec, semaňec ฯลฯ) เป็นชื่อสองคำที่กระตุ้นด้วยรากศัพท์ sem- ในคำคุณศัพท์ ดังนั้นเราจึงมีชื่อที่ยืนยันแล้วของเมล็ดกัญชงจากบริเวณใกล้เคียงของ Bratislava (Záhorská Bystrica, Ivanka priDunaji), Trenčín (Slatinka n. Bebravou) และ Považská Bystrica (Trstie) จาก Požitavia และ Ponitry กลาง (Vieska n. Žitavou) semanné (Ludanice TOP), เมล็ด (Neverice ZM), เมล็ด (Vajka n. Žitavou, Šurany, Jarok) ป่าน พวกเขาเรียกพวกเขาว่าใน Šintava ใกล้กับ Galant

หน้า 288

เช่น เมล็ดมิสเซิลโทใกล้ Komárne และใน Prečín ใกล้ Považská Bystrica ป่านเมล็ดเป็นป่านตัวเมียในภาษาท้องถิ่นของ Topolčian (Kovarce) ชาวเติร์กใกล้กับ Prievidza และในภาคกลางของ Pohronie มีชื่อคำเดียวว่า semenački/semenačke สำหรับพวกเขา อย่างไรก็ตาม การวิจัยภาคสนามยังจับรูปแบบการสร้างคำ semenárki (Slovany MAR) asemenáče (Povrazník BB)

ความจริงที่ว่ากัญชงที่มีดอกตัวเมียจะผลิตเมล็ดนั้นสะท้อนให้เห็นในชื่อของแม่กัญชง นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในพจนานุกรมฉบับย่อของภาษาสโลวักฉบับล่าสุด (1997) และยังเป็นภาษาถิ่นที่แพร่หลายที่สุดอีกด้วย — จริงในรูปแบบการออกเสียงและสัณฐานวิทยาที่เหมาะสม เช่น: Maťernej konope, to užboľi semänej (Cerovo KRU ); คนอื่นเอาชนะแม่กัญชา (Deep DREAM); ป่านเหล่านั้นมีเมล็ดและถูกเรียกว่าแม่ (Mor. Lieskové NMV); ป่านสำหรับ naśenko เรียกว่า macerne (Dlhá Lúka BAR) และป่านชนิดอื่น ๆ ซึ่งอยู่บนเถาเรียกว่า macerne (Kokšov‐Bakša KOŠ) ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของสโลวาเกียตอนกลาง ชื่อสองพยางค์นี้มีรูปแบบเสียง matorné/mátorné/matornie/matornejkonope ในภาษาถิ่นของ Gemer เช่น matrnia konope เช่น Matornékonope sa trhaju po poskorních (Bodorová MAR); Poskomne konopesa mochile สำหรับสอง tei̯žňa และ matorne konopesa สำหรับ šeri te̯žňa (V. Lom MK) ป่านสุมาตราสำหรับเพาะเมล็ด และปอสโกเนีย (Roštár ROŽ); ป่านผู้ใหญ่ (Ráztočno PDZ)

การเจริญเต็มที่ในภายหลังของต้นตัวเมียได้รับแรงบันดาลใจจาก Tek และชื่อสามัญ Upper Nitrian บางส่วนของพวกเขา druje/drúe kanape ซึ่งสามารถได้ยินได้ที่นี่และที่นั่นในพื้นที่ภาษาอื่นๆ เช่นกัน การตั้งชื่อต้นตัวเมียยังได้รับแรงบันดาลใจอย่างชัดเจนจากสอง- การแสดงออกของคำคานาเบะตอนปลายซึ่งการวิจัยภาษาถิ่นจับได้ในOsádkaใกล้กับ Dolny Kubín

อย่างไรก็ตาม ป่านใบเลี้ยงเดี่ยว (Cannabis sativa monoica) ที่มีดอกตัวผู้และตัวเมียของพืชชนิดเดียวกันอาจปรากฏที่นี่และที่นั่นในป่ากัญชง เช่น "เฮมพ์กระเทย" ชนิดหนึ่ง ในสโลวาเกียตอนกลาง Byle ดังกล่าวมีชื่อ sverepe/sverepie konope เนื่องจากพวกมันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จึงถูกใช้ที่ไหนสักแห่งในอดีตเพื่อขับไล่หมัด พวกผู้หญิงโยนมันออกจากก้านป่านและไม่ได้แปรรูปเป็นใย ตามข้อมูลของ K. Ondrejko (Short dictionary of Slovak dialect of Liptovský Sliač, PRINT-SERVIS, Bratislava 1997, p. 453) ผู้คนใน Liptovský Sliačy เชื่อว่าเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าดังกล่าวจะนำความตายมาให้

หน้า 289

การปลูกป่านขนาดใหญ่ได้รับการส่งเสริมในประเทศของเราย้อนกลับไปในทศวรรษที่ 1950 ในเวลานั้น คำว่า กัญชง และ กัญชง ถูกใช้บ่อยครั้ง ไม่เพียงแต่ในคู่มือวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังใช้ในสื่อมวลชนด้วย สำหรับภาพประกอบ ฉันเลือกเอกสารหลายฉบับจากไฟล์การ์ดของพจนานุกรมภาษาสโลวาเกีย: ...ขยายการเพาะปลูกปอและป่าน... (1950) — เพื่อทำลายโรคใบไหม้ของยาสูบ ป่าน และพืชผัก... (พ.ศ. 2494) — กัญชงมีความสำคัญในหมู่พืชระหว่างเกษตร (พ.ศ. 2494) — กัญชงเป็นพืชเชิงเทคนิคที่มีค่ามากซึ่งช่วยให้ผู้ปลูกมีเมล็ดมันและเส้นใย (1953) — นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการปลูกป่านในทุกรัฐ (พ.ศ. 2502)

ในปีต่อ ๆ มาอุตสาหกรรมสิ่งทอมุ่งเน้นไปที่การแปรรูปเส้นใยประดิษฐ์ ขาตั้งป่านทรงสูงก็หายไปจากสโลวาเกีย อย่างไรก็ตาม ป่านยังคงกระจัดกระจายตามเขาในชื่อสามัญว่า Konopnica, Konopnice, Konopisko, Konopiská, Konopište, Konopištia, Konopnisko, Konopniská, Konopianka, Konopianky (การเกิดขึ้นของพวกเขาถูกแมปโดย M. Majtán ในเอกสาร Z lexyky slovenskéj toponymie, Bratislava, Veda 1996) เราจะพูดถึงวิธีที่พวกเขารวมเข้ากับภาษาของเราในอนาคต

เอเดรียนา เฟเรนชิโควา

การสนับสนุนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของงานการให้สิทธิ์หมายเลข 2/6079/99 พจนานุกรมภาษาสโลวาเกีย.

หน้า 290

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในโรงอาหารในบราติสลาวา เราอ่านชื่อมันฝรั่งชุบแป้งทอดบนเมนู มันเป็นอาหารที่เตรียมจากมันฝรั่งหรือมากกว่าจากมันฝรั่งบดที่มีรูปร่างเหมือนมีทบอลและทอดในน้ำมัน แน่นอนว่าด้วยอาหารนี้หรืออาหารที่คล้ายกันในรูปแบบที่แตกต่างกันบางส่วน เช่น ในรูปแบบของลูกบอลลูกกลิ้งหรือเหรียญเราเคยพบกันมาก่อนภายใต้ชื่อเล่น croquettes มันฝรั่งเช่น ด้วยชื่อที่ส่วนที่สองของต้นกำเนิดคือคำภาษาฝรั่งเศส croquette (จาก French croquette และจาก French croquer แปลว่า "แตก กระทืบ"). ในชื่อของมันฝรั่งชุบแป้งทอด คำว่า ชุบแป้งทอด ดึงดูดความสนใจของเรา เนื่องจากคำนี้ไม่ได้ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน และไม่ได้ระบุไว้แม้แต่ในคู่มือภาษาล่าสุด ในขณะเดียวกัน เราก็รู้สึกยินดีที่เมนูของผู้เขียนใช้คำที่สร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลภายในประเทศ

มาดูชื่อมันฝรั่งทอดกันดีกว่าหรือ พื้นฐานที่สำคัญของมันในคำชุบแป้งทอด ตามที่เราได้ระบุไว้แล้ว คำว่า ชุบแป้งทอด ไม่ได้กล่าวถึงในคู่มือภาษาฉบับล่าสุด เรากำลังอ้างอิงถึงพจนานุกรมฉบับย่อของภาษาสโลวักฉบับที่สามจาก 1997 หรือกฎการสะกดคำภาษาสโลวักฉบับที่สองจาก 1998 คำว่า "praženkyne" ไม่รวมอยู่ในพจนานุกรมหกเล่มของภาษาสโลวาเกีย (SSJ) zr พ.ศ. 2502 — พ.ศ. 2511 หรือ Rules of Slovak orthography ที่เก่ากว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 หรือแม้แต่ P. Tvrdého พจนานุกรมวลีภาษาสโลวักที่เก่ากว่าเกิด 1933 อย่างไรก็ตาม เราพบคำว่า praženka เป็นคำที่แตกต่างจากคำว่า pražanka ในพจนานุกรมวรรณกรรมและภาษาถิ่นของสโลวักโดย M. Kálala ในปี 1924 โดยมีคำอธิบายว่า "อาหารงอกงาม škubánka" และหมายเหตุว่าเป็นคำที่ใช้กันในอุดมคติ ใน Banská Bystrica และบันทึกโดย J. Palkovichav พจนานุกรมเช็ก-เยอรมัน-ละตินของเขาจาก พ.ศ. 2363 — พ.ศ. 2364 และคำนี้เป็นที่รู้จักในโมราเวียด้วย อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการตีความคำว่า praženka ด้วยคำภาษาเช็ก škubánka ที่ M. Kálal มอบให้นั้นไม่ถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากพจนานุกรมวรรณกรรมเช็กสำหรับโรงเรียนได้รับการตีพิมพ์ใน 1978 คำว่า plucker ซึ่งมักใช้ในรูปพหูพจน์

หน้า 291

ในรูปของเครื่องปอก เขาอธิบายว่าเป็นจานที่ตัดแป้งมันฝรั่งด้วยช้อน ในพจนานุกรมเช็ก-สโลวักจาก ในปี พ.ศ. 2522 คำว่า škúbánek (shkúbánky) ระบุว่าเป็นชิ้นส่วนของมันฝรั่งบดคลุกแป้งหนา ๆ ตัดออกด้วยช้อน ในขณะที่คำในภาษาสโลวาเกียเรียกว่า džganec ažganec ทั้งสองคำสามารถพบได้ใน SSJ 1 (1959) ตามลำดับ SSJ 5(1965) จริง ทำเครื่องหมายที่นั่นเป็นคำภาษาถิ่นที่มีความหมายว่า "เกี๊ยวหนา มักทำจากข้าวโพด" (คำว่า dzganec ยังปรากฏใน SSJ ในความหมายที่แสดงออก "อาหารชิ้นใหญ่ในปาก") ที่นี่ไม่มีที่ใดกล่าวถึงว่าควรเป็นอาหารคั่ว

แต่ขอกลับไปที่คำว่าไข่ดาว นอกจาก Kálal แล้ว J.Loos ยังบันทึกไว้ในพจนานุกรมภาษาสโลวัก ภาษาฮังการี และภาษาเยอรมันของเขาอีกด้วย พ.ศ. 2414 โดยมีภาษาฮังการีเทียบเท่า morzsóka (= กระตุก), rántás (= กระตุก) และเทียบเท่ากับภาษาเยอรมัน Schmoren (= กระตุก) และ Einbrenn (= กระตุก) นอกจากคำว่า morzsók ในภาษาฮังการีที่เทียบเท่ากับ Schmoren ในภาษาเยอรมันแล้ว พจนานุกรมของ Loos ยังกล่าวถึงคำว่า fried อีกด้วย เรายังพบคำว่า praženka ในพจนานุกรม New Hungarian-Slovak และ Slovak-Hungarian ของ Janchovič จาก พ.ศ. 2391 โดยมีความหมายเทียบเท่าภาษาฮังการีว่า rántás (= สตูว์) ประวัติของคำว่าผัดดังที่แสดงไว้ในพจนานุกรมฉบับแปลเก่าของเราและภาษาต่างประเทศที่เทียบเท่ากับคำนี้ โดยเฉพาะซุปและซอสซึ่งปัจจุบันเรียกว่า สตูว์ ตามลำดับ zámážka (เช่น แป้งทอดในไขมันหรือน้ำมัน) แต่ยังเป็นอาหารทอดประเภทหนึ่งด้วย คำนี้ระบุด้วยคำว่า záženka ซึ่งมีความหมายเทียบเท่ากับคำว่า rántás ในภาษาฮังการี หรือ เทียบเท่ากับ Einbrenn ของเยอรมัน แต่เทียบเท่ากับ Morzsók และ Schmoren เท่านั้น

หลายสิ่งที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้ได้รับความช่วยเหลือจาก T. Vansová ด้วยเช่นกัน ในตำราอาหารเล่มใหม่ของเธอ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 จากปี 1930) เราพบชื่อเดียวกันสำหรับคร็อกเก้มันฝรั่งแบบจาน คำอธิบายของการเตรียมการซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่า ดังนั้นชื่อของอาหารที่เรากำลังพูดถึงจึงใช้คำว่า saženka T. Vansová ยังอธิบายถึงการเตรียมอาหารที่เรียกว่าทอด

หน้า 292

(ปัจจุบันเรียกอาหารจานนี้ว่าเจอร์กี้) ขณะที่ในวงเล็บยังกล่าวถึงชื่อพ้องที่มาของอาหารเยอรมันว่า schmarn (จาก Schmarn ที่คุ้นเคยของชาวเยอรมันซึ่งมาจาก Schmarren "jerky" มันยังเกี่ยวข้องกับ Schmoren ของเยอรมันซึ่ง Loos กล่าวถึง ). นอกจากจานที่เรียกว่าอาหารทอดแล้ว ยังมีอาหารอื่นๆ ที่มีชื่อมาจากชื่ออาหารทอด เช่น อาหารทอดชาววัง อาหารทอดแป้ง อาหารทอดเซโมลินา

แรงจูงใจเบื้องหลังชื่ออาหารทอดในปัจจุบันนั้นชัดเจน เป็นคำกริยาที่สร้างจากคำกริยา pražit แม่นยำยิ่งขึ้นจากรูปของกริยาพาสซีฟที่คั่วโดยใช้คำต่อท้าย ‐ka ซึ่งใช้สร้างคำนาม ในทำนองเดียวกัน ชื่ออื่น ๆ ของสิ่งต่าง ๆ แม้แต่ชื่อของอาหารและเครื่องดื่มก็ถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น พิมพ์ — พิมพ์ — พิมพ์ เผา — ไหม้ — schnápelka อบ — อบ — ย่าง แห้ง — แห้ง — คุกกี้ หากเราพิจารณาชื่อของ Roast และ Biscuit ให้ละเอียดยิ่งขึ้น เราจะเห็นว่าเกิดจากคำต่อท้าย ‐ka ดังนั้นเมื่อนำหน้าคำต่อท้าย ‐ka ตามหลังพยัญชนะเสียงเบา č และ a สระ e จึงสลับกับเสียงควบกล้ำ กล่าวคืออบ - ย่างแห้ง - บิสกิต ตามแบบจำลองนี้ ด้วยการสลับเสียงสระ e — กล่าวคือ ชื่อของอาหารที่กล่าวถึงในตอนต้นก็ควรจะประกอบขึ้นด้วย เพราะแม้แต่ที่นี่ฐานรากก็มีพยัญชนะอ่อน ž เช่น pražit — ย่าง — praženka เราอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของชื่อขนมปังทอดหรือ praženky ได้รับอิทธิพลจากรัฐเก่าในภาษาของเรา ในขณะที่ในภาษาวรรณกรรมร่วมสมัย รูปแบบของ praženky เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ในบริบทนี้ เราไม่สามารถพลาดที่จะกล่าวถึงคำว่า smaženka ซึ่งกล่าวถึงโดย J. Loos และที่เราพบใน T. Vansová ก็เป็นภาษาเช็กเช่นกัน พจนานุกรมภาษาเช็กวรรณกรรมสำหรับโรงเรียนและสาธารณะอธิบายโดยการผสมผสานขนมพายกับคร็อกเก้ที่มีความหมายเหมือนกัน ในพจนานุกรมเช็ก-สโลวัก คำว่า croketa และ croketka ถูกระบุว่าเทียบเท่ากับภาษาสโลวัก เรามีความเห็นว่าการเพิ่มคำว่า praženka ในเมนูไม่เกี่ยวกับคำว่า praženka ซึ่งรู้จักกันดีอยู่แล้วในศตวรรษที่ผ่านมา แต่เกี่ยวกับคำใหม่ ซึ่งรูปแบบอาจได้รับอิทธิพลจากคำเก่ากว่า smaženka แต่ อาจจะค่อนข้างเป็นคำภาษาเช็กในปัจจุบัน smaženka

โดยสรุป เราจะพูดซ้ำสั้นๆ: แม้ว่าคำว่า praženka จะเป็นที่รู้จักแล้วในศตวรรษที่แล้ว แต่คำว่า praženka ที่ใช้ในเมนูนั้นถูกสร้างขึ้นในปัจจุบันโดยเทียบเท่ากับคำภาษาเช็ก smaženka และคำว่า croquette ในภาษาฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลว่าแทนที่จะใช้รูปไข่ดาว ควรใช้รูปไข่ดาวในวรรณกรรมภาษาสโลวัก และชื่อของอาหารมันฝรั่งบดที่เตรียมไว้และทอดในน้ำมันควรมีรูปไข่ดาวมันฝรั่ง ในภาษาเขียน

มาเต โพชาจ

หน้า 293

ความสนใจในสโลวักของฉันไม่หยุดแม้หลังเกษียณ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หัวหน้าบาทหลวงของสังฆมณฑล Banská Bystrica นาย AntonKmeť ผู้คู่ควร ชาวปราวองซ์ มีอายุครบเก้าสิบสี่ปีบริบูรณ์ ในงานอภิบาลของผู้ที่ถูกเรียกและผู้ถูกเลือก เขาเดินผ่านสถานีหลายแห่งและออกจาก Radvane เพื่อพักผ่อนตามสมควรในหมู่บ้านชนบท ซึ่งเขายังคงรับใช้ที่แท่นบูชา จากนั้นเกือบทุกวันเขาจะนั่งลงที่เครื่องพิมพ์ดีด สังเกตคำศัพท์ตามภูมิภาคที่โดดเด่น ถอดรหัสรูปแบบการออกเสียง และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเปิดเผยความหมายของคำเหล่านั้น นักบวชที่เป็นแบบอย่างและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้แสวงหาธัญพืชที่มีประโยชน์

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 เขาส่งจดหมายเชิญถึงฉันสองสามฉบับเพื่อระบุเส้นทางชีวิตของเขาและงานที่เติมเต็มตลอดจนงานอดิเรกที่สนับสนุน ฉันจะไปกับพวกเขาและเสริมด้วยบันทึกจากจดหมายของเขาซึ่งฉันเก็บไว้เป็นเอกสารที่มีค่า

1. ชีวประวัติ — ฉันเกิดที่ Pravenc เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2448 ในครอบครัวชาวนา ฉันไปโรงเรียนประถมในเมืองและมัธยมปลายใน Prievidza สี่ชั้นเรียนของฮังการี จากนั้นโรงยิมคลาสสิกใน Banská Bystrica ซึ่งฉันสำเร็จการศึกษาในปี 1925 ฉันเข้าร่วมในฐานะนักสัมมนาและได้รับแต่งตั้งเป็นนักบวชเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 1929 ฉันเริ่มงานบวชใน Nova Bani จากนั้นใน Detva จากนั้นใน Oslany ต่อมาใน Krupina จากนั้นใน Špana Dolina และสุดท้ายใน Radvani ฉันซ้อมการแสดงละครในชปานา โดลินา เช่นเดียวกับในราดวาน และยังได้บรรยายในแผนกวรรณกรรมของมาติกาสโลเว่นสกาในงานเฉลิมฉลองเป็นครั้งคราวด้วย

อย่างที่เราเห็น สุภาพบุรุษผู้มีค่าควรมักถูกย้าย และในที่สุด (เป็นเวลานานที่สุด) ก็ทอดสมออยู่ที่ Radvani ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในจดหมายไว้อาลัยของเขา

หน้า 294

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2536 — หญิงชาว Detvian คนหนึ่ง เมื่อนักแปลของนักบวชมาพูด พูดกับฉันว่า: "คุณต้องมีหัวใจเหมือนเจ้าภาพ" ซึ่งมีความหมายว่า - แบกรับความยากลำบากโดยการแปล ในฐานะ เจ้าภาพ (ดอกหญ้าเจ้าชู้) พัดพาลมกระโชกแรง นอกจากนี้ผู้เขียนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแขกสามารถสูงได้หนึ่งเมตร คำอธิบายเพิ่มเติมบ่งชี้ถึงความสนใจของ Kmeť ในองค์ประกอบพิเศษของสุนทรพจน์พื้นบ้าน และคำแนะนำให้ใส่ใจกับพวกเขาจากมืออาชีพด้วย

แต่เราจะกลับไปให้ความสนใจในฐานะนักศาสนศาสตร์ — ในจดหมายลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 1991 เขาเขียนว่า: ขอบคุณสำหรับข้อต่างๆ ของ Hroboň ในช่วงที่ฉันอยู่ในเซมินารี แต่ถึงอย่างนั้น Kmeť ก็แสดงความสนใจในวรรณกรรมสโลวีเนียเช่นกัน เขาเขียนว่า: เรามีกลุ่มการศึกษาด้วยตนเองในเซมินารี ในส่วนหนึ่งของโครงการ ฉันได้แปลบทกวีของกวีชาวสโลวีเนีย Šimon Gregorčič Siromak = Žobrák เขาแสดงสามสไตล์จากมัน

จากการแสดงใน Detva เขาแสดงให้เห็นถึงความสนใจในเพลงพื้นบ้านโดยมีเนื้อหาที่ตัดตอนมาดังต่อไปนี้:

ในป่าที่สวยงามของ Detvian นกกำลังเล่นอยู่ / มีชายหนุ่มที่ร่าเริงกว่า Detvian เมื่อพวกเขามีดนตรี พวกเขาร้องเพลงไพเราะ / มันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของพวกเขา พวกเขาไม่มีเงิน / ไม่ต้องห่วงว่าฉันจะไม่มีเงิน / เพราะเมื่องานเต้นรำจบลง ฉันจะไปซ่อนตัวอยู่หลังประตู

ในจดหมายลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 เขาเขียนเกี่ยวกับวิธีการทำงานด้านการศึกษาในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ Detva: เมื่อ JánŠtrbán คณบดีของ Detva ไปเยี่ยม Hriňov laz ที่รู้จักกันในชื่อ Snohy เขานั่งพิงต้นไม้และสอนผู้คน ที่นั่นรวมถึงมิชชันนารีอินเดียนแดงทุกแห่งในแคนาดา

เกี่ยวกับสถานที่ทำงานแห่งที่สามของเขา เขาตั้งข้อสังเกต: ใน Krupina ฉันได้พบกับ Jozef Cíger Hronský น้องสาวของ Saso เธอเป็นเสมียนที่ที่ทำการไปรษณีย์ และ Anton น้องชายของเขาซึ่งเป็นต้นเสียง บางครั้งเราก็ไปเที่ยวรอบๆ — เขาเขียนเกี่ยวกับการทำงานของเขาที่ชปานา โดลินา: การเข้าพักของฉันส่วนใหญ่เต็มไปด้วยงานสังคมสงเคราะห์ การขอการสนับสนุน เขียนคำขอทุกประเภท เช่น ให้ Jožek Mistrík รับตัว Jožek Mistrík ไปโรงพยาบาลใน Žilina เพื่อรับการรักษาตา

2. งานหลัก. — ในเวลาที่ฉันทำงาน เราทาสีโบสถ์ในชปานา โดลินา อาจารย์ Jozef Hanula วาดภาพและใน Radvani ด้วย ซึ่งภาพวาดของ Hanula จากปี 1909 ได้รับการบูรณะโดยจิตรกร JozefPisár จาก Kamenec pod Vtáčnik ภาพวาดใน Spanish Valley เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจ

หน้า 295

วิกฤตแต่ผู้คนยินดีเสียสละเพื่อมัน สำหรับ VRadvani การทำงานวาดภาพนั้นยากกว่ามาก แต่ถึงกระนั้นผู้คนก็พร้อมใจกันช่วยเหลือด้วยเรดิโอเบต

นี่คือบันทึกเบื้องต้น: - ก่อนออกจาก Radvane (ในจดหมายลงวันที่ 11 กันยายน 1990) ฉันอ่าน: วันนี้ฉันเขียนถึงคุณเป็นครั้งสุดท้ายจาก Radvane ในวันอาทิตย์ฉันบอกลาผู้ซื่อสัตย์และพรุ่งนี้ฉันจะเกษียณ Pravenc นั่นคือบ้านเกิดของฉันไม่ใช่บ้านของนักบวช

ในจดหมายต่อไปนี้ (1 ตุลาคม 1990) เขาเขียนเกี่ยวกับการเกษียณอายุของเขา: ฉันต้องแจ้งให้คุณทราบว่าฉันไม่ได้บอกลา Radvaňa และฉันออกจากที่นั่นด้วยความรู้สึกขมขื่น เมื่อ Mipani นักบวชประจำตำบลผู้เผยแพร่ศาสนาแสดงความเห็นอกเห็นใจ: มันไม่ใช่ ดีใจที่ได้เจองานทาสีโบสถ์ที่ส่งไปเกษียณ — จริงอยู่ เพื่อนที่รักของฉันได้รับและสมควรได้รับการพักผ่อนแล้ว (เขาอายุ 85 ปี) แต่ไม่ต้องแปลกใจเลย เขายังมาบอกลางานอดิเรกหลักของเขาด้วย ซึ่งฉันเตือนเขาในจดหมายด้วยการถามติดตลกว่า นักเขียน Vincent Šikula ถ้าเขารู้ว่าผลไม้เมืองหนาวคืออะไร สำหรับคำถามที่หลอกลวงนี้ อดีตผู้ปลูกผลไม้ในเขต Radvan ได้ให้คำตอบอย่างมืออาชีพแก่ฉันว่าเขารู้จักแอปเปิ้ลฤดูหนาวชนิดใด และเสริมว่า: ขอบคุณที่สามารถรื้อฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับสวนในเขต Radvan ซึ่งฉันชอบ . (เพื่อนผู้มีเกียรติของฉันรู้มานานแล้วว่า V. Šikula ซ่อน "ผลไม้" ของวาฬเพชฌฆาตไว้ใต้ผลไม้ฤดูหนาว...)

เป็นตัวอย่างใหม่ของความเข้าใจผิดโดยเจตนาในแวดวงอุปมาอุปไมยที่ร่าเริง!

3. ในจดหมายฉบับหนึ่ง (18 พฤศจิกายน 2540) ในฐานะคู่รักของบัณฑิตสาวชาวโอเดตเวียน A. Kmeť เสนอคำตอบเพลงที่น่าภาคภูมิใจของเด็กหญิงผู้น่าสงสารจาก Podpolia ให้ฉัน

สวัสดีเพื่อนตัวน้อยของฉัน / ทำไมคุณถึงเศร้าเมื่อวานนี้?... / ราวกับว่าฉันไม่ร้องไห้เมื่อฉันเศร้า / เมื่อแม่ของคุณทำพินัยกรรมให้ฉัน / มิโอน่าจึงทำพินัยกรรมให้ฉัน / เพื่อที่ฉันจะไม่ จะแต่งงานกับคุณ / ฉันมาจากศาลที่ยากจน / แต่ฉันมาจากครอบครัวที่ซื่อสัตย์

แม้หลายปีต่อมา อดีตอนุศาสนาจารย์ Detvian ก็ไม่ลืมเพลงของชายหนุ่มและหญิงสาวที่ฟังในความทรงจำของเขาตั้งแต่ยามเย็น Poľana...

4. พบกับศาสตราจารย์ Smolej — Mr. Viktor Smolej เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยของสโลวีเนียในเมือง Svoradov ในบราติสลาวา นาย Jozef Ambruš ก็อยู่ในลูบลิยานาเช่นกัน ใน Svoradov เขามีเพื่อนสองสามคนที่เชิญเขามาที่ Liptov เป็นต้น

หน้า 296

เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสโลวาเกียที่งานแต่งงานในหมู่บ้านมากกว่าการไปเยี่ยมชมครั้งอื่นๆ... (ฉันเข้าใจผิดว่าจัดงานแต่งงานที่ Detviansk ขี้เกียจ)

5. ทริปเดียวกับ Smolej ทั่วสโลวาเกีย - ครั้งหนึ่งฉันเคยเดินทางไปกับเขาทั่วภูมิภาคของเรา เราไปเยี่ยมชมห้องของ Timrava ใน Abelová ซึ่งเป็นโบสถ์ใน Jasovo ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างมากให้กับเขา จากนั้น Betliar และ Krásna Hôrka

การไปเยี่ยมห้องของ Timrava ในหมู่บ้านบ้านเกิดของเธอบ่งบอกถึงความสนใจของทั้งสองคนที่มีบุคลิกที่เป็นมิตรในงานวรรณกรรมที่แปลกประหลาดของ Božena Slančíková Timrava และทำให้นึกถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องของ Anton Kmeť ในเรื่องลักษณะเฉพาะของคำพูดจากภาษาถิ่นของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภูมิภาค Núšíhorod

6. งานอดิเรกส่วนตัว — ในจดหมายฉบับหนึ่ง (15 ธันวาคม พ.ศ. 2540) เขากล่าวถึงพวกเขาในสามด้าน: I. ภาษาสโลวัก และ/ การฟังรายการเกี่ยวกับภาษาสโลวักทางวิทยุ; b/ สำนวนเฉพาะท้องถิ่น; c/ ค้นพบว่า HornáNitra เป็นของพื้นที่ที่เป็นพื้นฐานของภาษาสโลวัก — II. วรรณกรรม: a/ ความสนใจในการแปล เช่น การแปลเรื่องสั้นของ Berkova Vihar = Windstorm (ตีพิมพ์ใน Tatran); b/ ช่วย Smolejovs (Viktor และ Augusta) ในการแปลจากภาษาสโลวักเป็นภาษาสโลเวเนียสำหรับพจนานุกรมภาษาสโลเวเนีย-สโลวัก

ขณะที่ฉันอ่านจดหมายของเพื่อนรัก ฉันพบว่าความชอบที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือการแสดงออกที่เป็นเอกพจน์ เขาแนะนำพวกเขาจากรายการวิทยุ Jazyková poradňa (รากเหง้าแห่งมิตรภาพของเรา) และตอนนี้พวกเขาควรเป็นจุดสนใจของข้อความที่ให้ข้อมูลนี้ ฉันนำเสนอตัวเลือกของพวกเขาด้วยโน้ตสั้น ๆ โดยเครื่องบันทึกที่กระตือรือร้นและไม่ค่อยมีของฉันเอง

Vršky เรียก Detva ว่าคนหลังค่อมคำที่โปร่งใส — ฉันอ่านในนิตยสาร Smer (21 กันยายน 1991) ว่าใน Kremnička พวกเขาเรียกทุ่งสวน Zdolapúti ฉันยังเห็นคำยูโกสลาเวียอยู่ในนั้น เพราะ put เป็นถนนในภาษาเซอร์เบียและโครเอเชีย A. Kmeť เขียนข้อความด้านหลัง Niečo snašho chotára: เราอยู่ที่นี่ภายใต้ Vyšehrad; ขึ้นไปบนนั้น idez Pravenca Čerte dolinou บางอย่างเช่น Čerteje dolinou —ชื่อแสดงความเป็นเจ้าของที่มีคำต่อท้าย ‐eje/‐e- — จากจดหมายที่เป็นที่มาของชื่อบทความนี้ (28 พฤศจิกายน 2534) ฉันเลือกคำต่อไปนี้: Podvalka je podstienok in us. ฉันพูดถึงเรื่องนี้เพราะไม่ได้กล่าวถึงที่ใดในพจนานุกรมขนาดใหญ่ (SSJ) — มันตรงกับภาษาเช็ก zápraží; รบกวน = ทำให้ไม่พอใจ, ขยับ, เช่น. แป้งเชื้อรบกวนการนอน (ฉันรู้จักคำกริยา tyřít — tyřít ในความหมายของ "กังวล ปัญหา" จากการไปเยี่ยมครอบครัวของเพื่อนของฉัน Mr. Juraj Leporis ช่างไม้ชั้นครูที่มีชื่อเสียงใน Prievidza); Snohy = การตั้งถิ่นฐานใน Hriňová pod Poľanau พื้นฐานทางนิรุกติศาสตร์คืออะไร

หน้า 297

ของคำนี้? — ที่ Kálala (พจนานุกรมวรรณกรรมและภาษาถิ่นของสโลวัก) ระบุเฉพาะคำว่า snohátá morka ซึ่งอาจบ่งชี้ว่ามันมีขาที่ยาวและสูงกว่าไก่และสัตว์ปีกอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นคำสบถด้วย— พวกเขาเรียกถังเก็บน้ำในกรณีไฟไหม้ฮาราจกาในปราฟนา —ในจดหมายของคุณ (23 มีนาคม 1992) ฉันได้สังเกตคำว่า prlenice (Leporisovci) สำหรับ gajdlianky ว่ามันเป็นผลไม้ที่คล้ายกับ prlenice แต่เมื่อเทียบกับ prlenice ต้น มันเป็นลูกพลัมตอนปลายซึ่งสามารถกัดได้แม้ถูกน้ำค้างแข็ง ฉันยังพบชื่อ gajdlianka ในพจนานุกรมของ Kála ว่าเป็นชื่อพลัมชนิดหนึ่งจาก Gajdlí (ควรมาจาก Gajdľ ตอนนี้คือ Kľačno) จากจดหมาย (จากวันที่ 7 เมษายน 1991): หุบเขาจาก MaléŠturac ถึง Šachtičky บน Špana Dolina เรียกว่า Nemčian dolina เจโตเป็นรูปแบบคำคุณศัพท์แบบย่อ (เปรียบเทียบ Nemčianska dolina)

จากจดหมาย (จากวันที่ 2 พฤษภาคม 1992): ชื่อท้องถิ่นของชาว Koša คือ Košovci ซึ่งเป็นรูปแบบครอบครัวชนิดหนึ่งแทนที่จะเป็น Košania ฉันอยู่ที่ Lazany ในวันอาทิตย์และฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์สามวันใน Breza (แทนที่จะเป็น Lazany, Brezany) รูปแบบย่อดังกล่าวเป็นที่รู้จักในที่อื่น

จากจดหมาย (ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536) มีบ่อน้ำในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งในฟาร์มของเรา บาลาเช จริง ๆ แล้วเป็นแค่บ่อน้ำ น้ำพุ่งลงมาจากทุกด้าน มีสถานที่ในส่วนเหล่านี้ที่เรียกคนตาย: ถ้าวัวหลงทาง เธอติดอยู่ สัญญาณว่าพื้นดินถูกชะล้าง อุดมไปด้วยน้ำใต้ดิน แม้แต่รถก็ผ่านที่นี่ไม่ได้

ในจดหมายต่อไปนี้ (ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2537) เขาเขียนว่า: ฉันค้นพบคำว่า miazdro ดั้งเดิมจากคำกริยา miaznut แทนที่จะเป็นคำกริยา

หลังจากคำเชิญของฉันให้ส่งเมล็ดพันธุ์จากภาษาถิ่นของเรา (ในจดหมายลงวันที่ 11 เมษายน 1994) เขาเสนอคำว่า tómályat ในความหมาย "ลากตัวเอง เดินอย่างงุ่มง่ามขณะยืนขึ้น" นอกจากนี้ยังใช้เมื่อสิ่งที่แขวนอยู่ในสายลมและแกว่งไปมา = แกว่งไปมา ที่น่าสังเกตคือหมายเหตุเกี่ยวกับคำกริยา brzzgať = ปล่อยบางสิ่งที่ถัก (เสื้อกันหนาว) อย่างที่ภรรยาของ Odysseus ทำ: สิ่งที่เธอถักในตอนกลางวัน เธอ brzzgała คลี่คลายในเวลากลางคืน คำกริยา brzzgať มอบให้โดย Kálal แต่มีความหมายว่า " น้ำลายไหล" และ brzzzatsa ว่า "เปรี้ยว" เช่น เกี่ยวกับนม

สุดท้าย ฉันจะพูดถึงคำไม่กี่คำโดยไม่มีคำอธิบายสถานการณ์ที่กว้างขึ้น: สัญญา แผลสัญญา (ยังคงเปียก) mochát = เคี้ยวเป็นเวลานาน clongať = โยน เทมากเกินไปและไม่ตั้งใจ สำนวน hlava gľondží = หยด เมื่องีบหลับ

บนอาคารของอารามคาทอลิกใน Radvan มีแผ่นป้ายระลึกถึงนักบวช František Šujanský นายทะเบียนผู้ซื่อสัตย์ (1 เมษายน 1832 — 23 พฤศจิกายน 1907) —

หน้า 298

เมื่อใด ผู้อ่านที่รัก คุณยืนอยู่ใต้แท่นบูชาด้วยความเคารพ โปรดจำไว้ว่าหลังจากผ่านไปหลายทศวรรษ AntonKmeť ได้ขุดร่องแบบอภิบาลและชาตินิยมที่นั่น ตามแบบอย่างของเขา ซึ่งนำแขกอย่างขอบคุณไปยังหลุมฝังศพอันเจียมเนื้อเจียมตัวของศิษยาภิบาลผู้ประกาศข่าวประเสริฐ Andrej Sládkovič

เมื่อบุคลิกของ Anton Kmeť ปรากฏในความคิดของฉันใน Radvan ทุกครั้งที่ฉันได้ยินเสียงสะท้อนของความขอบคุณที่ได้พบกับนักบวชที่ฉลาดและเจียมตัวของเราคนนี้ ด้วยความรักในภาษาสโลวัก (ดูข้อความที่ตัดตอนมาจากบทที่ 265 ของ Marina ที่เสนอโดยเขา บนอนุสาวรีย์ Sládkovič หน้าโบสถ์ Evangelical)

เมื่อบาทหลวง Anton Kmeť อายุครบเก้าสิบสี่ปีที่แล้ว เขาขอบคุณฉันในจดหมายที่ให้ความร่วมมือ

ฉันขอขอบคุณในลักษณะที่เป็นพี่น้องกันสำหรับสิ่งที่ฉันได้มอบตำแหน่งเอกอัครราชทูตสโลวาเกียให้กับคุณแล้ว

Gejza Horák

(JURCZAK‐TROJAN, Z. — MIECZKOWSKA, H. — ORWIŇSKA‐RUZICZKA, E.— PAPIERZ, M.: Kraków, 1998, สำนักพิมพ์ UNIVERSITAS I. — II. vol. 1334 p.)

สิบปีหลังจากการตีพิมพ์พจนานุกรมภาษาโปแลนด์-สโลวักและภาษาสโลวัก-ภาษาโปแลนด์ (Bratislava, SPN 1988, 764 p.) โดย Stan, M. และ Buff, F. พจนานุกรมภาษาสโลวัก-ภาษาสโลวักสองเล่มใหม่ (ฉบับที่ 1) มีตัวอักษร A — Ô, II. vol. P —F) ผู้เขียนพจนานุกรมเป็นผู้หญิงชาวโปแลนด์ชาวสโลวัก สามคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานพจนานุกรมนี้ที่สถาบันโปแลนด์ในบราติสลาวา น่าเสียดายที่ผู้เขียนคนหนึ่ง — ZofiaJurczaková-Trojanová — ไม่ได้อยู่ดูงานนี้

พจนานุกรมภาษาสโลวาเกีย-โปแลนด์สองเล่มมีประมาณ 50,000 รายการ มีไว้สำหรับผู้ใช้ภาษาโปแลนด์ที่ใช้ภาษาสโลวักเป็นหลัก โดยหลักแล้วควรให้บริการนักแปล ล่าม

หน้า 299

นักศึกษาของสโลวักศึกษาและสลาฟศึกษา เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และวิจัยในสาขาภาษาสโลวัก แนวคิดของพจนานุกรมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากมุมมองของผลประโยชน์สำหรับผู้ใช้ภาษาโปแลนด์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ใช้ภาษาสโลวักที่เกี่ยวข้องกับภาษาโปแลนด์ด้วย

จุดมุ่งหมายของพจนานุกรม ตามที่เราเรียนรู้จากการแนะนำคือการนำเสนอแบบเผชิญหน้ากันของระบบสองภาษา—สโลวักและโปแลนด์— ดึงความสนใจไปที่ความเหมือนและความแตกต่างของฟังก์ชันและการใช้ศัพท์ เค้าโครงของความเหมือนและความแตกต่างของพจนานุกรม โครงสร้างเชิงความหมายและเป็นทางการ ตลอดจนวาเลนซ์เชิงความหมายและวากยสัมพันธ์

บทนำของพจนานุกรมนำเสนอแนวคิด วิธีการ และวิธีการประมวลผลรหัสผ่านจากเนื้อหา สาระ และมุมมองทางเทคนิค มีรายการคำย่อและเครื่องหมายที่ใช้ ตลอดจนภาพรวมโดยย่อของไวยากรณ์ภาษาสโลวัก ซึ่งนำเสนอใน โปแลนด์ ภาษาที่ผู้ใช้จะพบการอ้างอิงในรูปแบบของตัวเลขอารบิกในคำรหัสผ่าน

อภิธานศัพท์ของพจนานุกรมประกอบด้วย นอกเหนือจากสำนวนวรรณกรรม สำนวนภาษาพูดในชีวิตประจำวัน และสำนวนที่ไม่ใช่วรรณกรรม วัสดุพื้นฐานของพจนานุกรมสำหรับการเลือกรายการคือ Short Dictionary of the Slovak Language (พิมพ์ตั้งแต่ปี 1987 และ 1997) และ Slovak Language I. — IV (ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 — 2511) และพจนานุกรมสองภาษาที่มีอยู่ ตามกฎแล้วจะไม่กล่าวถึงคำศัพท์ที่ล้าสมัย ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือความหมายที่ล้าสมัยของคำที่พบได้บ่อยในวรรณคดีศิลปะรุ่นเก่า รวมถึงคำภาษาถิ่นและสำนวนตามภูมิภาค ซึ่งพบได้ทั่วไปในนวนิยาย ไม่มีการกล่าวถึงภาษาถิ่นในดินแดนที่ จำกัด มากรวมถึงคำศัพท์เฉพาะทางที่มีขอบเขตการใช้งานที่ จำกัด

ในกรณีของคำรหัสผ่านที่อยู่ในส่วนของคำพูดที่ไม่ยืดหยุ่น ข้อมูลทางไวยากรณ์พื้นฐานพร้อมกับจำนวนของรูปแบบการผันหรือจังหวะที่สอดคล้องกัน จากนั้นตามด้วยภาษาโปแลนด์ที่เทียบเท่ากับค่าความหมายและโวหารบางอย่าง เพื่อประโยชน์ในการตีความรหัสผ่าน (lexeme) ให้ละเอียดยิ่งขึ้น รหัสผ่านจะถูกกำหนดในบริบทขั้นต่ำต่างๆ หากรหัสผ่านภาษาสโลวาเกียไม่มีรูปแบบเทียบเท่าภาษาโปแลนด์เพียงพอ รหัสผ่านนั้นจะถูกแทนที่ด้วยเลเยอร์อื่นของภาษา โดยมีตัวระบุที่เหมาะสมวางโดยเทียบเท่าภาษาโปแลนด์ หากรหัสผ่านภาษาสโลวักมีคำที่เทียบเท่าในภาษาโปแลนด์หลายคำ — คำพ้องความหมาย รหัสผ่านเหล่านั้นจะแสดงรายการต่อกันหากมีความใกล้เคียงกัน (ใช้แทนกันได้)

หน้า 300

ความหมายและโวหาร คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ห่างกันมากขึ้น (ไม่สามารถถูกแทนที่ได้) ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค คำแปลของตัวอย่างที่เปลี่ยนได้และตัวแปรจะแสดงในวงเล็บเหลี่ยม หากรหัสผ่านภาษาสโลวาเกียไม่มีค่าเทียบเท่าภาษาโปแลนด์เพียงพอ รหัสผ่านนั้นจะถูกแปลด้วยค่าเทียบเท่าทั่วไปและระบุไว้ในวงเล็บเหลี่ยม หากไม่มีคำที่เทียบเท่าภาษาโปแลนด์เลย สำนวนภาษาสโลวักจะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (สิ่งนี้ใช้กับความเป็นจริงบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่ปัจจุบันมีอยู่เฉพาะในรูปแบบการผสมกัน เช่น babka แปลว่า "เงินเก่า") เมื่อแปลคำศัพท์ทางชีววิทยา สัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ และชื่อขององค์ประกอบทางเคมี ชื่อภาษาละตินจะถูกระบุในวงเล็บเหลี่ยม และสำหรับชื่อขององค์ประกอบทางเคมี ให้แสดงสัญลักษณ์ทางเคมีด้วย สำหรับสำนวนและคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ การออกเสียงจะอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม เช่นเดียวกับรหัสผ่านหรือเทียบเท่า หากการออกเสียงแตกต่างกันในทั้งสองภาษา การผันคำทางวลีจะแปลโดยใช้คำเชื่อมภาษาโปแลนด์ที่เพียงพอจากความหมายและ มุมมองโวหาร เครื่องหมายของความใกล้ชิดยังใช้ที่นี่หากวลีภาษาโปแลนด์ไม่เหมือนกับภาษาสโลวักอย่างสมบูรณ์

พจนานุกรมภาษาสโลวัก-โปแลนด์ใหม่จัดทำขึ้นตามหลักการของพจนานุกรมสองภาษาร่วมสมัย รหัสผ่านถูกจัดเรียงตามตัวอักษรซึ่งทำให้วางแนวได้อย่างรวดเร็ว ข้อยกเว้นคือตัวแปร เช่น ตัวสะกด สัทอักษร และสัณฐานวิทยา หากเรียงตามตัวอักษร รหัสผ่านที่มีความหมายเหมือนกัน หากเครื่องมือทางไวยากรณ์เหมือนกันสำหรับตัวแปรทั้งสอง จะมีการระบุเฉพาะสำหรับนิพจน์ที่ใช้บ่อยกว่าเท่านั้น หากแตกต่างกันจะมีการระบุไว้สำหรับทั้งสองรุ่น เหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับสุภาษิตและการใช้วลีมักให้เฉพาะเมื่อคำที่มีความหมายเต็มของสุภาษิตหรือการใช้ถ้อยคำมีความหมายเท่านั้น

ชื่อทางภูมิศาสตร์ได้รับการประมวลผลเป็นภาคผนวกที่ส่วนท้ายของ II อภิธานศัพท์และรวมถึงชื่อของรัฐในยุโรปและเมืองหลวง ชื่อประเทศสำคัญของโลกและเมืองใหญ่ ๆ ของโลก ชื่อศูนย์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญโดยชอบชื่อเมืองในโปแลนด์ สโลวาเกีย และเช็ก ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่สำคัญ เช่น ชื่อทวีป เทือกเขา เกาะ แม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทร ผู้ใช้สามารถค้นหาชื่อและคำคุณศัพท์ที่มาจากชื่อทางภูมิศาสตร์ได้จากรายการพจนานุกรม

หน้า 301

ในฐานะที่เป็นภาคผนวกอื่นที่ส่วนท้ายของพจนานุกรม (ด้านหลังชื่อทางภูมิศาสตร์) เป็นรายการคำย่อและเครื่องหมายภาษาสโลวักที่ใช้บ่อย ประกอบด้วยตัวย่อของชื่อองค์กรและสถาบัน ตัวย่อของหน่วยทางกายภาพและเคมี ตัวย่อของการวัดและน้ำหนัก ตัวย่อที่ใช้กันทั่วไปในภาษา (เช่น ศ. เป็นต้น)

เป็นที่ทราบกันดีว่าการประมวลผลพจนานุกรมเป็นงานที่ยากมาก นี่เป็นความจริงสองเท่าสำหรับพจนานุกรมการแปลสองภาษา เนื่องจากสองภาษาเผชิญหน้ากัน ในกรณีของเราสองภาษาที่เกี่ยวข้องกัน แม้แต่ภาษาที่ใกล้เคียงกัน ดูเหมือนว่าเครือญาติจะอำนวยความสะดวกในงานพจนานุกรมประเภทนี้ แต่ตรงกันข้าม มันซ่อนหลุมพรางที่ยากต่อการมองเห็น ความคล้ายคลึงกันมักกลายเป็น "สิ่งที่จับต้องได้" และความแตกต่างทำให้เราประหลาดใจตรงกันข้าม ไม่เพียงพอที่จะมีคำสั่งที่สมบูรณ์แบบของทั้งสองภาษาในทุกระดับ เช่น มีการศึกษาภาษาโดยละเอียด จำเป็นต้องมีความเคารพต่อภาษา เคารพกฎหมาย มีความรู้ความเข้าใจ มีวัฒนธรรม ได้รับการบอกกล่าวโดยทั่วไป เสมอต้นเสมอปลาย อดทน ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและต่อเนื่อง

ผู้เขียนพจนานุกรมที่ได้รับการตรวจทานทำหน้าที่ของตนได้อย่างดี ดังที่เราได้ กล่าวไปแล้ว พวกเขาเลือกพจนานุกรมที่มีคำอธิบายในภาษาสโลวักเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานของพจนานุกรม น่าเสียดายที่ไม่มีพจนานุกรมอธิบายภาษาสโลวักขนาดใหญ่ที่ทันสมัยซึ่งมีคำศัพท์ร่วมสมัยและเอกสารสารคดีมากมาย ชุมชนคลังศัพท์และการแปลในประเทศก็ประสบปัญหาจากการไม่มีพจนานุกรมนี้เช่นกัน

แนวคิดของพจนานุกรมภาษาสโลวัก-โปแลนด์ได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้ทั้งชาวโปแลนด์และสโลวักสามารถใช้พจนานุกรมได้ น่าเสียดายที่ผู้เขียนไม่ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ใช้ภาษาสโลวาเกีย แนวคิดและตัวย่อที่ใช้ในพจนานุกรมในภาษาสโลวักด้วย

ความจริงที่ว่าพจนานุกรมให้ข้อมูลทางไวยากรณ์ที่จำเป็นมากควรได้รับการประเมินว่าเป็นข้อดีอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้เน้นการแนะนำการผันกริยาซึ่งมีข้อผิดพลาดบ่อยครั้งในการฝึกภาษา แม้แต่ในสโลวัก

แนวคิดโดยละเอียดความพยายามในการประมวลผลทุกอย่างอย่างแม่นยำเพื่อให้ผู้ใช้ไม่พบความไม่แน่นอนและความสงสัยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ซ่อนอันตรายจากการนำเสนอข้อมูลเสริมที่ซับซ้อน caesura ในรหัสผ่าน, เครื่องหมายทับสำหรับตัวแปร, วงเล็บต่างๆ, เครื่องหมายทิลเดส, ยัติภังค์และยัติภังค์, แบบอักษรต่างๆ, ตัวระบุจำนวนมาก, ตัวย่อ — ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราพบข้อบกพร่องบางอย่างในพจนานุกรม

หน้า 302

ข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดความไม่สอดคล้องกัน ด้วยการทำงานที่หนักหน่วงเช่นนี้ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากเราต้องการเผยแพร่พจนานุกรม ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้สามารถขจัดออกได้โดยง่ายด้วยการแจกจ่ายซ้ำ เราจะกล่าวถึงอย่างน้อยสองสามข้อ เพื่อไม่ให้ดูหมิ่นงานพจนานุกรมที่ยากๆ ของผู้เขียน แต่เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้พจนานุกรมทราบถึงสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเมื่อออกแบบและแก้ไขงานพจนานุกรมที่เรียกร้องดังกล่าว

คำว่า ปวด ขาดคำย่อว่า คำนี้เป็นคำเรียกขาน.

สำหรับรหัสผ่านคุโรปตะในตัวอย่าง ...upper ควรเป็น ...upper อย่างถูกต้อง Vheslo stati อย่างละเอียดในตัวอย่าง -a การวิเคราะห์ขาดความยาวใน ‐á นอกจากนี้ยังขาดความยาวในชื่อทางภูมิศาสตร์ของอิหร่าน ในหลักการตามแนวคิดของต้นพจนานุกรม ตัวอย่างไม่ตรงกับที่พบในรายการพจนานุกรม เช่น หญิงชรา (ไม่ได้กล่าวไว้ในรายการ) การเชิดหุ่น (หลักการต่างกัน ต่างกันที่ รายการเข้า) เช่นเดียวกับแถบรายการ: ตัวอย่างที่กล่าวถึงในบทนำไม่พบรหัสผ่านที่บันทึกไว้ ในบทนำ มีตัวอย่างคำรหัสผ่านที่เลือกอย่างไม่ถูกต้อง chladne/o ในขณะที่รายการรหัสผ่านของพจนานุกรม คำสองคำนี้สร้างรหัสผ่านแยกกันสองชุด คำที่คล้ายกัน (ลำดับของรูปพหูพจน์) ถูกกล่าวถึงอย่างไม่สอดคล้องกัน: dog, dogs/dogs and wolf, wolves/wolves ในขณะที่คำนำ Wolf, wolves/wolves เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

นอกจากนี้ เราควรพูดถึงการแก้ไขปกทั่วไปที่สวยงามและแสดงความไม่พอใจกับชื่อพจนานุกรมที่อ่านไม่ออกบนปกแข็งและชื่อที่ขาดหายไปที่ด้านหลังของสิ่งพิมพ์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่อาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและความรำคาญได้เมื่อใช้พจนานุกรม เมื่อนำออกจากห้องสมุดหรือจากชั้นวาง

แม้จะมีรายละเอียดดังกล่าว พจนานุกรมภาษาสโลวาเกีย-ภาษาโปแลนด์ฉบับใหม่ก็มีส่วนช่วยอย่างมากในการจัดทำพจนานุกรมสองภาษาในโปแลนด์และสโลวาเกีย ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะกลายเป็นความช่วยเหลือที่ดีสำหรับชาวโปแลนด์-สโลวาเกียและชาวโปโลชาวสโลวาเกีย ยังคงเป็นเพียงการแสดงความหวังว่าจะมีการเผยแพร่ขอบเขตที่คล้ายกันในเวอร์ชันตรงกันข้ามในไม่ช้า - พจนานุกรมภาษาโปแลนด์-สโลวัก

เอดิตา เชเรนโควา

หน้า 303

ปลั๊กอังกฤษแบบลอยตัว? — เราเพิ่งไปที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านภาษาของสถาบันภาษาศาสตร์ Ľ Štúra SAV ถูกถามว่าชื่อปลั๊กอังกฤษแบบลอยตัวนั้นถูกต้องตามภาษาศาสตร์หรือไม่ ชุดค่าผสมนี้ถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน และทำให้เกิดความลังเลใจในหมู่บางคน: คำว่า brit และคำคุณศัพท์ britový ที่สร้างขึ้นจากคำนี้สามารถใช้คำศัพท์ได้หรือไม่ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือภาษา เป็นสิว ใช้อะไรแทนดี?

ในการเริ่มต้น ควรสังเกตว่าคำว่า brit, britový ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ภาษาสโลวัก ดังนั้นเราจะไม่พบคำเหล่านี้แม้แต่ในคู่มือการเข้ารหัสขั้นพื้นฐาน เช่น เจ ในพจนานุกรมฉบับย่อของภาษาสโลวาเกีย (ฉบับที่ 3, บราติสลาวา, Veda 1997) และใน Pravidláchslovenského pravopisu (บราติสลาวา, Veda 1998) สำนวน brit, britový เป็นหนึ่งในคำที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนโดยเฉพาะจากตำแหน่งช่างเทคนิคยืมมาจากภาษาเช็กมาเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม จะแทนที่คำคุณศัพท์ britový ในการเชื่อมต่อ brit plug ได้อย่างไร? ในพจนานุกรมเช็ก-สโลวัก (บราติสลาวา, Veda1979) บนหน้า 38 ด้วยคำว่า brit พวกเขาแสดงรายการเทียบเท่าภาษาสโลวักต่อไปนี้: คมตัด, คมตัด เมื่อเปลี่ยนเมนาไบร์ทเพิ่มเติมโดยเชื่อมต่อกับปลั๊กบริทแบบลอย จึงพิจารณาสองตัวเลือกต่อไปนี้: ปลั๊กแบบลอยที่มีขอบ ปลั๊กแบบลอยที่มีขอบแบบตัด อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อทั้งสองมีค่าใช้จ่ายสูงและค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมองหาคำศัพท์ที่จะตั้งชื่อปลั๊กให้ชัดเจนซึ่งมีหน้าที่ในการตัดวัสดุที่ไม่พึงปรารถนาในบริเวณใกล้เคียง ปลั๊กตัดลอย แบบผสมผสาน เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้เป็นชื่อที่เหมาะสมสำหรับประเภทของปลั๊กแบบเคลื่อนย้ายได้ที่มี ขอบตัด จริงอยู่ การทำงานของคมตัด เช่น ความจริงที่ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อตัดวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ที่เข้ามาใกล้ จำเป็นต้องระบุไว้ในคำจำกัดความของคำนี้ ดังนั้นเราจึงสามารถแทนที่คำว่า "อังกฤษ" ที่ไม่เหมาะสมด้วยการตัดคำที่เหมาะสม: "ปลั๊กตัดลอย"

Katarína Hegerová

หน้า 304

จริยธรรมทางชีวภาพ -y (Gr.), หญิง. ส่วนหนึ่งของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางศีลธรรมของชีวิตมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ร่วมสมัย: คำว่าจริยธรรมทางชีวภาพถูกสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายสิบปีก่อน (วรรณกรรม)

คำว่าจริยธรรมทางชีวภาพเริ่มปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เผชิญหน้าบุคคลด้วยคำตอบของคำถามทางศีลธรรมที่ร้ายแรงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์เป็นหลัก และกำหนดให้บุคคลประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวที่เป็นไปตามมาตรฐานทางศีลธรรม . นี่คือปรากฏการณ์หรือ การกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญที่มีอยู่และคุณค่าของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากพื้นหลังของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นการจัดการยีนการโคลนนิ่งคำถามเกี่ยวกับชีวิตที่ตั้งครรภ์วิธีการรักษาทางการแพทย์การทดลองกับมนุษย์ นาเซียเซีย โทษประหารชีวิต ฯลฯ กล่าวคือ ปรากฏการณ์และปัญหาของธรรมชาติที่ไร้พรมแดน ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา เช่น นักชีววิทยา แพทย์ นักจริยธรรม และนักศาสนศาสตร์ แต่ยังรวมถึงนักกฎหมายด้วย

คำว่า bioethics เป็นคำประสม ซึ่งทั้งสองส่วนมีต้นกำเนิดจากภาษากรีก ส่วน bio- มาจากคำภาษากรีกว่า bios - ชีวิต และบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับชีวิต สิ่งมีชีวิต และกระบวนการชีวิต ส่วนจริยธรรม (lat. ethica) เกี่ยวข้องกับคำคุณศัพท์ภาษากรีก ethikos - ศีลธรรม (จาก ethos - ศีลธรรม) และตั้งชื่อทั้งวินัยทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางศีลธรรมและระบบมาตรฐานทางศีลธรรม จริยธรรมทางชีวภาพสามารถกำหนดเป็นส่วนพิเศษของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางศีลธรรมและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทุกรูปแบบ (ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระยะเวลาจนถึงความตาย) ในความหมายที่กว้างขึ้น จริยธรรมทางชีวภาพยังรวมถึงจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วย กล่าวคือ เจ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ สัตว์ ฯลฯ ส่งเสริมความเคารพต่อชีวิตโดยทั่วไป เราจำแนกคำว่าจริยธรรมทางชีวภาพเป็นคำกลางด้วยส่วนแรกของชีวประวัติประเภทชีวภาพ, กำเนิดชีวภาพ, พลาสมาชีวภาพ, ชีวมณฑล คำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้เป็นหลักในสาขาวิชาชีพ จากจุดที่คำเหล่านี้ผ่านเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนและส่งผ่านไปยังขอบเขตการสื่อสารอื่นๆ

หน้า 305

Profi- (เยอรมัน ← อังกฤษ ← ละติน) ส่วนแรกของคำประสมที่มีความหมายว่ามืออาชีพ โดยเฉพาะกีฬา สาธารณะ: เขาเปิดตัวใน profiring23 มิถุนายน 2512 ที่เมดิสันสแควร์การ์เดน (พิมพ์)

คำประสมที่มีส่วนแรกของ profi- เป็นคำใหม่ในภาษาของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบเสียงพูด เรารู้จักคำเหล่านี้มานานแล้วจากข่าวกีฬา โดยเป็นสำนวนที่ใกล้เคียงกับคำสแลงมืออาชีพในรูปแบบ profibox, profiboxer, profifootbalista, profiring, profipasas , profiturnaj, profikariera, profidráha, profiliga , profitím, profimodel... ดังที่เห็นได้ชัดจากตัวอย่าง ส่วนประกอบ profi- แทนที่คำคุณศัพท์ professional ในคำที่ยกมา: profibox ― มวยอาชีพ, profipapas ― professional match, proficareria ― อาชีพอาชีพ profiliga - ลีกอาชีพ ฯลฯ ด้วยองค์ประกอบ profi- ให้ความรู้สึกถึงต้นกำเนิดในภาษาละตินจากระยะไกล (จากคำว่า professio - การเข้าสู่การค้า, อาชีพ) คำในส่วนนี้เป็นภาษาของเรา แต่ยังเป็นภาษาอื่น (เช่น ฮังการี เช็ก) ผ่านภาษาเยอรมัน จุดเริ่มต้นที่นี่คือคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษมืออาชีพ "มืออาชีพ" ซึ่งในภาษาเยอรมันได้รับการพิสูจน์ (พิสูจน์แล้ว) ในรูปแบบ Professional เป็นการกำหนดนักกีฬามืออาชีพ (เช่นการทำกิจกรรมเป็นงาน นักกีฬาที่ได้รับค่าจ้าง) ในขณะที่กระบวนการพิสูจน์ด้วย เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษ โดยการย่อคำนาม Professional รูปแบบภาษาพูด Profi ถูกสร้างขึ้น (จากคำสแลงของเรา profík ซึ่งแปลว่า "นักกีฬามืออาชีพ" ได้แพร่กระจายจากสนามกีฬาไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของภาษา) ในหลักสูตร จากการพัฒนาต่อไป คำว่า Profi ในภาษาเยอรมันเริ่มถูกนำไปรวมกับคำอื่นๆ เพื่อสร้างคำประสม ซึ่งส่วนประกอบนี้เริ่มใช้เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายว่า "มืออาชีพ": Profisport ― professional sport, Profiboxer ― professional boxer, Profifussbaler ― professional soccer player, เป็นต้น ในรูปแบบประสมคำเหล่านี้แทรกซึมเข้ามาหาเรา ดังนั้น คำที่มี part Profi- ในภาษาของเราไม่ได้มาจากรูปแบบย่อของชื่อสองคำเป็นหลัก แต่มาถึงเราในฐานะคำประสมโดยนำส่วนแรกที่สั้นลงแล้วมาแทน พวกเขาพบตำแหน่งของพวกเขาในด้านการกีฬาเป็นหลัก แต่คำที่ใหม่กว่าเช่น profipredaj เป็นพยานถึงข้อเท็จจริงที่ว่าชุดการสร้างคำที่มีส่วนประกอบของ profi- เปิดกว้างสำหรับการสร้างคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อื่นๆ เช่นกัน โดยที่ profi-part แสดงถึงคำคุณศัพท์มืออาชีพที่ปรากฏแต่เดิมในรูปประสมสองคำ ไม่ค่อยพบการเขียนส่วนนี้แยกต่างหาก แต่เป็นแบบระบบ

หน้า 306

เราถือว่าการเขียนองค์ประกอบทั้งสองเป็นทักษะ เช่นเดียวกับในกรณีขององค์ประกอบต่างๆ เช่น infotext, photo club, disco game, hi-fi equipment เป็นต้น คำพูดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตของรูปแบบการเขียนข่าว อาการของพวกเขายังคงสังเกตเห็นได้

พบเก็น - และผู้ชาย คำแสลง มีส่วนร่วมในการประชุมปกติของชุมชนทางจิตวิญญาณ (โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว): เวลาสี่โมงเย็นคนจะมาประชุม (คำพูดปากเปล่า)

ความหมายของคำว่า stretkári จากคำพูดจะได้รับการอธิบายโดยอิงจากคำเริ่มต้นที่ได้มา ซึ่งก็คือคำว่า stretko เป็นชื่อสแลงสำหรับการพบปะกันเป็นประจำของชุมชนผู้เชื่อ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ศรัทธาลึกซึ้งยิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมในชีวิตของคริสตจักรมากขึ้น (สำหรับคำสแลง เปรียบเทียบ M. Pisárčiková, Kultúra slova, 25, 2534, น. 368). ต้นกำเนิดของคำว่า stretkosiaha มีอายุย้อนไปถึงสิ่งที่เรียกว่า ของคริสตจักรลับ นั่นคือจนถึงเวลาที่คริสตจักรไม่สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระในประเทศของเรา หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือชุมชนเล็กๆ ของผู้เชื่อ (ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนแต่รวมถึงครอบครัวและเด็กด้วย) งานของชุมชนเหล่านี้คือการพัฒนากิจกรรมที่อำนาจทางการเมืองของคริสตจักรที่เป็นทางการในขณะนั้นทำให้เป็นไปไม่ได้หรือถูกห้าม ดังนั้น เสริมกิจกรรมของคริสตจักรตามกฎหมาย โดยปกติแล้วการประชุมของสมาชิกในชุมชนรวมถึงกิจกรรมของพวกเขานั้นเกิดขึ้นอย่างลับๆ ในบริบทนี้คำว่า stretkoako ถูกสร้างขึ้นเป็นรูปแบบรองของคำว่า การประชุม ซึ่งเริ่มใช้แทนคำว่า ชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อปกปิดและปกปิดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน (เราไม่รับรู้อีกต่อไป ป้ายนี้วันนี้).

คำว่า ผู้พบ เป็นชื่อของบุคคลตามกิจกรรมหรือ ตามความสัมพันธ์ของกิจกรรมบางอย่าง สังกัด ฯลฯ ที่ลงท้ายด้วย -ár/-ar/-iar เช่น ช่างซ่อม นักภูมิศาสตร์ นักอนุรักษ์ นักเชิดหุ่น จิตรกร ช่างเหล็ก ฯลฯ บางส่วนเกิดจากรากศัพท์ของคำนาม นี่เป็นกรณีของคำว่า stretkár ลัทธิใหม่ stretkár ถือกำเนิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่แคบกว่าและถูกกำหนดให้กับผู้ใช้บางกลุ่ม (จำกัด) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว นั่นคือที่มาของคำว่า การประชุม ซึ่งเป็นคำสแลง ด้วยการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและการขยายตัวของชุมชนทางจิตวิญญาณ ขอบเขตของการประยุกต์ใช้ก็ขยายออกไปด้วย อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันทั้งสองคำได้เคลื่อนเข้าสู่ชั้นภาษาพูดของคำศัพท์มากขึ้น

ซิลเวีย ดัชโควา

หน้า 307

อันตัน ฮาโบฟเทียค

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าการต่อสู้ระหว่างคำคุณศัพท์สุดท้ายกับคำคุณศัพท์สุดท้าย พวกเราหลายคนชอบคำว่าอื่น ๆ คนอื่น ๆ สุดท้าย บางคนอ้างว่ามันถูกต้องกว่าที่จะพูดว่า อีกครั้งที่เราเจอกันเมื่อหนึ่งปีที่แล้วมากกว่าที่จะบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เราเห็นกันคือปีที่แล้ว

ทุกวันนี้ หลังจากค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาสโลวัก เรารู้ว่าภาษาถิ่นมีบทบาทสำคัญในการเกิดขึ้นของรัฐนี้ บนพื้นฐานของการวิจัยเกี่ยวกับสถานะของภาษาในสโลวาเกียสำหรับส่วนคำศัพท์ของ Atlas ของภาษาสโลวัก มันแสดงให้เห็นว่าคำอินเตอร์เวิร์ดที่อยู่หลังสุดและอื่นๆ ― โดยเฉพาะในวลี ostny domv dedine ― เป็นขอบเขตที่แบ่งแยกตะวันตกอย่างมีนัยสำคัญ ภาษาสโลวักจากภาษาถิ่นสโลวักกลางและตะวันออก สำหรับสโลวาเกียตอนกลางและตะวันออก ลักษณะการเชื่อมต่อคือบ้านอีกหลังหนึ่งในหมู่บ้าน ในขณะที่สโลวาเกียตะวันตกนั้นเชื่อมโยงเป็นบ้านหลังสุดท้ายในหมู่บ้าน

ในภาษาสโลวักที่เขียนร่วมสมัย คำคุณศัพท์ other และ last มีความหมายเทียบเท่ากัน ในอดีตแล้ว เนื่องจากอิทธิพลของข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล ความเชื่อมโยง เช่น อาหารค่ำมื้อสุดท้ายหรือการพิพากษาครั้งสุดท้ายได้ถูกสร้างขึ้นทั่วสโลวาเกีย ในบริบทนี้ สามารถระลึกได้ว่าการใช้คำสุดท้ายยังคงขยายออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ความรู้สึกของ "คนเดียวที่เพิ่มขึ้นหรือมีค่าต่ำสุด" และพูดว่า: เงินก้อนสุดท้ายของฉัน ความหวังสุดท้ายของฉัน ชั่วโมงสุดท้ายมาแล้ว ฯลฯ แต่แม้ในกรณีเหล่านี้ นอกจากคำคุณศัพท์สุดท้ายแล้ว ยังสามารถใช้คำคุณศัพท์อื่นๆ ได้อีกด้วย

(ที่ปรึกษาด้านภาษาของ Slovak Radio, 3 เมษายน 2541)

หน้า 308

ยาน โฮเรคกี้

วันนี้เราตอบคำถามของผู้ฟังว่าทำไมเราถึงเขียนและออกเสียงตัวโอยาว ๆ ในตัวควบคุมคำ ในเมื่อคำส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย - หรือเราสั้น ๆ o

เราต้องเริ่มต้นด้วยการระบุว่าในคำที่มาจากภาษาละติน เช่น อธิการบดี บรรณาธิการ ผู้ตรวจการ ซึ่งใช้เรียกชื่อบุคคล เราจะใช้คำลงท้ายสั้น -หรือ เช่น เหมือนกับในภาษาละติน นอกจากนี้ยังใช้กับรายการชื่อ เช่น แผ่นสะท้อนแสง รถแทรกเตอร์ และสุดท้าย มันยังใช้กับคำทั้งหมด -ator: moderator, regulator, Emperor

อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมคำไม่ได้มาจากคำกริยาภาษาละตินโดยตรง แต่มาจากการรวมกันของ cointra rollam ในรูปแบบเก่า contra rotulam คำว่า rotulatum แต่เดิมหมายถึง "ล้อ ล้อ" แต่ต่อมาก็หมายถึง "ม้วน แผ่นดิสก์" คำว่า contra rollam หมายถึงการติดตามและเปรียบเทียบสถานะของสิ่งต่างๆ กับรายการ บันทึกในม้วนหรือแผ่นดิสก์ จากการเชื่อมต่อนี้เท่านั้นที่คำกริยาในการควบคุมเกิดขึ้น

ดังนั้นตัวควบคุมคำนามจึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มคำขนาดใหญ่ที่ลงท้ายด้วย -or นั่นเป็นเหตุผลที่รูปแบบที่มีปลายยาวเช่นตัวควบคุมถูกสร้างขึ้น แบบฟอร์มนี้ได้รับการบันทึกไว้ใน Viest's Railway Dictionary ในปี พ.ศ. 2463 และไม่ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้นมา

(ที่ปรึกษาด้านภาษาของ Slovak Radio, 17 เมษายน 2541)

MATEJ พิจารณา

หลังจากปี พ.ศ. 2532 สำนวนภาษาอังกฤษจำนวนมากได้เข้าสู่ภาษาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักเศรษฐศาสตร์และผู้ประกอบการของเรา บางส่วนสามารถแทนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยคู่ค้าในประเทศที่เหมาะสมเช่นเดิม

หน้า 309

เชิงบวกสำหรับการแสดงออกของกิจการร่วมค้า [joint venčә] มันถูกแทนที่ด้วยกิจการร่วมค้าเทียบเท่าในประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับการแสดงออกบางอย่าง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหาสิ่งที่เทียบเท่าภายในประเทศในทันที ในหมู่พวกเขาคือคำว่าความรู้ [nouhau] การแปลตามตัวอักษรของสำนวนภาษาอังกฤษนี้คือการรู้วิธี อย่างไรก็ตาม นิพจน์ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นคำได้ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การผลิตการแสดงออก ความรู้และประสบการณ์ทางเทคนิคและธุรกิจถูกระบุว่าเทียบเท่ากับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แม้แต่นิพจน์เชิงพรรณนานี้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นคำได้ อย่างไรก็ตาม มันสามารถกลายเป็นการพิจารณาพื้นฐานของสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างคำในประเทศที่เหมาะสม กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่สัญลักษณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการตีความคำศัพท์หรือในคำจำกัดความจะต้องมีผลสะท้อนในตัวคำศัพท์นั้นทันที เราจึงสามารถเลือกคุณลักษณะบางอย่างจากนิพจน์เชิงพรรณนานี้เท่านั้น อาจเป็นสัญญาณที่มีอยู่ในคำว่า การผลิต ความรู้ทางธุรกิจ จากสัญญาณและหรือองค์ประกอบเหล่านี้ เราได้รับความรู้สามคำที่รวมกันระหว่างการผลิตและความรู้ทางธุรกิจ วลีนี้สามารถใช้เป็นคำศัพท์ทางเทคนิคได้ดีอยู่แล้ว และความหมายที่แท้จริงนั้นแสดงไว้ในคำจำกัดความของคำนี้ เช่นเดียวกับกรณีของคำศัพท์ทางวิชาชีพอื่นๆ โดยสรุป เราขอย้ำ: แทนที่จะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ความรู้ เราขอแนะนำให้ใช้ชื่อเรียกรวมในประเทศว่า ความรู้ด้านการผลิต-การค้า

(ที่ปรึกษาด้านภาษาของ Slovak Radio, 14 เมษายน 2541)

มาเรีย ปิซาไรโควา

หลายคนรวมถึงผู้ใช้ภาษาระดับมืออาชีพมีความคิดที่ค่อนข้างผิดว่าภาษาเขียนควรเป็นระบบที่เข้มงวดสำหรับการสื่อสารเท่านั้น ถ้าในสุนทรพจน์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือพูดในที่สาธารณะ saim ใช้การแสดงออกทางอุปมาอุปไมยที่มีชีวิตชีวา อารมณ์ หรือเพียงเล็กน้อยมากกว่าในภาษานั้น เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะระบุด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ว่าคำนี้นิยมพูดกันอย่างไร หรือเป็นที่นิยม

หน้า 310

พูดราวกับรักษาระยะห่างจากการแสดงออกเช่นนั้น เพื่อแสดงให้เห็น เราจะยกตัวอย่างจากสื่อสาธารณะ ดังคำกล่าวยอดนิยมที่ว่า คุณเข้าตาวัว คนทุกวันนี้ - อย่างที่พวกเขาพูด - มอบหน้าที่ให้กันและกันในสำนักงาน เราจะไม่ขยายตัวอย่างการใช้ข่าวลือในความหมายที่เป็นที่นิยมหรืออย่างที่พูดกันทั่วไป แต่เราต้องการชี้ให้เห็นถึงความไม่มีเหตุผลของมัน แม้กระทั่งความไร้เหตุผล ท้ายที่สุดแล้ว กรณีที่กล่าวถึงทั้งหมดของการกดปุ่มสีดำ การจัดการซึ่งกันและกัน การบรรลุสูงสุดด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ ฯลฯ ไม่ใช่สำนวนชาวบ้าน พวกเขาเป็นส่วนสำคัญของภาษาวรรณกรรมของเราและอยู่ในสาขาการใช้ถ้อยคำ วลีซ่อนภูมิปัญญาความกะทัดรัดและผลกระทบทางอารมณ์ไว้มากมาย ข้อบกพร่องของภาษาที่มักเป็นแบบแม่แบบในปัจจุบันคือความไม่รู้หรือการหลีกเลี่ยงส่วนประกอบอันมีค่าของคำพูดของเราอย่างมีสติ ไม่ว่าในกรณีใด เราขอแยกความเห็นที่ห่างเหินและไม่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนออกจากสุนทรพจน์ของเราเกี่ยวกับสิ่งที่นิยมพูดกันหรือวิธีที่นิยมพูดกัน

(ที่ปรึกษาด้านภาษาของ Slovak Radio, 21 เมษายน 2541)

โจเซฟ แจ็คโค

ลำธารที่แตกและท่อระบายน้ำที่ปิดกั้นจะทำให้น้ำรั่วไหลมากขึ้น ในข้อมูลสรุปนี้ ซึ่งเราลงทะเบียนเป็นภาษาสโลวักทุกวัน เราหยุดชั่วคราวที่คำว่า culverts ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อที่อุดตันของ culverts ผู้เขียนจำแนกคำนามนี้เป็นประเภทของคำนามสตรีในรูปแบบฝ่ามือ: ท่อระบายน้ำอุดตันเป็นความเกลียดชังที่อุดตัน

ส่วนหนึ่งของเขื่อน, เขื่อน, โครงสร้างขนาดเล็กที่ช่วยให้น้ำไหลได้อย่างอิสระ ภาษาสโลวักเรียกว่า culvert ไม่ใช่ culvert คำนามที่มีพยัญชนะตัว t อยู่ท้ายคำ เกิดจากคำที่ไม่มีคำต่อท้าย -

หน้า 311

ด้วยกระบวนการสร้างจากคำกริยา to release ที่มีความหมายว่า “เพื่อให้การแทรกซึมของบางสิ่ง” ด้วยกระบวนการสร้างคำแบบเดียวกัน คำนาม ระบาย ระบาย ระบาย เกิดจากกริยา ระบาย ระบาย ระบาย เต้ารับออกแบบมาสำหรับระบายของบางอย่าง เช่น ทางออกของบ่อ เต้าเสียบเป็นสถานที่ใต้ลำธารซึ่งส่วนที่เกินของน้ำที่จับได้จะไหลอย่างรวดเร็ว เช่น เต้าเสียบของโรงสี ท่อระบายน้ำ คือช่องที่ระบายน้ำฝนเข้าสู่ช่อง เช่น ช่องระบายน้ำ ช่องระบายน้ำบนหลังคา คำนามเต้าเสียบ, เต้าเสียบ, เต้าเสียบเป็นคำนามเพศชายและอยู่ในรูปแบบการปฏิเสธ คำว่า culvert ต้องรวมไว้ในรูปแบบการปฏิเสธนี้ด้วย: opchatýperrust, จาก occluded culvert, เหนือ occluded culvert ในพหูพจน์ประโยค คำนาม culvert มีคำต่อท้าย hard -y: ท่อระบายน้ำอุดตัน

(ที่ปรึกษาด้านภาษาของ Slovak Radio, 15 พฤษภาคม 1998)

มาเรีย ปิซาไรโควา

ในข้อความทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พูดออกมาดังๆ โดยปกติในโบสถ์ คำว่าทูตสวรรค์และพระกิตติคุณมักจะปรากฏ ทั้งสองคำสามารถออกเสียงได้สองวิธี: ผู้ที่ออกเสียงคำเหล่านี้ด้วยคำควบกล้ำเช่น [anjeel, evangelium] คนอื่น ๆ ยึดรูปแบบการเขียนและออกเสียงด้วยกลุ่มพยัญชนะ -nj- [angel, evangelium] ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะในภาษาสโลวัก เรามีกฎการออกเสียงภาษาสโลวักที่ถูกต้อง ซึ่งเราจะพบว่าในการออกเสียงคำดังกล่าว จะใช้คำควบกล้ำ ie ในขณะที่พยัญชนะ n ออกเสียงเบา เช่น ในแผ่นคำ การออกเสียงที่ถูกต้องคือ [ทูตสวรรค์ พระกิตติคุณ] นอกจากนี้ยังพบการออกเสียงแบบเดียวกันนี้ในคำที่เกี่ยวข้องกับคำเหล่านี้ด้วย: [angelic, aņielik, evaňielista, evaňielik] เป็นต้น

สิ่งที่เราพูดออกไปอาจจะทำให้ผู้ฟังบางคนพึงพอใจเพียงบางส่วนเท่านั้น Istesa ตั้งข้อสงสัยมากมายว่าทำไมคำว่าทูตสวรรค์และคำที่เกี่ยวข้องกับมัน -

หน้า 312

พวกเขาไม่เขียน ce ด้วยคำควบกล้ำ แต่เขียนด้วยตัวอักษร nj ตามพจนานุกรมนิรุกติศาสตร์พบว่าเป็นคำที่เหลือจากการออกเสียงภาษาละตินยุคกลางของคำว่า anjelus ซึ่งมาจากคำภาษากรีกดั้งเดิม angelos เช่น เจ ผู้ส่งสารของพระเจ้า การสะท้อนของการออกเสียงภาษาละตินนี้ได้รับการเก็บรักษาไว้ในตัวสะกดของเราในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการออกเสียงได้กลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยแล้ว ในหลายภาษา เรารู้แม้กระทั่งการออกเสียง [anďel, anďelik, evangelium] ในขณะที่ในภาษาวรรณกรรม การออกเสียงของกลุ่ม n-j-e ได้เปลี่ยนไปเป็นการทำให้เสียงแข็ง n อ่อนลง และการออกเสียงคำควบกล้ำ เช่น เราออกเสียงว่า [anņiel, evangelium ].

(ที่ปรึกษาด้านภาษาของ Slovak Radio, 5/5/1998)

MATEJ พิจารณา

ในการฝึกพูด คำว่าประธานหญิงมักจะใช้เพื่อแสดงถึงผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าของสถาบัน องค์กร สมาคม คณะกรรมการ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม นอกจากรูปแบบนี้แล้ว เรายังสามารถพบรูปแบบประธานหญิงได้ด้วย ผู้ฟังหลายคนถามตัวเองแล้วว่าถูกต้องทั้งสองรูปแบบหรือเพียงรูปแบบเดียว เราสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ได้ในคู่มือการเข้ารหัสของเรา เช่น Rules of Slovak Spelling และ Short Dictionary of the Slovak Language พวกเขาแสดงเฉพาะรูปของประธานาธิบดีเท่านั้น เราไม่พบรูปของประธานาธิบดีในนั้น แบบฟอร์มของประธานาธิบดีเป็นรูปแบบเดียวที่ไม่เพียงกล่าวถึงในคู่มือการเข้ารหัสล่าสุดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพจนานุกรมอื่นๆ ของเราและกฎการสะกดคำภาษาสโลวาเกียซึ่งเผยแพร่ในศตวรรษนี้ด้วย เห็นได้ชัดว่ารองประธานาธิบดีเท่านั้นที่เหมาะสม

ในบริบทนี้ เป็นที่น่าสนใจเช่นกันที่จะทราบว่าคำนามเพศหญิง presdník เกิดจากคำนามเพศชายที่มีรูปเป็น presděník คล้ายกับ participant จาก participant, helper จาก helper เป็นต้น จากรูป presděník คำคุณศัพท์ก็ถูกสร้างขึ้นเช่นกัน

หน้า 313

ประธานาธิบดีและคำนามประธานาธิบดี แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีการใช้รูปแบบประธานแล้ว ดูได้จาก พจนานุกรมฉบับเก่าของเราเท่านั้น ดังนั้นรูปแบบประธานจึงถือว่าล้าสมัย แทนที่จะใช้รูปแบบประธานที่ล้าสมัย ปัจจุบันนี้เราใช้รูปแบบประธาน

(ที่ปรึกษาด้านภาษาของ Slovak Radio, 12 พฤษภาคม 1998)

อีวานคนขายเนื้อ

ในบทสนทนาระหว่างพ่อขี้โมโหกับลูกสาวที่ไม่เชื่อฟัง ได้ยินคำตำหนิต่อไปนี้ในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง Here are the Lions: ฉันทำเหมือนเป็นช่างก่ออิฐ เราจะมองหามันในวลีภาษาสโลวักโดยเปล่าประโยชน์ แม้ว่าในสโลวักเรามีวลีเพียงพอกับคำที่ต้องทำ หุ่นยนต์ จากการใช้ถ้อยคำเชิงเปรียบเทียบ ขอให้เราระลึกถึงการใช้ถ้อยคำที่แสดงออกเหมือนม้าเป็นอย่างน้อย ซึ่งมีอยู่ในพจนานุกรมฉบับย่อของภาษาสโลวักด้วย และวลีที่ทำเหมือนวัว เหมือนลา เหมือนล่อ อย่างโคก็ใกล้เคียงกันทั้งในแง่ความหมายและคุณค่าทางโวหาร ล้วนมีความหมายว่า “ทำมาก มักลำบาก” สำนวนที่มีความหมายว่า "ทำงานไม่หยุดหย่อน" ได้แก่ สำนวนที่ต้องทำจนหมดแรง ทำตอนกลางวัน กลางคืน และอื่นๆ

ปรากฎว่าผู้เขียนบทภาพยนตร์ละเลยข้อผูกมัดที่จะดึงมาจากแหล่งข้อมูลในประเทศที่มีอยู่มากมายเป็นหลัก และชอบที่จะใช้การถอดความแบบออกเสียงดั้งเดิมของวลีภาษาเช็กเพื่อให้ทำงานเหมือนตารางหมากรุก ยังไงก็ตาม: เขาสามารถค้นหาได้จากพจนานุกรมเช็ก-สโลวักว่าสิ่งที่เทียบเท่ากับภาษาสโลวักคือการใช้วลีให้ทำราวกับว่าได้รับการว่าจ้าง

ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีที่คนทำงานสร้างสรรค์ในด้านวัฒนธรรมควรตระหนักถึงข้อผิดพลาดร้ายแรงในวัฒนธรรมทางภาษา

(ที่ปรึกษาด้านภาษาของ Slovak Radio, 5 มิถุนายน 2511)

หน้า 314

จัน กาลา

เมื่อเราพบหน่วยคำที่เทียบเท่ากันทางวากยสัมพันธ์ในคำพูด ปรากฏการณ์ทางวากยสัมพันธ์ที่เรียกว่าการจับคู่หรือการประสานกันจะเกิดขึ้นในใจของเรา เช่นเก็บสตรอว์เบอร์รีและราสเบอร์รี่ พ่อแม่ลูกเดินเคียงข้างกัน พูดอย่างสงบ แต่เน้นย้ำ อีกกรณีหนึ่งคือเมื่อมีการแสดงซ้ำเช่น เป็นเด็กรอและรอ (เช่น เป็นเวลานาน รอต่อไป) พบปัญหาและความยากลำบาก (เช่น ความยากลำบากอย่างต่อเนื่อง) มีความต้องการใหม่และใหม่ (เช่น ความต้องการใหม่เสมอ) การทำซ้ำคำบางคำโดยใช้คำสันธานและทำนองทำหน้าที่กำหนดหน่วยที่เทียบเท่ากันทางวากยสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น การรวมกันของคำว่าใหม่และใหม่เป็นการกำหนดอย่างเป็นทางการของคำเดียวกันซึ่งมีหน้าที่ในการพูดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังที่เราได้กล่าวไว้แล้วในการตีความความเชื่อมโยงดังกล่าว ความเชื่อมโยงของคำเดียวกันโดยใช้คำเชื่อมและส่งสัญญาณความหมายที่แตกต่างกันของการเชื่อมต่อทั้งหมด: มันไม่ใช่การกำหนดง่ายๆ ของคำสองคำ แต่เป็นหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นของ การซ้ำคำเช่นนี้ ซึ่งหมายความว่าการทำซ้ำของนิพจน์ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงการคูณตามความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ใหม่ในคำพูด - มันควรจะเพิ่มหรือกระชับการแสดงออก การไล่ระดับของการแสดงออกที่อยู่ในมือของสไตลิสต์ที่ดีหมายถึงวิธีการแสดงออกที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยรีเฟรชการแสดงออกทางภาษาของเรา อย่างที่คุณเห็น อุปกรณ์วากยสัมพันธ์ในการพูดของเรายังมีการใช้งานที่หลากหลาย

(ที่ปรึกษาด้านภาษาของ Slovak Radio, 9 มิถุนายน 2541)

หน้า 315

ก่อนที่ฉันจะได้ยินคำกล่าวทางวิทยุสโลวาเกียว่า "วัฒนธรรมของภาษาของเรานั้นดี มันไม่ใช่หายนะ" ฉันได้สังเกตเห็นข้อความจริงสองสามข้อจากการละเมิดการเข้ารหัสภาษาสโลวักจำนวนนับไม่ถ้วนโดยผู้ที่ทำ อาศัยการกล่าวปาฐกถา ข้อคิด บทสนทนา ฯลฯ ในชีวิตประจำวันกับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้าขอเรียนว่าข้าพเจ้าจดไว้โดยไม่ได้สั่ง ไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับโทรทัศน์หรือวิทยุ กระดาษอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แต่ความจริงและความเป็นจริงยังคงอยู่

เมื่อหลังจากนั้น ในปี 1989 "กระบวนการฟื้นฟู" เกิดขึ้นในพื้นที่นี้เช่นกัน บรรณาธิการกีฬาเป็นคนแรกและค่อนข้างประสบความสำเร็จ พวกเขาแสดงให้ชาวนาเห็นทางออกจากห้องข่าว (คนอื่นๆ กลับมาแล้ว) และผู้ฟังเห็นการขาดดุลอย่างร้ายแรงของการรับรู้ทางภาษาของพวกเขา ฉันอดสงสัยไม่ได้ระหว่างการออกอากาศเทนนิส (STV2 ― 27/01/1998 ถึง 01/02/1998) เมื่อผู้วิจารณ์ดึงคำศัพท์จากศัพท์ของเขา: ครอบงำ , มีเอกลักษณ์ , สากล , แกว่ง , องค์ประกอบ , ปัจจัย , ค่าคงที่ ฯลฯ ดังนั้น ผู้ฟังจึงรู้ว่าริโอสนักเทนนิสชาวชิลีไม่ให้ความร่วมมือ และคอร์ดามีสโตรกคงที่ ซึ่งแปลว่า "ไม่เปลี่ยนแปลง คงที่ เสมอ" แฟนเทนนิสรู้ว่านี่เป็นจังหวะที่ "มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และหลากหลาย" นอกจากนี้ ในปีนี้ ผู้เล่นบางคนแสดงให้เห็นเกมที่สม่ำเสมอ พวกเขามีการส่งอย่างต่อเนื่องและความต่อเนื่องในการให้บริการ เรายังเห็นเกมสั้น ๆ ซึ่งทำให้ผู้วิจารณ์เชื่อ (STV2 ― 28/01/1999) เราไม่เห็นการยิงที่ชนะอีกต่อไป แต่มีเพียงผู้ชนะ ผู้เล่นตัดสินใจว่าไม่มีประเด็นในการดึง (= เสีย) ความแข็งแกร่งและผู้ตัดสินยึด (= ไม่กลับไปเล่น) บอล (STV2 ― 26/01/1999 ).

อย่างไรก็ตาม จะดูแย่กว่านั้นมากหากผู้บรรยายสอนระหว่างการยิงที่แม่นยำว่าคู่ต่อสู้ตีบอล ไม่ได้โดนสนาม (SRo ― 1. 12. 1998) สโลวานก็ตี (SRo ― 1. 12. 1998) และชาวเช็กมีความสุข นิพจน์เหล่านี้ฟังดูถาวร โดยเฉพาะใน SRo

หน้า 316

มันน่าสนใจที่จะทำแบบสำรวจที่เน้นไปที่ยีน เจ เลขที่. ในการแข่งขัน สโลวาน ― โซเฟีย (28/08/1997) ผู้เล่นเจ้าบ้านพลาดการยิงจากตำแหน่งที่ดี ผู้เล่นอีกคนวิ่งออกมาจากตำแหน่งด้านหลัง (STV2 ― 8/9/1997) เด็กๆ มีความสุขกับการกระทำนี้ ( อ้างแล้ว) แล้วบอลก็ลอยเข้าประตูไป เรายังได้ยินมาว่าผู้เล่นทำประตูได้บางส่วน ไม่ใช่ประตู และไม่ใช่ประตู ไม่ต้องแปลกใจเมื่อนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงในสนาม (STV2 ― 8 กันยายน 1997) ในการแข่งขัน Trnava ― Slovan เราได้เรียนรู้ว่า Lapšanský มาจาก Bystrica (VTV ― 3/9/1997) และในการแข่งขัน Slovakia ― Switzerland (SRo ― 19/10/1997) เรากำลังจะไปนิทรรศการ ความสำเร็จพิเศษ แต่การทำประตูคู่แข่งสี่ประตู (Markíza ― 1 ตุลาคม 1997) เป็นศิลปะ ความไม่พร้อมหรือความไม่รู้?

RMF (3 กุมภาพันธ์ 2540) ประกาศว่า เรายินดีกับอันดับ 4 ของ Sona เสริมด้วยผู้หญิงฝรั่งเศสในปัจจุบัน บางทีเราอาจช่วยตัวเองได้หากมาที่ฮวีซโดสลาโวเวนาเมสตี (STV1 ― 22/06/1997) ผู้เล่นหยุดพักเนื่องจากเด็กซนอยู่นอกพื้นที่ (SRo ― 2/12/1997) ผู้คนอาศัยอยู่นอกประเทศของตนเองในสาธารณรัฐเช็ก (STV1 ― มกราคม 1999) จะมีการทุ่มบอลที่ม้านั่งผู้รักษาประตู (SRo ― 8/3/1998) และนักกีฬาฮอกกี้กำลังทำความสะอาดพื้นผิวน้ำแข็ง (อ้างแล้ว) นักวิจารณ์เหล่านี้ใน SRo กำลังเอาชนะตัวเอง เช่น: chleba sa lámal (11 มีนาคม 1998) มันเป็น "ความสุข" ที่จะได้ฟังการประดิษฐ์เหล่านี้

นักกีฬาสาวแสดง (SRo ― 12/7/1997) ว่าเธอจะสามารถชนะตันในอนาคต ในการแข่งขันระหว่าง 1. FC ― Juventus (SRo ― ต.ค. 1997) ทีมได้เรียนรู้ว่าผู้เล่นของเรากลายเป็นเสาหลักของเกลือ Nitra ผู้น่าสงสารได้รับ desina (SRo ― 31.10.1997) และพวกเขาต้องระวัง เพราะเกมเคลื่อนไปก่อนผู้รักษาประตูของเราแล้ว สัญญาณของความไม่รู้ที่เข้าใจยากและการไม่สามารถแยกแยะหมวดหมู่ทางไวยากรณ์ได้รับการเปิดเผยอย่างยอดเยี่ยมโดยผู้วิจารณ์ (SRo ― 20 พฤศจิกายน 1997) ในการสัมภาษณ์ผู้เล่นแฮนด์บอลคนหนึ่ง หรือ: หลายขวดมาถึงน้ำแข็ง แม้จะหลงทางท่ามกลางความรู้ที่จำเป็นและจำเป็นมากเกี่ยวกับภาษาสโลวัก คำที่เป็นแบบอย่าง ľ ก็ได้ยินในคำว่า ไปป์! บางครั้งเราได้ยินว่า VKP (สโมสร) แพ้ในวอลเลย์บอล (STV ― 9 กุมภาพันธ์ 1999) หรือชนะ

ต้องพูดอย่างชัดเจนว่าการแสดงออกทางภาษาของบรรณาธิการกีฬาเหล่านี้ (ไวยากรณ์ รูปแบบ แต่ยังรวมถึงไวยากรณ์และคำศัพท์ด้วย) ไม่อยู่ในระดับที่กำหนด และด้วยคุณภาพของวิธีการแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน นักเรียนมัธยมปลายจะมีปัญหาอย่างมาก ในการบรรลุการประเมินภาษาสโลวักที่ดี

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเรียนรู้ว่าครูจะประเมินนักเรียนของตนที่มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน STV1 ― 27.1.1999 อย่างไร) ของพวกเขา

หน้า 317

การแสดงออกทางภาษาไม่ดี น่าขายหน้า เต็มไปด้วยโวหารที่ไม่ถูกต้อง และขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาสโลวาเกีย ในการตอบสนอง หนึ่งในนั้นเสนอให้ลดจำนวนชั่วโมงของภาษาสโลวัก

เราเรียนรู้ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้ชมมากที่สุดคือ TV Markíza มีการระบุตัวเลขและเปอร์เซ็นต์ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแม้แต่ชิ้นเดียวเกี่ยวกับระดับการรับรู้ภาษาส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งหลายคนโน้มน้าวใจเราทุกวันว่าพวกเขาไม่รู้ไวยากรณ์ ภาษาสโลวาเกีย บางทีผู้ชมส่วนหนึ่งอาจสนใจว่าผู้นำเสนอแต่งงานอย่างไรและเมื่อไหร่พวกเขาทนตั้งครรภ์ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่สองที่รับรู้ด้วยความประหลาดใจในความไม่รู้ของวรรณกรรมสโลวักของเธอเอง เธอถามนักเรียนหลายครั้งว่าใครเล่นเครื่องดนตรี และเธอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ - ฉันเล่นฟลุต ฉันเล่นเปียโน - ด้วยคำว่า: ยอดเยี่ยม (16 มกราคม 2541) และทั้งหมดนี้ด้วยความมั่นใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในรายการ Zrkadlenie (SRo ― 4/4/1998) ผู้นำเสนอเล่นเครื่องดนตรีทุกเย็นในสถานที่อื่น ๆ พวกเขาจะเล่นทรัมเป็ต

วิธีการใช้ภาษาที่ไม่ละเอียดอ่อนสะท้อนให้เห็นในโฆษณาที่จดหมายของเรารออยู่ และอุบัติเหตุได้ลบทุกอย่างออกจากความทรงจำของ Katren (มกราคม 1998) นอกจากนี้ Džejar ยังมีกลอุบาย (12 มกราคม 1998) และบางคนไม่ได้โง่เหมือนไม้คิว (31 ธันวาคม 1997) คำสั่งเหล่านี้อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกขยะแขยง ซึ่ง TV Markíza ยอมรับด้วยตนเองในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (23 สิงหาคม 1997) โดยมีคำจารึกใต้ภาพพระสันตะปาปา: ผู้แสวงบุญที่เป็นพิษ คำกริยา počet ผิดรูปอย่างมาก (24/07/1997) เมื่อจารึกปรากฏบนหน้าจอ: ถ้าทำได้ ช่วยด้วย ผมเชื่อว่าเราทำได้ หากความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาสโลวาเกียและสาระสำคัญของการสื่อสารทางภาษา คำศัพท์ วากยสัมพันธ์ และด้านที่เป็นทางการ (เสียง) ของการแสดงออกทางภาษาจะถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาของคนงานในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หากในที่สุดสถาบันที่มีอำนาจจะจัดการกับปัญหาดังกล่าวในเชิงลึกมากขึ้นและสามารถชี้ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการออกอากาศ เพื่อให้ TV Markíza พิสูจน์ว่า "รู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้" เช่น ใช้เครื่องหมายจุลภาคหรือสรรพนามสะท้อนกลับอย่างถูกต้อง: "... ทำไมคุณถึงไม่อยากใส่กางเกงของคุณ" (20 มกราคม 2541) คำถามเกิดขึ้นว่าระบบย่อยของการใช้คำใดในคำศัพท์ที่เราสามารถรวมนิพจน์ napeši ได้ (Markíza 10/02/1999) คำศัพท์แบบพาสซีฟยังป้องกันคำดังกล่าว

คุณต้องหยุดชั่วคราวเมื่อแปลภาพยนตร์ ฉันมีโอกาสได้ดูการแก้ไขการแปลบางส่วนจากภาษาอังกฤษสำหรับ TV Markíza ซึ่งบรรณาธิการ-

หน้า 318

คะทำข้อผิดพลาดต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 200 ครั้งในการแปล 67 หน้า (ฉันสามารถให้ความเห็นวิจารณ์ได้) จำเป็นต้องอธิบายว่าทำไมทีวีซีรีส์เรื่อง Tropical Heat จึงแปลว่า Murder Coast มีบรรทัดฐานทางกฎหมายบางอย่าง จริยธรรม ซึ่งเห็นได้ชัดว่าอยู่เหนือการแปลอัตวิสัยของสื่อ ปัญหานี้จะต้องโพสต์แยกต่างหาก

ไม่มีใครรู้ว่าจะมีความร้อนในบ้านของเราหรือไม่ เพราะหมู่บ้านจ่ายค่าก๊าซเอง (Markíza ― 1. 2. 1998) นกหัวขวานขุดรังเอง (STV1 ― 13. 1. 1998) นักร้องคนหนึ่งสารภาพว่าเธอต้องลองที่ไหนสักแห่งนอกประเทศของเรา (9 กุมภาพันธ์ 2541) นักชาตินิยมชาวสโลวักหลายคนกล่าวว่าสิ่งนี้จะเข้าสู่จิตใจของชาติของเรา (ญ. ไม่. = จิตใจ)

TV Markíza มุ่งเน้นไปที่คนหนุ่มสาวซึ่งมีแนวโน้มดี ความจริงที่ว่าคนรุ่นใหม่มักแสดงตัวว่าไม่รู้พื้นฐานของวรรณกรรมสโลวักนั้นไม่น่าพอใจ

เนื้อหาเกี่ยวกับ P. Strauss อยู่ใน Šuplík (SRo ― 3/11/1997) แถวรถขยายที่ชายแดนใน Kútochsa (Twist ― 1/8/1997) และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักจัดการประชุมหลายครั้งในสหรัฐอเมริกา (บิด ― 26/01/1998) . ผู้สร้างรายการแม้แต่schybínásที่ชาญฉลาดก็โน้มน้าวใจว่ารูปแบบที่ถูกต้องนั้นจิ๋วและไม่จิ๋ว สถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจในพื้นที่นี้ก็เป็นเพราะมีการอพยพอย่างเงียบ ๆ และพลัง (= มาก) ของสมองก็หนีเราไป (SRo ― 4. 12. 1998) จาก LT เลขที่ 11/97 สัตว์ประหลาดมองมาที่เราซึ่งมีคำจารึกว่า: แมวที่อยากกินของว่าง

เป็นเรื่องน่าสยดสยองเมื่อเราฟัง "รู้หมด" เมื่อตีความ (= ทำให้เข้าใจ) ภาษาถิ่นของเรา แม้ว่าพวกเขาจะเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับ เช่นเดียวกับกรณีของ Silvester ในปี 1997 เห็นได้ชัดว่าเป็นการยั่วยุการแสดงออกของภาษาประจำชาติโดยไม่คำนึงถึงระบบไวยากรณ์ การสร้างคำ และระบบศัพท์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อคุณจ่าย เรารู้ทุกอย่าง

โดยสรุปฉันต้องการถามคำถามสองสามข้อ

1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์นี้ ใครเป็นผู้สร้างคณะกรรมการวิชาชีพที่ประเมินความสามารถทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. ใครอนุญาตให้คนงานเหล่านี้ปรากฏตัวในสื่อสาธารณะของเราต่อหน้าผู้คนนับล้าน?

3. เหตุใดจึงยังไม่มีการจัดตั้งสถาบันที่จะป้องกันไม่ให้คนงานเหล่านี้ปรากฏตัวต่อหน้าไมโครโฟนและกล้อง

4. เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะเรียนรู้ว่าผู้ที่เปลี่ยนภาษาสโลวักเป็นรายได้ประจำวันของครัวเรือนจะเพิ่มคุณสมบัติของตนได้อย่างไร

หน้า 319

ว้าว? ลองจินตนาการว่าแพทย์จะทำการรับรองในลักษณะเดียวกัน! การศึกษากับครูไม่เพียง แต่เป็นเรื่องของหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังเป็นเงื่อนไขในการเลื่อนระดับเงินเดือนที่สูงขึ้นด้วย

5. ทำไมวาทศิลป์ถึงเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนมัธยมภาษาสโลวักบางแห่ง?

ดังนั้นฉันจึงใช้เสรีภาพในการย้ายคำว่าไม่ไปที่ประโยคแรกในบทสรุปเปิดของโพสต์ เพื่อความยุติธรรมต่อความจริง

เราจะเห็นการแก้ไขในเรื่องสาธารณะนี้หรือไม่?

ปาโวลโปลัค,

บราติสลาวา

หน้า 320

ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ของเราหลายคนคงจะจำคอลัมน์ของศ. GejzuHoráka คำเกี่ยวกับคำ ขอบคุณ Matica slovenska สิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเดียวกับ 100 living grains ได้รับการเผยแพร่สู่การรับรู้ทางภาษาของเรา เป็นการกระทำที่ชาญฉลาดและมีคุณค่า - "ของขวัญแก่ชาวสโลวักโลก" เนื่องจากเราไม่สามารถเป็นเจ้าของพจนานุกรมและมัคคุเทศก์ภาษาสโลวาเกียได้ทั้งหมด และฉันสนใจเกี่ยวกับวิธีการแสดงออกด้วยวาจาและการเขียน ฉันจึงใส่ใจในไดอารี่ SL ของเราเป็นอย่างมาก สาธารณรัฐขาดคอลัมน์คำแนะนำที่คล้ายกัน ฉันเคยเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ไปโรงเรียนภาษาสโลวัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามีใบปริญญาทั้งก่อนและหลังชื่อ จะใช้ภาษาเขียนภาษาสโลวาเกียได้อย่างสง่างามและสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ฉันโน้มน้าวใจตัวเองในสิ่งที่ตรงกันข้ามทุกวัน และฉันรู้สึกว่ามันเกือบจะเป็นการดูถูกจากบุคคลสำคัญ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องชมการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่รัฐของเรา พวกเขาใช้โครงสร้างประโยคที่ประจบประแจง ฟังการออกเสียงที่ไม่ได้เขียนไว้ น้ำเสียงไม่ดี แน่นอนว่าฉันไม่ได้พูดถึงเนื้อหา นอกจากนี้ พวกเขา "หลากหลาย" พวกเขาด้วยวลีที่ดูถูกเหยียดหยามซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้เพราะมันดึงเอาความจริงจังออกไปและพวกเขามักจะถูกเยาะเย้ย การเป็นประธานหรือรองประธานของรัฐบาลหรือรัฐสภาของสโลวาเกียนั้นไม่เพียงพอ แต่คุณต้องปฏิบัติตามด้วย คำพูดที่ได้รับการฝึกฝนเป็นกระจกเงาของทัศนคติต่อชาติและรัฐแม้แต่ในหมู่รัฐบุรุษสูงสุด สิ่งนี้ใช้ได้กับทุกคนที่คำพูดเป็น "เครื่องมือทำงาน" อย่าปล่อยให้มันถูกจัดการอย่างขาดสติและไร้การศึกษา! พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถตักเตือนผู้อื่นได้!

บลาเซน่า ครีโวชิโควา

(สาธารณรัฐสโลวัก 21 ตุลาคม 2542)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 25/01/2024

Views: 5231

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.